Заказать реферат

Курсовая: Ігрові форми роботи на уроці + резюме (англ.) (ID:15774)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ігрові форми роботи на уроці + резюме (англ.) (Код работы:15774)

Информация о работе Раздел: Иностранные языки
Вид работы: Курсовая
Объем: 25 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 15774
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 4792
Просмотр
«Ігрові форми роботи на уроці + резюме (англ.)»
СодержаниеВступ 3 Розділ І. Особливості навчання молодших школярів іноземній мові 5 1.1 Проблема лінгвістичних здібностей дитини 5 1.2 Гра як провідний спосіб навчання молодших школярів іноземній мові 8 Розділ ІІ. Гра в навчанні іноземної мови 12 2.1 Гра на початковому етапі навчання іноземної мови 12 2.2 Класифікація ігор 13 2.2.1 Фонетичні ігри 14 2.2.2 Орфографічні ігри 15 2.2.3 Лексичні ігри 16 2.2.4 Граматичні ігри 17 2.3 Рольові ігри в навчанні іноземним мовам 18 Розділ ІІІ. Ігрові форми роботи в 3-му класі. Тема „Одяг” 22 Висновки 26 Література 28
Литература1. Барвисте мовлення. Вправи для розвитку мовлення в період навчання грамоти: Посібник для вчителів. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998 р. 2. Гусак Т.М., Крилова В.Г. Проблеми формування навичок у навчанні іноземної мови// Рідна школа. – 2001. - №9 3. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. Под ред. проф. А.В.Петровского – М.: Просвещение, 1973 4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в школе. М., Просвещение, 1991 5. Ливингстоун К. Ролевые игры в обучении иностранным языкам. -М.: Высшая школа, 1989 6. Мильруд Р.П. Организация ролевой игры на уроке. Иностранные языки в школе, № 3, 1987 7. Петращук О.П. Організація та забезпечення процесу навчання (англійська мова). – К.: ЛЕНВІТ, 1997 8. Педагогіка. Частина І. Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика): Навчальний посібник для студентів педагогічних закладів / В.Л. Омельченко, С.В. Омельченко, С.Г. Мельничук. – Кіровоград. – 1997 9. Прикладне застосування положень теорії мовленнєвої діяльності для вдосконалення методики розвитку мовлення (На прикладі періоду навчання грамоти) // Актуальні проблеми менталінгвістики: Наук. зб. – К.: Брама, 1999 р. 10. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5-ти т. – Т.3.– К.:Рад. школа. – 1977 11. Тематичний контроль знань, як складова частина керування навчальним процесом. // Збірник Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Харків: ХДПУ, 1997 12. Усова А.П. “Роль игры в воспитании детей” под. ред. А.Зпорожца, Москва: Просвещение, 1976 г. 13. Щёголева Г.С. Уроки развития связной речи в начальной школе С-Пб 1998 г. 14. Часнок С.С. Ситуативно-игровое обучение иноязычному устному общению на начальном этапе средней школы. МПИ им. Ленина, 1989 15. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978 16. Arnold J. & Harmer J. (1980) Advanced Writing Skils” London: Longman Qroup Ltd 17. Littlewood W.T. (1978) Oral communication ability” Modern Languages. Vol. 59 No. 1 18. Nunan D. (1991) Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall 19. Stevick E. (1982) Teaching and Learning Languages Cambridge: Cambridge University Press 20. Wright T. (1987) Roles of Teachers and Learners. Oxford: Oxford University Press.
Дополн. информация1395
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фінансовий аналіз підприємства (ТОВ "Ігрові технології")

  Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Ігрові технології». 4 2. Показники, що характеризують рівень кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства 6 2.1 Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки кредитоспроможності підприємства. 7 2.2. Фінансовий та економічний потенціал досліджуваного підприємства 10 2.2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових документів ТОВ «Ігрові технології» 10 2.2.2 Аналіз динаміки власного капіталу підприємства 16 2.2.3 Дослідження фінансової стійкості підприємства 17 3. Пропозиції щодо покращення діяльності ТОВ «Ігрові технології» 20 Список використаної літератури 24 Додатки 25Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Ігрові технології». 4 2. Показники, що характеризують рівень кредитоспроможності та фінансової стійкості підприємства 6 2.1 Класифікація та порядок розрахунку показників оцінки кредитоспроможності підприємства. 7 2.2. Фінансовий та економічний потенціал досліджуваного підприємства 10 2.2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових документів ТОВ «Ігрові технології» 10 2.2.2 Аналіз динаміки власного капіталу підприємства 16 2.2.3 Дослідження фінансової стійкості підприємства 17 3. Пропозиції щодо покращення діяльності ТОВ «Ігрові технології» 20 Список використаної літератури 24 Додатки 25
 • Вірши та пісні на уроках іноземної мови

  Вступ 3 Розділ 1. Навчання іншомовного усного мовлення школярів молодшого віку на базі різножанрових музичних тел 5 1.1. Природа мотивації та вплив пісні на підвищення продуктивності іншомовної мовленнєвої діяльності у школярів 5 1.2. Ефективність використання різних музичних жанрів на уроці англійської мови 10 Розділ 2. Пісня та вірш як один із прийомів навчання іноземній мові 15 2.1. Вірші та римування на уроці англійської мови 15 2.2 Пісня на уроці англійської мови 25 Висновок 32 Список використаної літератури 34 Додатки 35
 • Розвиток комбінаторного мислення на уроках математики в початкових класах

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Розвиток комбінаторного мислення на уроці математики у школі 10 1.1. Історичний аспект формування комбінаторного мислення на уроці математики 10 1.2. Теоретичний аспект формування комбінаторного мислення на уроці математики 18 Розділ 2. Формування комбінаторних умінь і навичок на уроках математики в початковій школі 24 2.1. Творча діяльність молодших школярів в процесі розв’язування задач з логічним навантаженням 24 2.2. Розвиток математичного мислення учнів засобами комбінаторики 29 2.2.1. Комбінаторні задачі як засіб розвитку математичного мислення учнів 31 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 46
 • Психологічна маніпуляція та її вплив на масову свідомість суспільства

  Вступ 2 Розділ І. Маніпуляція як суспільний феномен 6 1. Дослідження маніпуляції у працях західних і вітчизняних вчених 6 Резюме до глави 1 8 2. Політична маніпуляція, її суть та форми 9 3. Маніпуляція свідомістю людей через ЗМІ 23 Резюме до глави 3 31 Висновок 34 Література: 36
 • Використання картинки в процесі навчання англійській мові в середній школі ( 5-11 класи)

  ВСТУП 3 Розділ 1. Використання наочних посібників на уроці англ мови, їх класифікація та функції, переваги та недоліки картинок 5 1.1. Наочні посібники засіб навчання. 5 1.2. Область застосування наочних посібників 11 1.3. Використання картинок на уроках англійської мови. 15 Розділ 2. Практичне застосування картинок на уроках англійської мови. 22 2.1. Приклад уроку англійської мови у другому класі 22 2.2. Приклади вправ з картинками. 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Мета дослідження: виявити найбільш ефективні вправи із застосуванням картинок при формуванні лексико-граматичних навиків. При виконанні роботи нами були досліджені роботи провідних фахівців в питанні використання наочних посібників, зокрема картинок для вивчення англійської мови
 • Підвищення ефективності методів навчання зоології застосуванням динамічних, текстових і набірних

