Заказать реферат

Курсовая: Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності (ID:24903)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності (Код работы:24903)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 23 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 24903
Добавлена: 28.07.2004
Просмотров: 908
Просмотр
«Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності»
СодержаниеВступ 3
1. Поняття суб’єктів господарювання і їх організація 4
2. Принципи організації фінансових відносин підприємства 8
3. Фінансові відносини суб’єктів господарювання 12
Висновки і пропозиції 19
Список використаної літератури 23
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Правові основи фінансової діяльності в Україні

  Вступ 3 1. Зміст, форми фінансової діяльності та основні джерела фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. 5 2. Зміст фінансового планування та організація його здійснення. 11 3. Державне регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 16 Висновки 21 Список використаної літератури 23
 • Формальні та неформальні обєднання та організація їх фінансової діяльності

  Вступ 3 1. Характеристика фінансової діяльності 5 2. Суб’єкти господарювання на ринках держави 8 3. Особливості фінансової діяльності повних та довірчих товариств 10 4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю 16 5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств 19 6. Особливості фінансування в залежності від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання 24 7. Управління неформальними корпораціями в Україні 27 Висновки 30 Література 31
 • Зміст та організація фінансової діяльності підприємств

  Зміст Вступ 3 1. Фінансова діяльність підприємств: зміст цілі та організація 5 1.1 Зміст цілі та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання 5 1.2 Організація фінансової діяльності підприємства 8 1.3 Роль фінансового аналізу у фінансовій діяльності підприємства 12 2. Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ «Полікор» 14 2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства ТОВ «Полікор» 14 2.2 Аналіз майна підприємства та джерел його формування 16 2.3 Аналіз поточної платоспроможності підприємства 19 2.4 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 22 3. Оптимізація фінансової діяльності підприємства та організація фінансового аналізу з ціллю антикризового фінансового управління 30 3.1 Організація аналізу поточної перспективи 30 3.2 Прогнозування ймовірності банкрутства 33 Висновки 37 Список літератури 40
 • Утворення та припинення субєктів господарювання

  П Л А Н В С Т У П 2 1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права) 4 2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання (порядок утворення). 7 3. Поняття та форми припинення діяльності суб'єктів господарювання. 15 4. Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання. 18 В И С Н О В К И: 25 Список використаних нормативних актів та літературних джерел: 28
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ.

  Вступ 3 Розділ 1. Роль та значення бухгалтерської звітності підприємства в ринкових умовах господарювання 7 1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності 7 1.2. Використання даних фінансової звітності для управління 11 1.3. Склад фінансової звітності в бухгалтерській звітності підприємства 13 Розділ 2. Організація складання бухгалтерської звітності 16 2.1. Організація складання бухгалтерського Балансу 16 2.2. Організація складання Звіту про фінансові результати 20 Розділ 3. Удосконалення механізму складання та аналізу фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25 3.1. Удосконалення механізму складання фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 25 3.2. Аналіз фінансової звітності ТОВ "Трител" 28 ВИСНОВКИ 32 Список використаної літератури 34 ДОДАТКИ 36
 • ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ

  Вступ 3 Розділ 1. Роль та значення бухгалтерської звітності підприємства в ринкових умовах господарювання 7 1.1. Основні вимоги до бухгалтерської звітності 7 1.2. Використання даних фінансової звітності для управління 21 1.3. Склад фінансової звітності в бухгалтерській звітності підприємства 25 Розділ 2. Організація складання бухгалтерської звітності 28 2.1. Організація складання бухгалтерського Балансу 28 2.2. Організація складання Звіту про фінансові результати 37 Розділ 3. Удосконалення механізму складання та аналізу фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 41 3.1. Удосконалення механізму складання фінансової звітності діяльності ТОВ "Трител" 41 3.2. Аналіз фінансової звітності ТОВ "Трител" 46 ВИСНОВКИ 54 Список використаної літератури 56 ДОДАТКИ 58
 • Правові проблеми субєктів господарювання та споживачів

