Заказать реферат

Контрольная: Маркетинг у видавництві (ID:182)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Маркетинг у видавництві (Код работы:182)

Информация о работе Раздел: Маркетинг
Вид работы: Контрольная
Объем: 7 стр.
Цена: 0 грн.
Код работы (ID): 182
Добавлена: 14.01.2002
Просмотров: 3020
Просмотр
«Маркетинг у видавництві»
Содержание1. СРЕДА № 3 (20) Март, 2000 “СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИЗДАНИЙ”
2. Э. Бэйверсток “Книжный маркетинг” BHV, К.-2001г.
Литература1. СРЕДА № 3 (20) Март, 2000 “СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИЗДАНИЙ”
2. Э. Бэйверсток “Книжный маркетинг” BHV, К.-2001г.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві

  Вступ 3 1. Напрями удосконалення оплати праці 6 2. Аналіз організації оплати праці у видавництві 26 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності видавництва 26 2.2. Аналіз рівня організації оплати праці у видавництві 55 3. Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві 63 Висновок 94 Література 99-104 Метою дослідження є розробка механізмів з стимулювання та оплати праці і науково-методичних рекомендацій із соціально-економічного обґрунтування величини коштів, що спрямовуються на оплату праці, та їх регулювання в залежності від результатів праці в системі управління підприємством. Об’єктом дослідження є процеси оплати і стимулювання праці на промислових підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу, зокрема ДСВО. Предметом дослідження є механізми управління коштами, що спрямовуються на оплату праці, на підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу. Теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань оплати та стимулювання праці. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу (при визначенні економічної сутності категорій стимулювання праці); методи економічного аналізу
 • Маркетинг в туризмі

  1. Дурович А. Г. Маркетинг в туризме: Учеб. пособие. – 2-е изд; перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2001. – стр.235 – 243 2. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник – М.: Финансы и статистика, 2000. – стр.215 – 223 3. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с англ. Под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ. 1998, - стр.254 – 281 4. Папирян Г.А. Маркетинг в туризме: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001, стр.34-127 5. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практическое пособие. – М.: Юристъ, 2001. – стр.38 – 45
 • Стратегічне управління на видавництві А.С.К.

  "Вступ 3 1. Огляд літератури 5 2. Характеристика об’єкту дослідження 9 3. Обстеження зовнішнього середовища 13 4. Аналіз внутрішнього середовища 20 5. Вибір глобальної стратегії і визначення цілей підприємства в різних функціональних областях 27 Висновки 34 Список використаних джерел 36 Додаток А 38"
 • Дослідження комплексу „маркетинг - мікс” підприємства

  РЕФЕРАТ……………………………………………………………………….....3 ВСТУП…………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ 1 Роль системи «маркетинг-мікс» в підвищенні ефективності діяльності підприємства 1.1.Комплекс маркетингу на підприємстві…………………………...…………6 1.2. «Маркетинг-мікс» в системі маркетингу підприємства………………….10 РОЗДІЛ 2. Аналіз комплексу «маркетинг-мікс» на прикладі ТОВ "Інпак" 2.1. Загальна характеристика ТОВ "Інпак"……………………………….…...15 2.2. Аналіз комплексу «маркетинг-мікс» на підприємстві……………………27 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності елементів комплексу «маркетинг-мікс» на ТОВ "Інпак" 3.1. Удосконалення просування торгівельної марки ТОВ "Інпак"………….35 3.2. Проведення планування рекламної компанії ТОВ "Інпак", як засобу покращення системи «маркетинг-мікс» на підприємстві…………………….48 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….61 ДОДАТКИ
 • Маркетинг инноваций

  ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 4 1.1. Инновационный потенциал организации 4 1.2. Анализ спроса на нововведения 6 1.3. «Фронтирование» рынка в инновационном бизнесе. 11 2. ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ 14 2.1. Стратегический инновационный маркетинг. 14 2.2. Оперативный инновационный маркетинг 18 ВЫВОДЫ 26 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 27
 • Маркетинг комунікацій

