Заказать реферат

Курсовая: Прокурор у цивільному процесі (ID:8238)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Прокурор у цивільному процесі (Код работы:8238)

Информация о работе Раздел: Гражданский процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 39 стр.
Цена: 144 грн.
Код работы (ID): 8238
Добавлена: 18.03.2006
Просмотров: 1682
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі…………………с. 5
2. Загальні умови участі прокурора у цивільному процесі України……….с. 11
2.1. Форми участі прокурора в цивільному процесі України. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України…………………………...с. 11
2.2. Позов прокурора до суду першої інстанції. Вступ прокурора у розгляд справи судом………………………………………………………...с. 21
3. Процесуальний статус прокурора при перегляді судових рішень. Роль прокурора у виконанні судових рішень……………………………………..с. 28
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..с. 39
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Цивільний процесуальний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492.
3. Сімейний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135.
4. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.07.1963.
5. Закон України «Про прокуратуру». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 53, ст. 793.
6. Закон України „Про захист прав споживачів”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст. 379.
7. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39, ст. 350.
8. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 41, ст. 546.
9. Закон України „Про боротьбу з корупцією”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266.
10. Закон України “Про об’єднання громадян”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст. 504.
11. Закон України „Про психіатричну допомогу”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 19, ст. 143. Закон України „Про виконавче провадження”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст. 207.
12. Закон України „Про судоустрій України”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 27-28, ст. 180.
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження” від 26 грудня 2003 р., № 4.
14. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст. 113.
15. Рішення Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004.
16. Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 р., № 3-рп/99.
17. Рішення Конституційного Суду від 11 грудня 2003 р., № 20-рп/2003.
18. Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – 33 с.
19. Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 2. – 58 с.
20. Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.
21. Луспеник Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія „Судова практика”. – Харків: Харків юридичний, 2005. – 324 с.
22. Солодкий В. І. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис, значення // Право України. – 2003. – № 7. – 64 с.
23. Штефан М. Й. Цивільний процес. Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Ін Юре, 2001. – 694 с.
Дополн. информацияРабота написана в марте 2006 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Повноваження прокурора в цивільному процесі

  ВСТУП 3 1. Визначення умов участі прокурора у цивільному процесі України 5 2. Характеристика форм участі прокурора в цивільному процесі України 8 3. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України 12 ВИСНОВКИ 15 Задача № 1 16 Від батьківського комітету школи та опікунської Ради району до прокурора надійшла заява про те, що учні 5 і 7 класу Косогон О.П. і Косогон Б.П. не відвідують школу внаслідок того, що їх батьки перешкоджають їм у цьому, примушують працювати цілими днями в домашньому господарстві… Задача №2 17 Прокурор району пред’явив в суд позов в інтересах агрофірми про відшкодування з головного агронома колгоспу Макухи, головного зоотехніка Сіморода, головного бухгалтера Квача збитку… СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20
 • Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі

  Вступ 3 1. Поняття та значення процесуального представництва 4 2. Види представництва у цивільному процесі 7 3. Повноваження представника в суді 9 4. Адвокат у цивільному процесі 11 Висновок 14 Список використаної літератури 16
 • Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  Вступ 3 Розділ І. Основні положення діяльності прокурора в цивільному процесі 5 1.1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі. 5 1.2. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора. 6 1.3. Стадії цивільного судочинства і досудове представництво. 8 Розділ ІІ. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі 12 2.1. Підстави і процесуальні форми участі прокурора в цивільному процесі. 12 2.2. Відкриття цивільного провадження. 14 2.3. Вступ прокурора у цивільний процес. 17 Розділ ІІІ. Участь прокурора в цивільному процесі 22 3.1. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції. 22 3.2. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал. 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Цивільно-процесуальне право

  1. Сторони та треті особи в цивільному процесі 2 2. Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. 5 3. Підсудність та підвідомчість 8 4. Цивільні процесуальні правовідносини 12 5. Предмет доказування в цивільні справі. Факти, що не підлягають доказуванню 13 Список використаних джерел 14
 • Адвокат і представництво у цивільному процесі

  ПЛАН 1. Представництво у цивільному процесі……………………..с. 2 2. Адвокат у цивільному процесі……………………………………с. 9 Література………………………………………………………………...с. 19
 • Сторони та треті особи в цивільному процесі

  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ СТОРІН І ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 3 2. АНАЛІЗ НОВОВВЕДЕНЬ У НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЩОДО СТОРІН ТА ТРЕТІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 6 ВИСНОВКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10
 • Процес доказування та його субєкти в цивільному процесі України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 7 1.1. Поняття, мета, етапи і елементи доказування в цивільному процесі 7 1.2. Етапи доказової діяльності 21 1.3. Поняття предмету і фактів доказування 31 РОЗДІЛ ІІ. СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 39 2.1. Сторони, як суб’єкти доказування в цивільному процесі 39 2.2. Інші особи, які беруть участь у справі, як суб’єкти доказування 44 2.3. Участь суду у визначення предмету доказування і визначеності доказового матеріалу 54 2.3.1. Позовне провадження 54 2.3.2. Окреме провадження 60 2.3.3. Наказове провадження 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83 ДОДАТКИ 87
 • Повноваження прокурора в цивільному процесі

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальні умови участі прокурора у цивільному процесі України 4 2. Форми участі прокурора в цивільному процесі України 5 3. Підстави участі прокурора в цивільному процесі України 7 4. Повноваження прокурора у суді першої інстанції 9 5. Повноваження прокурора в апеляційних та касаційних інстанціях 12 Задача № 1 14 Задача № 2 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • ОЦІНКА ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття доказів у цивільному процесі 5 Розділ 2. Предмет доказування і порядок його визначення в цивільній справі 14 Розділ 3. Оцінка доказів у цивільному процесі 18 ВИСНОВКИ 23 Список використаної літератри 25
 • Представництво по цивільних справах: поняття, підстави види.

  З М І С Т В С Т У П 2 Розділ.1. Представництво в цивільному процесі. 5 1.1. Поняття процесуального представництва та його значення 5 1.2. Види представництва та повноваження представника в суді 10 Розділ 2. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права і свободи інших осіб 15 2.1. Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи й інтереси інших осіб, їх правове положення та форми участі у цивільному процесі 15 2.2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 18 2.3. Прокурор 19 2.4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування 22 2.5. Фізичні та юридичні особи 26 В И С Н О В К И: 28 Список використаної літератури: 32

©: 2011-2019 infoworks.ru