Заказать реферат

Контрольная: Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура (ID:29198)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура (Код работы:29198)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Контрольная
Объем: 17 стр.
Цена: 45 грн.
Код работы (ID): 29198
Добавлена: 25.07.2006
Просмотров: 1741
Просмотр
«Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура»
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Теоретичні основи фінансів населення 4
2. Структура фінансових ресурсів населення 10
3. Аналіз динаміки доходів населення України 12
Висновки 16
Список використаної літератури 17
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Демографічний потенціал країн СНД

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 6 2. РОЗМІЩЕННЯ І СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. 10 2.1.Міське і сільське населення. Урбанізація 10 2.2. Статево-вікова структура населення 14 3. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 22 3.1. Трудові ресурси країн СНД. Основні проблеми. 22 3.2. Характер та масштаби впливу на відтворення трудоресурсного потенціалу сучасних демографічних процесів в Україні. 27 ВИСНОВКИ 35 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39
 • Контрольна робота з фінансів

  Зміст 1. Система фінансового планування. Зведений фінансовий баланс держави 3 1.1. Планування державних фінансів України 3 1.2. Державний бюджет та зведений фінансовий баланс держави 7 Література 10 2. Структурна побудова податкової системи, методи побудови податків 11 2.1. Сутність та формування податкової системи України 11 2.2. Принципи побудування податкової системи 12 Література 17 3. Напрями використання фінансових ресурсів населення. Чинники що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Структура сукупних витрат населення, мотиви утворення заощаджень населення та їх класифікація. 18 3.1. Фінансові ресурси населення та їх класифікація 18 3.2. Чинники впливу на поділ доходів населення. Рівень життя 20 3.3. Мотиви утворення заощаджень та їх класифікація 23 Література 25
 • Населення і трудові ресурси України

  Вступ 4 1. Поняття населення. Основні характеристики населення нашої держави 7 1.1. Чисельні зміни населення України 7 1.2. Трудові ресурси як економічна категорія 14 2. Особливості використання трудових ресурсів України 18 2.1. Співвідношення трудових ресурсів та трудового потенціалу 18 2.2. Основні показники вітчизняних трудових ресурсів 27 2.3. Баланси трудових ресурсів 32 3. Соціальна структура населення України 36 Висновки 42 Література 45 Додатки 47
 • Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

  Вступ 3 Розділ І. Населення як суб єкт економічних та інших суспільних процесів і явиш 4 1.1. Поняття населення та історія формування української народності. 4 1.2. Динаміка її чисельності 5 1.3. Відтворення населення показників його природного та механічного руху 6 Розділ II. Структура і розміщення населення України: 10 2.1. Статевовіковий поділ населення 10 2.2. Склад населення його поділ на міське та сільське. 13 Розділ III. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства: . 16 3.1. Соціально економічна характеристика трудових ресурсів їх роль і місце в економіці України. 16 3.2. Трудовий потенціал суспільства (сутність види особливості формування). 20 Висновки та пропозиції 25 Список використаної літератури 27
 • Контрольна робота Фінанси

  1. Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання 1.1. Теоретичні засади системи фінансового планування 1.2. Державний бюджет та зведений фінансовий баланс держави 3 Література 3 2. Податкова система: об’єктивна необхідність, поняття, наукові основи побудови та вимоги до неї 17 2.1. Формування та функціювання податкової системи України 2.2. Принципи побудови податкової системи 17 Література 17 3. Джерела формування та форми фінансових ресурсів населення. Класифікація та структура доходів населення, чинники,що впливають на їх рівень 25 3.1. Фінансові ресурси населення та їх класифікація 25 3.2. Сукупні витрати населення 3.3. Мотиви утворення заощаджень та їх класифікація Література 25
 • Фінанси Варіант № 24

  1. Система фінансового планування. Зведений фінансовий баланс держави 1.1. Теоретичні засади системи фінансового планування 1.2. Державний бюджет та зведений фінансовий баланс держави Література 2. Структурна побудова податкової системи, методи побудови податків 2.1. Формування та функціювання податкової системи України 2.2. Принципи побудови податкової системи Література 3. Напрями використання фінансових ресурсів населення. Чинники, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження. Структура сукупних витрат населення. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. 3.1. Фінансові ресурси населення та їх класифікація 3.2. Сукупні витрати населення 3.3. Мотиви утворення заощаджень та їх класифікація Література
 • Характеристика грош дох населення

  Зміст Вступ 2 1. Поняття та диференціація грошових доходів населення 3 2. Джерела формування грошових доходів населення та їх структура 5 3. Аналіз грошових доходів населення України 7 Висновки 9 Список літератури 10
 • Фінанси міжнародних організацій

  Зміст Розділ 1…………………………………………………………………….…...….3 1.1 Статус та класифікація міжнародних організацій……………….………....3 1.2 Фінансова діяльність міжнародних організацій………………………….…9 1.3 Норми та джерела міжнародного права…………………………………....12 Розділ 2 Світове фінансове середовище………………………………………..19 2.1 Взаємозв’язок міжнародних фінансів та світового економічного середовища……………………………………………………………………....19 2.2 Субєкти міжнародних фінансів та їх характеристика………………….....22 2.3 Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів…………………………...27 Розділ 3. Міжнародні фінансові ринки…………………………………………32 3.1 Фінансові ресурси світового господарства………………………………...32 3.2 Поняття та структура світового фінансового ринку. Міжнародні фінансові потоки та світові фінансові центри……………………………………….…….33 Висновок………………………………………………………………………….37 Література………………………………………………………………………..38
 • СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ЗМІНИ

  Вступ 3 Розділ 1. Доходи населення та їх структура 5 Розділ 2. Динаміка змін доходів населення України в перехідний період 13 Розділ 3. Сучасний стан доходів населення України та рівня життя 22 Розділ 4. Стан економічної активності населення та зайнятості 30 Висновки 40 Список використаної літератури 42 ДОДАТКИ 45
 • Населення та трудові ресурси

  Вступ 2 1. Характеристика населення України 4 1.1 Загальні риси демографічної ситуації в Україні 4 1.2 Динаміка чисельності та складу населення України 5 2. Трудові ресурси України 17 2.1 Характеристика трудових ресурсів України 17 2.2 Пропозиція робочої сили 21 3. Проблеми та перспективи розвитку населення та трудових ресурсів 25 3.1 Демографічні перспективи України 25 3.2 Перспективи розвитку ринку праці 33 Висновки 40 Література 43

©: 2011-2021 infoworks.ru