Заказать реферат

Курсовая: Реалізація в нормах права Особливої частини КК України завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громадянина (ID:15824)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Реалізація в нормах права Особливої частини КК України завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громадянина (Код работы:15824)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 20 стр.
Цена: 25 грн.
Код работы (ID): 15824
Добавлена: 17.03.2007
Просмотров: 1105
Просмотр
«Реалізація в нормах права Особливої частини КК України завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громадянина»
СодержаниеВступ 2 І. Правове забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина в Кримінальному кодексі України 4 1.1 Розробка охорони конституційних прав і свобод в проекті Кримінального кодексу України 4 1.2 Захист та охорона прав та свобод як одне з пріоритетних завдань Кримінального кодексу 7 ІІ. Реалізація в нормах Особливої частини ККУ завдань правового забезпечення охорони прав та свобод людини та громодянина 10 2.1 Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина в Особливій частині ККУ 10 2.2 Захист прав і свод людини і громадянина на прикладі аналізу порушення авторських і суміжних прав за нормами ККУ 15 Висновки 20 Список використаних джерел 22
Литература1. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р. 2. Антипов В.І. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. - К.: Атіка, 2003. 3. Кримінальне право України. Підручник для студентів юридичних навчальних закладів /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін. – К.: Правові джерела, 2002. 4. Кримінальне право України. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І.Борисов та ін. За ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 5. Кримінальне право України. / Александров Ю.В., Антипов В.І.. Володько М.В. та ін. За ред. Клименка В.А. та Мельника М.І. - К: Правові джерела, 2002. 6. Кримінальне право. Особлива частина: Підручник /Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та інші. – К.: НАВСУ – Правові джерела, 1999. 7. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник. / Александров Ю.В., Антипов В.І.. Володько М.В. та ін.. Видання 3-тє, переробл. та допов. / За ред. Клименка В.А. та Мельника М.І. - К: Юридична думка, 2004. 8. Кримінальне право України. / За ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - К.: Хрінком Інтер, 1997. 9. Михеенко М.М., Нор В.Т., Шибіко В. П. Кримінальне право України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І. та інші / За редакцією С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2001. 11. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Ред. В. Ф. Бойко та ін. - 6-е вид. доп. - К.: А.С.К., 2002. 12. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. К.М. Василенка - Х. 2003 р. 13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка - К. 2001 р. 14. Ніязов Р.К. Кримінальне право України. - Х.: Одісей, 2003. 15. Прутко М.С. Основи кримінального права України. - Х.: Юридична література, 2004.
Дополн. информация1453
Рік написання: 2006
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Правовий статус людини і громадянина в Україні

  Вступ / Розділ 1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права / Розділ 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов язків людини і громадянина в Україні / Розділ 3. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина / Розділ 4. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні / Висновки / Список використаної літератури1
 • Гарантії прав і свобод людини і громадянина

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Міжнародний механізм захисту прав людини

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.1. Поняття захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.2. Види захисту прав і свобод людини і громадянина 8 Розділ 2. Особливості міжнародно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина 12 2.1. Нормативно-правові міжнародні механізми 12 2.2. Інституційні механізми 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Принцип свободи людини в Конституції України

  Вступ 3 1. Система основних прав і свобод людини і громадянина 5 2. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 13 3. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави. 19 Висновки 26 Список використаної літератури 28
 • Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина України

  ЗМІСТ Вступ...........................................................................................................................4 Розділ 1 Конституційно-правовий механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина 1.1 Поняття та структура конституційно-правового механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина .................................................6 1.2 Юридичні елементи механізму реалізації прав і свобод ..........................12 Розділ 2 Гаранти здійснення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина 2.1 Політичні гарантії як політичні умови та засоби, що забезпечують здійснення основних прав і свобод людини та громадянина ....................................18 2.2 Економічні, соціальні, ідеологічні та юридичні гаранти як важливий елемент механізму за¬безпечення їх реалізації ............................................................26 2.3 Процес практичного втілення можливості та необхідності в дійсність, умови і чинники такого процесу ....................................................33 Висновки ...................................................................................................................36 Перелік використаних джерел ................................................................................38
 • Конституційні права і свободи людини та громадянина

  Вступ 3 1. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод 5 2. Особисті та політичні права і свободи людини й громадянина 7 3. Соціальні, економічні та культурні права людини і громадянина 17 4. Основні обов’язки громадян 30 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета курсової роботи. Визначити загальне уявлення про права людини та формулювання власного поняття громадянських прав і свобод людини в конституційному праві України. Об`єктом дослідження є конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні.
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Реалізація і забезпечення права на свободу та недоторканості людини і громадина України

  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1 Право на свободу та особисту неторканість в системі конституційних прав і свобод людини в Україні 1.1 Основні підходи щодо дослідження конституційних свобод і недоторканості людини 6 1.2 Поняття та загальна характеристика права на свободу та особисту недоторканість 11 Розділ 2 Реалізація та забезпечення права на свободу та недоторканості людини та громадянина України 2.1 Об’єкт, суб’єкт та зміст правовідносин, що виникають в процесі реалізації конституційного права і недоторканості людини 20 2.2 Механізм забезпечення конституційних свобод особи 27 2.3 Гарантії реалізації права на особисту недоторканість 35 2.4 Діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканість 39 Висновки 45 Перелік використаних джерел 48

©: 2011-2020 infoworks.ru