Заказать реферат

Курсовая: Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах. Основні операції за цими рахунками, їх облік (ID:18479)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах. Основні операції за цими рахунками, їх облік (Код работы:18479)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 18479
Добавлена: 02.04.2007
Просмотров: 2794
Просмотр
«Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах. Основні операції за цими рахунками, їх облік»
СодержаниеВступ 3
1. Види рахунків фізичних осіб та загальні засади їх відкриття 5
1.1. Сутність та види рахунків фізичних осіб 5
1.2. Загальні положення щодо відкриття рахунків фізичних осіб 6
1.3 Загальні положення стосовно ідентифікації клієнтів-фізичних осіб при відкритті банківських рахунків 8
2. Порядок відкриття та здійснення операцій за поточними рахунками фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11
2.1. Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб в національній валюті і іноземних валютах 11
2.2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичними особами на користь фізичних осіб 15
2.3. Особливості відкриття поточних рахунків фізичних осіб для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом 17
2.4. Порядок використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб 18
3. Облік операцій за поточними рахунками фізичних осіб 30
Висновки 37
Література 39
Додатки 41
ЛитератураЛітература
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —№ 30. —Ст. 141.
2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV// Відомості Верховної Ради. –2003. —№18-22. —Ст.144.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ.
4. Закон України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 року N 2740-ІІІ.
5. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ.
6. Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV.
7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 280.
8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
9. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України” від 15.09.2004 N 435.
10. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України” від 30.12.98 № 566.
11. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України” від 18.06.2003 № 255.
12. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” від 08.04.2005 N 123.
13. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 N 492.
14. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України» від 30.12.98 № 566.
15. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
16. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
17. Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с.
18. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
19. Офіційний сайт Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua.
20. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 347 с.
21. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Основні операції за поточними рахунками суб’єктів господарювання в іноземні валюті

  Вступ / І. Теоретична частина / 1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті: 1.1. Поняття іноземної валюти та валютних операцій, 1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції / 2. Порядок відкриття поточних рахунків юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті: 2.1. Порядок відкриття поточного рахунку юридичним особам, 2.2. Особливості відкриття і ведення поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представ­ництвам та інвесторам-нерезидентам, 2.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам / ІІ. Практична частина / 2. Облік операцій на поточних рахунках суб’єктів господарювання в іноземній валюті / Висновки / Список використаної літератури
 • Безготівкові розрахунки фізичних осіб в іноземній валюті

  Вступ І. Теоретична частина 1. Загальні засади здійснення операцій в іноземній валюті: 1.1. Поняття іноземної валюти та валютних операцій 1.2. Суб’єкти, які можуть здійснювати валютні операції 2. Порядок відкриття та облік операцій поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті 2.1. Поняття поточного рахунку та правила їх відкриття: 2.1.1. Поняття поточного рахунку 2.1.2. Порядок відкриття поточного рахунку фізічним особам-резидентам 2.1.3. Порядок відкриття поточного рахунку фізичним особам-нерезидентам 2.2. Принципи ведення бухгалтерського обліку коштів до запитання клієнтів в банку 2.2.1. Структура відображення коштів до запитання фізичних осіб в іноземній валюті у Плані рахунків 2.2.2. Організація аналітичного та синтетичного обліків за коштами до запитання фізичних осіб ІІ. Практична частина 3. Документальне оформлення та облік операцій за поточними рахунками фізичних осіб на прикладі досвіду Закарпатської дирекції ВАТ “Укрсоцбанк” Висновки Список використаної літератури
 • Порядок відкриття поточних рахунків

  1. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання 2 2. Використання коштів на поточних рахунках суб'єктів господарювання 6 3. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам 8 4. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб 10 Використана література 12
 • Відкриття і ведення поточних рахунків

  1. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ І РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ 3 2. ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ 8 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 13 ЛІТЕРАТУРА 14
 • Принципи функціонування банків

  Вступ 3 1. Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними 6 2. Відкриття і ведення поточних рахунків суб’єктів господарювання 9 3. Депозитні рахунки юридичних осіб 15 4. Особливості депозитів фізичних осіб 16 5. Порядок здійснення операцій з поточними рахунками та ощадними вкладами фізичних осіб 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23Вступ 3 1. Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними 6 2. Відкриття і ведення поточних рахунків суб’єктів господарювання 9 3. Депозитні рахунки юридичних осіб 15 4. Особливості депозитів фізичних осіб 16 5. Порядок здійснення операцій з поточними рахунками та ощадними вкладами фізичних осіб 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23
 • АУДИТ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКИХ РАХУНКАХ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Зміст аудиту поточних рахунків в національній валюті 6 1.1. Теоретичні основи обліку операцій за розрахунковим, валютним та іншими рахунками у банку 6 1.2. Організація та методика аудиту грошових коштів на поточному та інших рахунках у банку 13 Розділ 2. Характеристика діяльності ТОВ "Аква Євро Центр" 21 2.1 Техніко-економічна характеристика діяльності ТОВ "Аква Євро Центр" 21 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ "Аква Євро Центр" 25 2.3. Аналіз організації облікового процесу 31 Розділ 3. Проведення аудиту поточних рахунків в національній валюті 33 3.1. Джерела інформації проведення аудиту поточних рахунків в національній валюті ТОВ "Аква Євро Центр" 33 3.2. Аудит операцій поточних рахунків в національній валюті ТОВ "Аква Євро Центр" 35 ВИСНОВКИ 43 Список використаної літератури 47
 • Переоформлення рахунків в іноземній валюті

  Вступ 3 1. Поняття, сутність та види валютних рахунків 4 2. Порядок переоформлення рахунків 6 Висновки 10 Література 11 Додаток 1. Заява на відкриття рахунку 12 Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.” (Документи, які подаються при відкритті рахунків) 13
 • Переоформлення рахунків в іноземній валюті

  Вступ 3 1. Поняття, сутність та види валютних рахунків 4 2. Порядок переоформлення рахунків 6 Висновки 10 Література 11 Додаток 1. Заява на відкриття рахунку 12 Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.” (Документи, які подаються при відкритті рахунків) 13
 • Характеристика та облік операцій по прийому готівки по національній валюті в каси банку

  1. Порядок та облік операцій по прийому готівки в національній валюті від фізичних осіб в каси банку. 2 2. Порядок та облік операцій по прийому готівки в національній валюті від юридичних осіб. 9 3. Порядок та облік по прийому готівки в прибуткову касу. 13 4. Порядок та облік операцій по прийому готівки в вечірню касу. 16 5. Характеристика та облік операцій прийому готівки в касу перерахунку. 24 Література 27 Додаток 1. Об’ява на внесення готівки 29 Додаток 2. Повідомлення 30 Додаток 3. Прибутковий ордер 31
 • Особливості обліку операцій готівкою іноземної валюти

  Вступ 3 1. Операції в іноземній валюті 4 2. Фінансова звітність в іноземних валютах 5 3. Облік обмінних операцій з іноземною валютою 8 Висновки 14 Практичне завдання 15 Список використаної літератури 16Вступ 3 1. Операції в іноземній валюті 4 2. Фінансова звітність в іноземних валютах 5 3. Облік обмінних операцій з іноземною валютою 8 Висновки 14 Практичне завдання 15 Список використаної літератури 16

©: 2011-2020 infoworks.ru