  1. Лоббізм та групи тиску у PR 3 2. Особливості взаємовідносин служби РR з мас-медіа 4 3. Р.П.М., маркетинг, комунікації: сутність та завдання. 5 4. Особливості використання рекламно-оформлюваних матеріалів у Р.П.М. 6 5.Визначення реакції споживача на прямий маркетинг 7 6. Засоби прямого маркетингу 8 7. Поняття сітьового маркетингу 9 8. Оцінка результатів роботи торгового агента 10 Список використаної літератури 12
 • Програма збуту продукції на зовнішньому ринку

  Вступ 3 1. Задачі збуту продукції на зовнішньому ринку 3 2. Інструменти збуту і їхній вибір 4 3. Реклама 5 4. Стимулювання продажів 7 5. Методи визначення бюджету збуту 8 6. Приклад програми збуту нового товару на зовнішньому ринку 10 Висновки 12 Література 14 1. Ямпольская Д. О., Завгородняя А. В. "Маркетингове планування" Издательский Дом "ПИТЕР", Спб:2001г. 2. Наумов. В.Н. Маркетинг сбыта. М:Финансы и статистика, 1999 г. 3. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність, організація. К:КНЕУ, 1997р. 4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 1996. 5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1992. 6. Крестов И.И. Маркетинг на предприятии. - М.: ФИНСТАТИНФОРМ, 1994. 7. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. 8. Мавричева Н.Е. Сейлз промоушен как кратчайший путь к покупателю // Маркетинг и маркетинговые исследования - 1996. - 1. - С. 45-49. 9. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. - М.: ЮНИТИ, 1996.
 • Контрольна з ділової української мови Варіант 13

  1. Які загальноприйняті норми ділового етикету ви знаєте? 2 2. Складіть службовий лист на придбання у видавництві навчального посібника “Українське ділове мовлення”. Наведіть основні реквізити службового листа. 4 3. Утворіть від поданих кількісних числівників складні прикметники. З трьома з них складіть речення і запишіть. 5 4. Дайте тлумачення термінів: арбітр, аукціон, бюджет, гонорар, дотація. 5 Література 6
 • Процес управління маркетингом

  1. Суть і значення маркетингу 7 2. Концепції управління маркетингом 11 3. Процес управління маркетингом 14 Висновки 20 Література 1. Бронникова Т.С., А.Г. Чернявский. Маркетинг. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 2. Герчикова И.Н. Маркетинг. – М.: Школа международного бизнеса: 1990. – 158с. 3. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг: Учебное пособие для магистрантов. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 107 с. 4. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – М.: Питер ком. 1999. – 896с. 5. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.,1992. - 736 с. 6. Маслова И.В.Анализ теоретических проблем управления маркетингом на предприятии. - http://www.sciteclibrary.com/rus/catalog/pages/2485.html 7. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи,1994. – 207 с. 8. Основи економічної теорії (електронний посібник) - http://www.tspu.edu.ua/subjects/economics/ 9. Роджер Л. Маркетинг: Сокращ. пер. с англ. Ю.Б. Кочевлин – М.: Прогресс. 1974. – 356с.
 • Маркетинг-план

  Вступ 3 1. Зміст завдання 3 2. Теоретичні основи питання, що вивчається 4 3. Аналіз конкретної ситуації 6 4. Конкретні пропозиції з вирішення питання 9 Література 14 1. Вествуд Дж. "Маркетинговый план". Спб: "Питер", 2001 г. 2. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996. 3. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. - Л.: ЛОП ВНТОЭ, 1990. 4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 1996. 5. Ирина Спиридонова. Организация рекламной кампании. К:НТК, 2001 6. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1992. 7. Крестов И.И. Маркетинг на предприятии. - М.: ФИНСТАТИНФОРМ, 1994. 8. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. 9. Мавричева Н.Е. Сейлз промоушен как кратчайший путь к покупателю // Маркетинг и маркетинговые исследования - 1996. - 1. - С. 45-49. 10. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. - М.: ЮНИТИ, 1996. 11. Наумов. В.Н. Маркетинг сбыта. М:Финансы и статистика, 1999 г. 12. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1996. 13. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, ефективність, організація. К:КНЕУ, 1997р. 14. Попов Е., Попова Л. Маркетинговый аудит. // Маркетинг - 1997. 15. Шмален Г. Основы планирования сбыта // Основы и проблемы экономики предприятия. 1996.

©: 2011-2021 infoworks.ru