  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.1. Законодавство України про захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 5 1.2. Правове становище суб’єктів господарювання та споживачів 14 1.3. Міжнародно-правове регулювання захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів 23 2. Майнові та особисті немайнові права суб’єктів господарювання та споживачів 36 2.1. Державний захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання і споживачів 36 2.2. Відносини органів державної влади з правоохоронними органами по здійсненню охорони прав суб’єктів господарювання та споживачів 46 2.3. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав суб’єктів господарювання і споживачів 54 3. Особливий порядок захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 59 3.1. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому порядку 59 3.2. Проблемні питання судового захисту прав споживачів 70 3.3. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів 85 Висновки 102 Перелік використаних джерел 104 Об’єктом дослідження є права суб’єктів господарювання та споживачів, що потребують захисту. Предметом дослідження є правові норми українського та міжнародного законодавства, які регулюють захист прав суб’єктів господарювання та споживачів. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання державного захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів, виявлення наявних в цьому питанні проблем та пошук шляхів їх вирішення. Структурно робота складається з трьох розділів, розділених на підрозділи та пункти, вступу, висновків та переліку використаних джерел.
 • ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Вступ 3 Розділ 1. Економічний зміст та роль фінансування діяльності підприємств в ринкових умовах 6 1.1. Поняття форм фінансування дывяльносты суб'єктів господарювання 6 1.2. Амортизаційні відрахування 11 1.3. Власний капітал 17 1.4. Позичкові фінансові ресурси 23 Розділ 2. Аналіз форм фінансування діяльності ТОВ "Аква Євро Центр" 28 2.1 Загальна характеристика діяльності підприємства та його фінансово-економічних результатів 33 2.2. Дослідження форм фінансування діяльності ТОВ "Аква Євро Центр" 37 2.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 42 Розділ 3. Напрями поліпшення фінансово-економічного стану підприємства 46 ВИСНОВКИ 50 Список використаної літератури 52 ДОДАТКИ 54
 • ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарської діяльності в іноземній валюті. 8 1.1. Сутність операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 8 1.2. Нормативне регулювання обліку доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання діяльності в іноземній валюті 15 Розділ 2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 21 2.1. Принципи організації облікової політики банку 21 2.2. Облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 30 2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті в комерційному банку 37 2.4 Формування та використання резервів створених під заборгованість під нараховані доходи від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 45 Розділ 3. Аналіз доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.1. Аналіз ефективності проведення операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 50 3.2. Вплив доходів від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті на загальний фінансовий результат комерційного банку 66 Розділ 4. Напрямки вдосконалення, нові підходи та продукти, спрямовані на збільшення доходності від операцій з кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті 71 ВИСНОВКИ 81 Список використаних джерел 86 Додатки 91
 • Фінансові методи реалізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  ВСТУП 3 Розділ 1. Організаційно-економічні основи реалізації ЗЕД 6 1.1. Система організаційних заходів здійснення ЗЕД 6 1.2. Сутність комплексу економічних аспектів реалізації ЗЕД 20 1.3. Практика організації та регулювання зовнішньо-економічних зв’язків в економічно розвинутих країнах 27 Розділ ІІ Сучасна практика фінансування ЗЕД 34 2.1. Фінансування операційної діяльності суб’єктів господарювання 34 2.2. Особливості фінансування фінансової та інвестиційної діяльності суб’єктів ЗЕД 39 2.3. Специфіка оподаткування ЗЕД операцій суб’єктів господарської діяльності України 60 Розділ ІІІ. Удосконалення фінансового механізму реалізації ЗЕД 74 3.1. Управління ризиками ЗЕД 74 3.2. Методи оптимізації грошових потоків за ЗЕД операціями 80 ВИСНОВКИ 95 Список використаної літератури 100 Додатки 108

©: 2011-2021 infoworks.ru