Заказать реферат

Диплом: Кредитні ризики та методи їх оптимізації (ID:27435)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кредитні ризики та методи їх оптимізації (Код работы:27435)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Диплом
Объем: 118 стр.
Цена: 150 грн.
Код работы (ID): 27435
Добавлена: 18.08.2005
Просмотров: 1127
Просмотр
«Кредитні ризики та методи їх оптимізації»
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретичні засади кредитного ризику та методи його оцінювання 5
1.1. Кредитний ризик і його прямо пропорційний зв’язок з дохідністю 5
1.2. Якісна та кількісна оцінка кредитного ризику 21
1.3. Способи мінімізації кредитного ризику 35
Розділ 2. Практичні аспекти оцінки та управління кредитними ризиками в Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50
2.2. Загальна характеристика діяльності Київської філії АТ „Кредит Банк Україна” 50
2.2. Методи мінімізації кредитного ризику на рівні кредитної операції 59
2.3. Методи оптимізації портфельного кредитного ризику 66
Розділ 3. Проблеми шляхи мінімізації кредитних ризиків у сучасних умовах 91
3.1. Проблеми управління кредитними ризиком 91
3.2. Шляхи оптимізації кредитних ризиків у сучасних умовах 96
Висновки 107
Список використаних джерел 112-118
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Фінансові ризики та визначення шляхів їх мінімізації (3 розділ диплому)

  3 ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 3 3.1 Прийоми ризик-менеджменту та використання їх на підприємстві з іноземними інвестиціями “Німпред” 3 3.2 Методи самострахування та передача ризику підприємства в управління страхової організації: напрямки оптимізації 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
 • Фінансові ризики та визначення шляхів їх мінімізації (3 розділ диплому)

  3 ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 3 3.1 Прийоми ризик-менеджменту та використання їх на підприємстві з іноземними інвестиціями “Німпред” 3 3.2 Методи самострахування та передача ризику підприємства в управління страхової організації: напрямки оптимізації 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23
 • Кредитний ризик та спосіб його зниження

  Зміст Вступ 4 Розділ 1. Теоретично - правові засади ризиків по кредитним операціям банків 7 11.1. Суть та класифікація кредитних операцій банку 7 1.2. Економічна сутність та класифікація банківських ресурсів 19 1.3. Методи оптимізації кредитних ризиків 30 Розділ 2. Аналіз управління кредитним ризиком АКБ "Діамант" 43 2.1. Загальна характеристика об’єкту дослідження 43 2.2. Аналіз кредитного портфеля комерційного банку 55 2.3. Оцінка кредитних ризиків 63 Розділ 3. Напрямки мінімізації кредитного ризику 73 3.1. Зарубіжний досвід банків в оптимізації кредитних ризиків 73 3.2. Перспективи вдосконалення методів мінімізації кредитних ризиків 80 3.3. Вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальників 87 Висновки 97 Список використаних джерел 104 Додатки 109 (Звітність, Проміжні результати, які виводить програма по оцінці позичальника, Бальні шкали для комплексної оцінки надійності позичальника, Характеристика поняття „кредит” у фаховій літературі) Метою роботи є дослідження сутностей кредитного ризику та методів ефективного управління кредитним ризиком. Виходячи з поставленої в процесі виконання роботи ставилися наступні завдання: - дослідити сутність процесу кредитування та класифікацію банківських кредитів; - провести аналіз ресурсів, які залучаються банками і використовуються для надання кредитів; - природу кредитного ризику та методи управління ним; - провести дослідження кредитного портфелю АКБ „Діамант банк” та оцінити кредитні ризики банку; - розглянути шляхи підвищення управління кредитними ризиками комерційного банку. Предметом дослідження є процес кредитування комерційним банком суб’єктів господарювання та фізичних осіб. Об’єктом дослідження є кредитні ризики та особливості управління ними. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. У першому досліді досліджено основні підходи фахівців щодо економічної природи кредиту та класифікації кредитів, які надаються комерційними банками. Розглянуто також природу кредитних ризиків, їх класифікацію та основні методи управління ними. Другий розділ присвячено дослідженню кредитних ризиків на прикладі діяльності АКБ „Діамант банк”. Надано коротку характеристику досліджуваного банку, показано основні тенденції його розвитку, проведено стислу оцінку фінансового стану. Проведено дослідження кредитного портфелю банку, досліджено його якість та ефективність. Здійснено також аналіз та оцінку кредитних ризиків даного банку. В третьому розділі розглянуто основні шляхи підвищення ефективності управління кредитними ризиками. Проаналізовано зарубіжний досвід з цього питання. Окремо акцентовано увагу на вдосконаленні процесу оцінки кредитоспроможності позичальника як основи зниження кредитного ризику банку. В якості методологічної та інформаційної бази в роботі використовувалися праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з банківської справи, матеріали НБУ та фінансова звітність АКБ „Діамантбанку”.
 • Правила страхування фінансових ризиків

  Вступ 3 1. Сутність, види і критерії ризику 5 1.1. Поняття ризику в підприємництві 6 2. Фінансові ризики і їхнє страхування 11 3. Страхування підприємницьких ризиків 13 3.1. Принципи страхування комерційних ризиків 15 Визначення обсягу відповідальності. 15 Встановлення терміна дії договору страхування 16 Вимоги до страхувальника 18 Обмеження 18 Тарифи 19 4. Страхування комерційних ризиків при реалізації продукції 20 Страхування ризиків при реалізації продукції по базисах постачання. 21 5. Валютні ризики і методи їхнього страхування 21 5.1. Валютні ризики при заключенні стандартних контрактів 21 5.2. Хеджирування 31 Висновки 32 Використана література 33
 • Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства

