Заказать реферат

Контрольная: Суб єкти господарських правовідносин (ID:24040)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Суб єкти господарських правовідносин (Код работы:24040)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Контрольная
Объем: 36 стр.
Цена: 55 грн.
Код работы (ID): 24040
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1063
Просмотр
«Суб єкти господарських правовідносин»
СодержаниеВступ 2

Розділ І. Законодавче визначення суб єктів господарських відносин, порядку їх утворення та реєстрації 3

1.1 Поняття суб єктів господарювання та правова регламентація їх утворення 3

1.2 Державна реєстрація суб єктів господарювання 7

Розділ ІІ. Види суб єктів господарських відносин 12

2.1 Державні та комунальні підприємства 12

2.2 Господарські товариства 16

2.3 Підприємства колективної власності 22

2.4 Приватні підприємства та інші їх види 26

2.5 Об єднання підприємств 28

2.6 Громадяни як суб єкти господарювання 33

Висновки 34

Список використаних джерел 36
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18, №19-20, №21-22. - С.144.
3. Цивільний Кодекс України 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради, 2003. - № 40-44, - С. 356.
4. Закон України Про господарські товариства від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 49. - С. 682.
5. Вінник О.М. Господарське право України. - К.: Атіка, 2005.
6. Віхров О.П. Господарське право: спеціальна частина. Навчальний посібник для ВНЗ. - К.: Слово, 2006.
7. Гайворонський В.М., Жушман В.П. Господарське право України. Підручник для юридичних спеціальностей ВНЗ. - Х.: Право, 2005.
8. Гайворонський В.М. Господарське право. - К.: Пектораль, 2005.
9. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. та ін. Господарське право України. - К.: МАУП, 2005.
10. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар. / За заг. ред. Саніахметової Н.О. - Х.: Одіссей, 2004.
11. Державна та комунальна власність в Україні: Збірник нормативних актів / Редкол.: В.С. Ковальський, В.Г. Гончаренко, Е.Ф. Демський та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 432 с.
12. Прохоренко В.Г. Господарське право України. - Львів: Фортеця, 2005.
13. Соломонов Б.К. Господарське право України. - Одеса: ДюК, 2005.
14. Щербина В.С. Господарське право. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
Дополн. информация2930
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ - ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття господарських правовідносин 5 1.1. Предмет регулювання господарських правовідносин 5 1.2. Принципи та обмеження господарсько-правових відносин 8 1.3. Державна підтримка розвитку господарських правовідносин 10 Розділ 2. Ознаки та види господарських правовідносин 15 2.1. Ознаки господарських правовідносин 15 2.2. Розмежування господарських і цивільних правовідносин 22 2.3. Види господарських правовідносин 23 Розділ 3. Суб'єкти господарських правовідносин 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Господарські правовідносини: поняття та види.

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Загальна характеристика господарських правовідносин. 4 1.1. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин 4 1.2. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин 7 1.3. Методи правового регулювання господарських відносин 9 2. Суб’єкти господарських правовідносин. 11 2.1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин. 11 2.2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання (порядок утворення). 14 2.3. Поняття та форми припинення діяльності суб'єктів господарювання. 21 3. Відповідальність в господарських правовідносинах. 24 3.1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності 24 3.2. Види господарсько-правової відповідальності 29 3.3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності 31 В И С Н О В К И: 34 Список використаної літератури: 37
 • ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ

  Вступ 3 Розділ 1. Загальні положення про господарські відносини 6 1.1. Поняття господарських відносин та правовідносин 6 1.2. Критерії класифікації господарських відносин 14 Розділ 2. Види господарської діяльності як предмету господарських відносин 24 2.1. Підприємницька діяльність 24 2.2. Некомерційна господарська діяльність 58 Розділ 3. Суб'єкти господарських правовідносин 66 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83
 • Класифікація видів господарських правовідносин

  Вступ 3 1. Загальна характеристика господарських правовідносин 4 2. Класифікація господарських правовідносин 7 3. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Суб'єкти та об'єкти екологічних правовідносин

  Вступ 3 1. Поняття екологічних правовідносин 4 2. Суб'єкти екологічних правовідносин 9 2.1. Поняття суб'єкта екологічних правовідносин. Правомочність суб'єктів екологічних правовідносин 9 2.2. Екологічні права та обов'язки 12 2.3. Суб'єкти права власності на природні ресурси 18 2.4. Суб'єкти права природокористування 21 3. Об'єкти екологічних правовідносин 23 3.1. Поняття об'єкту екологічних правовідносин 23 3.2. Об'єкти права власності на природні ресурси 26 3.3. Об'єкти права природокористування 33 Перелік використаної літератури 38
 • Правовідносини у сфері соціального забезпечення

  Вступ 4 1. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин 6 2.1. Поняття, види та особливості соціально-забезпечувальних правовідносин 6 1.2. Підстави виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин 10 2. Обє’кти соціально-забезпечувальних відносин 13 2.1. Пенсія як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 13 2.2. Соціальна допомога як обє’кт соціально-забезпечувальних правовідносин 20 2.3. Обєкти соціально-забезпечувальних правовідносин: соціальна пільга та соціальне обслуговування 22 3. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.1. Поняття і види суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 24 3.2. Громадяни як суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 30 3.3. Державні органи та установи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин 38 Висновки 40 Список використаної літератури: 42
 • Поняття класифікація структура цивільних правовідносин

  Вступ 2 Розділ 1. Поняття зміст види цивільних правовідносин 3 1.1 Поняття і зміст цивільних правовідносин 3 1.2 Види цивільних правовідносин 12 Розділ 2. Особи як суб єкти цивільних правовідносин 15 2.1 Фізичні соби як суб єкти цивільних правовідносин 15 2.2 Юридичні соби як суб єкти цивільних правовідносин 17 2.3 Держава та інші політико-правові утворення як суб єкти цивільних правовідносин 18 Розділ 3. Загальна характеристика об єктів цивільних правовідносин 22 3.1 Поняття та види об єктів цивільних правовідносин 22 3.2 Майно і майнові права як об єкти цивільних правовідносин 24 3.3 Немайнові права як об єкти цивільних правовідносин 26 Розділ 4. Юридичні факти як підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин 27 4.1 Правочини як підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин 27 4.2 Делікти як підстави виникнення зміни та припинення цивільних правовідносин 34 Висновки 35 Список використаних джерел 36
 • СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальна характеристика сімейних правовідносин 5 1.1. Поняття сімейних правовідносин 5 1.2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин 12 1.3. Суб'єкти сімейних правовідносин 19 Розділ 2. Об'єкти сімейних правовідносин 22 Розділ 3. Зміст сімейних правовідносин 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ - ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття господарських правовідносин 5 Розділ 2. Ознаки та види господарських правовідносин 14 Розділ 3. Розмежування господарських від інших правовідносин 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Правові відносини

  ПЛАН 1. Поняття і основні риси правовідносин……………………………………..с. 3 2. Поняття і види суб’єктів правовідносин…………………………………...с. 6 3. Індивідуальні і колективні суб’єкти правовідносин………………………с. 8 4. Об’єкти правовідносин та їх характеристика…………………………….с. 10 5. Поняття і класифікація юридичних фактів……………………………….с. 12 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 16
 • Господарські підприємницькі відносини

  Вступ 1. Поняття господарських підприємницьких правовідносин 2. Ознаки та види господарських підприємницьких правовідносин Висновок Використана література

©: 2011-2020 infoworks.ru