  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз методичної літератури 5 1.1. Підвищення ефективності навчання та формування самоосвітньої компетенції учнів в сучасній школі 5 1.2. Ефективність використання наочних матеріалів на уроці зології 8 Розділ ІІ. Передовий педагогічний досвід вчителів зоології 10 2.1. Проблеми розробки методичної основи 10 2.2. Значущість використання схем та таблиць на уроці 13 Розділ. ІІІ Підвищення ефективності методів навчання зоології застосуванням динамічних, текстових і набірних 15 3.1. Використання наочних матеріалів на уроці зоології 15 3.2. Зоологічна екскурсія до весняного лісу 20 3.3. Узагальнюючий урок-гра на тему „Різноманіття птахів” 25 3.4. Розробка уроку зоології на тему “Хрящові риби” 31 Висновок до Розділу ІІІ 42 Загальний висновок 42 Список використаної літератури 42 Мета курсової роботи полягає у дослідженні методів ефективності навчання на уроках зоології, а саме застосування таблиць та схем при проведенні року. Визначивши актуальність та мету курсової роботи, формуємо ряд завдань для їх досягнення: 1. Аналіз методичної літератури з обраної теми. 2. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів, що застосовували досліджувані нами методи підвищення ефективності навчання на уроках зоології. 3. Розробка лабораторних робіт. 4. Підбиття підсумків дослідження. Предметом дослідження є ефективність методів навчання зоології. Об’єкт – таблиці та схеми на уроці зоології як ефективний метод навчання. Курсова робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів, одного практичного та висновків. Завершує курсову роботу список використаної літератури, що було застосовано під час дослідження.
 • Шляхи активізації мислення в процесі вивчення мови і літератури

  Вступ 1. Мислення як раціональна форма освоєння дійсності 2. Роль і суть розвиваючого навчання у розвитку мислення особистості 3. Основні форми і типи проблемного навчання 3.1. Форми здійснення проблемного навчання та організації навчального матеріалу 3.2. Типи проблемних ситуацій та умови їх виникнення на уроці 4. Навчальна проблема та проблемна ситуація: організація проблемного навчання на уроках мови і літератури Висновки Список використаних джерел
 • Проблемне навчання як засіб активізації діяльності учнів

  Вступ 1. Роль і суть розвиваючого навчання у творчому розвитку особистості 2. Основні форми і типи проблемного навчання 2.1. Форми здійснення проблемного навчання та організації навчального матеріалу 2.2. Типи проблемних ситуацій та умови їх виникнення на уроці 3. Навчальна проблема та проблемна ситуація: організація проблемного навчання на уроках зірубіжної літератури 4. Рольові ігри як один із із прийомом пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням у середній загальноосвітній школі

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи навчання іноземній мові на початковому ступені оволодіння іншомовним мовленням 5 1.1. Програмні особливості вивчення іноземної мови в початковій школі. 5 1.2. Основи навчання вимови на початкувому ступені оволодіння іноземної мовою. 9 Розділ ІІ. Особливості навчання вимови учнів на початковому етапі оволодіння усним іншомовним мовленням у середній загальноосвітній школі 13 2.1. Навчання звуків іноземної мови. 13 2.2. Засоби та вправи на засвоєння матеріалу. 16 Розділ ІІІ. Ігрові методи формування мовленнєвих навичок дітей на початковому ступені вивчення іноземної мови в школі 22 3.1. Формування мовленнєвих навичок і стійкого інтересу до іноземної мови в молодших школярів через використання ігор й ігрових моментів на уроці англійської мови. 22 3.2. Конспект уроку з англійської мови на тему: "Подорож в чарівну країну". 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Творчі завдання на уроках зарубіжної літератури

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Загальні відомості про курс зарубіжної літератури…………………...3 1.1. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури 4 1.2. Нова навчальна програма із зарубіжної літератури 7 1.3. Рекомендації щодо викладання курсу зарубіжної літератури 9 РОЗДІЛ 2 Система творчих завдань як основа для розвитку креативності 14 2.1. Аналіз системи творчих завдань 14 2.2. Особливості творчого уроку і роль вчителя в розвитку креативності 18 РОЗДІЛ 3 Практичні аспекти системи творчих завдань 24 3.1. Творчі завдання на уроці зарубіжної літератури початкових класів 24 3.2. Творчі завдання на уроці зарубіжної літератури старших класів 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ДЖЕРЕЛ 33-34

©: 2011-2021 infoworks.ru