  1. ВСТУП 3 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ: 8 2.1. Сутність економічних ризиків джерела їх виникнення. 8 2.2. Особливості фінансових ризиків та їх роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства. 14 2.3. Класифікація фінансових ризиків. 23 2.4. Загальні принципи управління фінансовими ризиками. 32 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: 39 3.1. Загальна економічна характеристика підприємства. 39 3.2. Менеджмент інвестиційних ризиків. 67 3.3. Управління ризиками відшкодування. 75 3.4. Управління валютними ризиками підприємства. 82 4. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 86 4.1. Методи зниження юридичних ризиків. 86 4.2. Узгодження ефективності і ризиковості інвестиційних проектів. 89 4.3. Методи зменшення ризиків на основі оптимізації валютного портфелю. 93 5. ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 104 ДОДАТОК А 111 ДОДАТОК Б 117 ДОДАТОК В 118 ДОДАТОК Д 123
 • Кредитування підприємства в установах банку

  Вступ 3 Розділ І. Кредитна діяльність комерційних банків 4 1.1. Сутність та необхідність кредиту у ринковій економіці 4 1.2. Кредитні ризики та причини їх виникнення 8 Розділ ІІ. Аналіз господарської діяльності ТОВ „Латрек” 11 2.1. Загальна характеристика підприємства 11 2.2. Аналіз фінансових показників ТОВ „Латрек ЛТД” 14 Розділ ІІІ. Складання альтернативних графіків надання та повернення кредиту 21 Висновки 23 Список використаної літератури 25 Додатки 27Вступ 3 Розділ І. Кредитна діяльність комерційних банків 4 1.1. Сутність та необхідність кредиту у ринковій економіці 4 1.2. Кредитні ризики та причини їх виникнення 8 Розділ ІІ. Аналіз господарської діяльності ТОВ „Латрек” 11 2.1. Загальна характеристика підприємства 11 2.2. Аналіз фінансових показників ТОВ „Латрек ЛТД” 14 Розділ ІІІ. Складання альтернативних графіків надання та повернення кредиту 21 Висновки 23 Список використаної літератури 25 Додатки 27
 • Оптимізація процесу навчання

  Вступ ......................................................................... 3 1. Процес навчання ......................................... 6 1.1. Поняття процесу навчання ..................................... 6 1.2. Основи удосконалення, оптимізації й раціоналізації процесу навчання у сучасній школі .. 9 2. Методи оптимізації процесу навчання ............. 13 2.1. Підвищення ціленаправленості і посилення мотивації навчання ................................................ 13 2.2. Підвищення інформативної ємкості змісту уроків й активізація процесу навчання ............................ 16 2.3. Удосконалення форм навчання та використання комп'ютерів ........................................................ 20 3. Основні шляхи оптимізації сучасного уроку ..... 23 Висновки .................................................................. 31 Література ............................................................. 32
 • Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства

  Стор. ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 10 1.1. Сутність економічних ризиків та джерела їх виникнення 10 1.2. Особливості фінансових ризиків та їх роль в підвищенні ефективності діяльності підприємства 20 1.3. Класифікація фінансових ризиків 30 1.4. Загальні принципи управління фінансовими ризиками 40 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 47 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства 47 2.2. Менеджмент інвестиційних ризиків 77 2.3. Управління ризиками відшкодування 90 2.4. Управління валютними ризиками підприємства 97 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 106 3.1. Методи зниження юридичних ризиків 106 3.2. Узгодження ефективності і ризиковості інвестиційних проектів 112 3.3. Методи зменшення ризиків на основі оптимізації валютного портфелю 118 ВИСНОВКИ 125 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 132 ДОДАТОК А 140 ДОДАТОК Б 149 ДОДАТОК В 150 ДОДАТОК Д 155
 • Проектні ризики і методи їх зменшення

  Зміст ВСТУП 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ 4 2. МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14
 • Кредитування підприємства в банківських установах (за матеріалами ВАТ "СВП")

  Вступ 2 І. Основи організації кредитування 3 1.1 Сутність та зміст кредитної дiяльностi комерційного банку 3 1.2 Кредитні ризики та причини їх виникнення 9 1.3 Оцінка позичальника – підприємства та позичальника – комерційного банку. 11 ІІ Організація кредитування підприємства ВАТ „СВП” в банківських установах 15 2.1 Оцінка кредитоспроможності підприємства ВАТ „СВП” 15 2,2 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві ВАТ „СПВ” 18 2.3 Складання графіків повернення довгострокового кредиту 23 Висновки 24 Література 25 Додатки 26 Вступ 2 І. Основи організації кредитування 3 1.1 Сутність та зміст кредитної дiяльностi комерційного банку 3 1.2 Кредитні ризики та причини їх виникнення 9 1.3 Оцінка позичальника – підприємства та позичальника – комерційного банку. 11 ІІ Організація кредитування підприємства ВАТ „СВП” в банківських установах 15 2.1 Оцінка кредитоспроможності підприємства ВАТ „СВП” 15 2,2 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу на підприємстві ВАТ „СПВ” 18 2.3 Складання графіків повернення довгострокового кредиту 23 Висновки 24 Література 25 Додатки 26

©: 2011-2020 infoworks.ru