Заказать реферат

Курсовая: Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та судового слідства (ID:15759)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та судового слідства (Код работы:15759)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 15759
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 970
Просмотр
«Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та судового слідства»
СодержаниеВступ 3 1.Поняття прокурорського нагляду. 6 1.1. Загальні положення про прокурорський нагляд. 6 1.2.Завдання прокурорського нагляду. 13 2. Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та судового слідства як одна з функцій прокуратури. 18 2.1. Завдання прокурора при здійсненні нагляду за виконанням законів органами дізнання та судового слідства. 18 2.2. Повноваження прокурора. 21 Висновки 28 Список використаних джерел: 32
Литература1. Конституція України 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001. – 208 с. 3. Закон України Про прокуратуру від 5 листопада 1991 року №1789- ХІІ 4. Бакаєв Д. М . Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора: Учеб. пособие. — Харьков, 1993. — 86 с. 5. В.Главговський, М.Руденко, Право України.-1996.-№4. С.25 6. Грошеве Ю. М., Пишньов Д. І. Теоретичні проблеми співвідношення прокурорського нагляду й відомчого (позавідомчого) контролю в системі АПК: Навч. посібник. -К., 1992. – 118 с. 7. Давиденко Л.М. Організація дільності прокуратури по профілактиці злочинів.- Харків.-1999. – 180 с. 8. Давиденко Л.М. Право України,-1997.-№6-С.43 9. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: зб. нормативних актів. – Київ, Бронком Інбер, 2001.- 352 с. 10. Коваленко Є.Г., „Кримінально-процесуальне право України”.Київ, 2000, - 512с. 11. Конституційне право України, за ред. В.Ф.Погорілка. 2-ге вид., доопрацьоване. –Київ, Наукова думка, 2000. – 734 с. 12. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – Київ, Атака, 2000. – 320с. 13. Науково-практичний коментар до кримінально - процесуального кодексу України” за ред. В.Т.Маляренка.Київ. – 2003. – 486 с. 14. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Смикав, Д.П.Цвігну. – Київ, МАУП. 2000.- 240 с. 15. Прокуратура України: навіч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. –Київ, 1998.- 336 с. 16. Шумський П.В. Прокуратура Украини.-1998. – 214 с.
Дополн. информация1373
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства

  Вступ 1. Сутність та значення прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства. 2. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства. 3. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком та прийняття по ній рішення. 4. Порядок направлення прокурором справи з обвинувальним висновком до суду. 5. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого. 6. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Висновок Список використаної літератури
 • Прокурорський нагляд за законністю зупинення досудового слідства

  Вступ 2 Розділ І. Досудове слідство та прокурорський нагляд на цій стадії кримінального процесу 4 1.1 Досудове слідство 4 1.2 Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства 11 Розділ ІІ. Зупинення досудового слідства та прокурорський нагляд за його законністю 18 2.1 Зупинення досудового слідства 18 2.2 Підстави і порядок зупинення досудового слідства 20 2.3 Прокурорський нагляд за законністю зупинення досудового слідства 24 Висновки 30 Список використаних джерел 31
 • Нагляд прокуратури за забезпеченням законності при здійсненні дізнання та слідства в органах СБУ

  Загальні поняття організації та діяльності прокуратури 3 Служба безпеки України 4 Нагляд прокуратури за виконанням законів СБУ при здійсненні оперативно-розшукової діяльності 6 Література: 13
 • Прокурорський нагляд за додержанням законів органами які проводять дізнання та досудове слідство

  1. Процесуальні вимоги при підготовці та направленні міжнародних слідчих доручень на адресу компетентних установ іноземних держав 2 2. Прокурорський нагляд за додержанням права обвинуваченого (підозрюваного) на захист 6 Список використаних джерел 12
 • ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  В С Т У П Розділ 1. Поняття та зміст дізнання Розділ 2. Органи дізнання та їх компетенція Розділ 3. Провадження дізнання Розділ 4. Проблеми інституту дізнання як форми досудового слідства Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

  Вступ І. Досудове слідство: загальна характеристика та завдання. ІІ. Теоретичні засади досудового слідства. 1. Своєчасний початок досудового слідства. 2. Підслідність кримінальних справ. 3. Додержання строків розслідування. 4. Забезпечення прав учасників досудового слідства. 5. Недопущення розголошення даних досудового слідства. 6. Прокурорський нагляд та відомчий контроль як способи забезпечення законності при провадженні досудового слідства. 7. Можливість оскарження до суду процесуальних рішень органу дізнання, слідчого, прокурора. ІІІ. Організаційно-правові основи досудового слідства. 1. Складання процесуальних документів при провадженні. 2. Розслідування злочинів групою слідчих. 3. Взаємодія слідчого з органом дізнання. 4. Направлення окремого доручення слідчим. 5. Об’єднання та виділення кримінальних справ. 6. Використання науково-технічних засобів при розслідуванні злочинів. 7. Залучення громадськості до розкриття й розслідування злочинів. 8. Виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню злочину, та вжиття заходів щодо їх усунення. Висновок Список використаної літератури
 • Взаємодія слідчого з органами дізнання

  Вступ Розділ 1. Органи досудового слідства. Процесуальний статус слідчого Розділ 2. Взаємодія слідчого з органами дізнання при розслідуванні кримінальної справи Висновки Список використаної літератури
 • Правове становище прокурора

  Вступ .................................................................... 3 1. Процесуальне становище прокурора, його завдання і повноваження ...................... 5 1.1. Функції прокурора в судовому розгляді по кримінальній справі ........ 5 1.2. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процес . 7 1.3. Підготовка прокурора до розгляду кримінальної справи в судовому засіданні ........................................ 12 2. Участь прокурора у судовому слідстві .............. 16 2.1. Участь прокурора в допиті підсудного ............ 19 2.2. Участь прокурора в допиті потерпілого й свідків ..... 21 2.3. Роль прокурора у зв'язку із призначенням експертизи в суді, допиті експерта й оцінці його висновку ..... 24 2.4. Участь прокурора в дослідженні речовинних доказів і документів, огляді місцевості й приміщення .............. 25 3. Аналіз і оцінка нових доказів, витребуваних судом, представлених прокурором й іншими учасниками судового розгляду в ході судового слідства ........ 27 Висновки ............................................................... 29 Використана література ........................................ 30
 • Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями чи бездіяльністю органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна харакетристика відшкодування шкоди як виду деліктного зобов’язання 5 1.1.Поняття та правове регулювання відшкодування шкоди, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 5 1.2. Підстави та умови відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 13 Розділ 2. Види та обсяги відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 18 2.1. Поняття та особливості відшкодування матеріальної шкоди 18 2.2. Поняття та особливості відшкодування моральної шкоди 27 Висновки 30 Список використаних джерел 33
 • Правовий порядок відшкодування шкоди завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду

  Вступ 3 1. Правові аспекти відшкодуванню шкоди, завданої органами державної влади 4 2. Порядок відшкодування шкоди, завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду 10 3. Порядок виконання Державним казначейством рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21

©: 2011-2020 infoworks.ru