Заказать реферат

Реферат: Характеристика грош дох населення (ID:49820)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Характеристика грош дох населення (Код работы:49820)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Реферат
Объем: 11 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 49820
Добавлена: 14.11.2010
Просмотров: 587
СодержаниеЗміст

Вступ 2
1. Поняття та диференціація грошових доходів населення 3
2. Джерела формування грошових доходів населення та їх структура 5
3. Аналіз грошових доходів населення України 7
Висновки 9
Список літератури 10
ЛитератураСписок літератури

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №22-23, №24-25, ст.263
2. Дешківський А.В. Економічна теорія: фінансово-кредитна система, грошовий обіг, інфляція. - К.: НОКВО, 2006. – с.67
3. Иванов В.М. Деньги и кредит: Курс лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2005. – с.156
4. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. - М.: Республика, 2004. – с.94
5. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 2007 – с.128.
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н. Климко. - 5-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2008. – с.248
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна робота з стратегічного аналізу

  Зміст 1 Теоретична частина. 3 1. Суть, зміст та завдання стратегічного аналізу. Інформаційна база стратегічного аналізу. 3 2 Роль, значення капіталу та його види. 4 3 Балансова модель операцій прогнозування руху запасів. 7 4 Прогнозування операцій, пов'язаних із затратами праці. 8 3.1.2.Практичне завдання. 13 Завдання 1.1. 13 Дані для виконання: Аналіз грошових потоків підприємства для прийняття стратегічних рішень. Ситуація 1. Підприємство реалізувало товарів і послуг на суму 750 000 грош. од. Собівартість проданого товару і послуг становить 514 000 грош. од. , у тому числі амортизаційні відрахування – 20 000 грош. одиниць Податок на прибуток становить 107 594 грош. од. Необхідно: Визначити суму грошового потоку і пояснити його значення в управлінні та прогнозі господарської діяльності підприємства. Завдання 2.1. 15 Дані для виконання: Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг виробленої продукції зміни відпрацьованого часу та випуску продукції на одну станко –годину. Необхідно: Зробить висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних Таблиці 2… Література 17
 • Населення як основна продуктивна сила

  Вступ 3 1. Загальна характеристика категорій населення 4 2. Сучасний стан населення України 8 3. Зайнятість та безробіття в Україні 13 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Рівень життя наелення

  Вступ 1. Рівень життя населення та його стан 1.1. Сутність рівня життя населення 2.1. Характеристика чинників, які визначають рівень життя населення 2. Аналіз факторів, які визначають рівень життя населення 2.1. Демографічна проблема України 2.2. Здоров’я населення як складова рівня життя 2.3. Міграційні процеси як об’єктивний фактор 3. Шляхи покращення рівня життя населення Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансів населення 4 2. Структура фінансових ресурсів населення 10 3. Аналіз динаміки доходів населення України 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Залучення банком вкладів населення. Їх види, характеристика та облік

  Вступ 3 1. Необхідність і сутність залучення банками вкладів населення. 4 2. Залучення банками вкладів населення, їх види, характеристика та облік. 8 2.1. Види і характеристика вкладів населення 8 2.2. Порядок прийому і видачі вкладів до запитання 10 2.3. Порядок прийому і видачі строкових вкладів населення 16 2.4. Порядок нарахування і виплати процентів по вкладам населення і по депозитам 19 3. Аналіз (пасиви: власні, залучені, позичені кошти). 32 Висновки 36 Список використаної літератури 37 Додаток 1. Структура депозитів у Плані рахунків бухгалтерського обліку комерційного банку 39 Додаток 2. Баланс КБ „...” 40
 • Сучасна демографічна ситуація на Україні

  Вступ 1. Населення як фактор економічного і соціального розвитку країни 2. Загальна характеристика структури населення України 2.1. Національний склад населення України 2.2. Статево-віковий склад населення 2.3. Склад населення за рівнем освіти 3. Сучасна демографічна ситуація в Україні Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Рівень життя населення

  Вступ 1. Рівень життя населення: індикатори стану і методологія їх визначення 2. Система показників рівня життя населення 3. Рівень життя в Україні і потреби населення 3.1. Поглиблення соціального розшарування та регіональної диференціації рівня життя населення 3.2. Аналіз життєвого рівня українського населення 3.3. Державне регулювання рівня життя населення 4. Дієві чинники зменшення бідності в Україні 5. Стратегічні напрями підвищення рівня життя населення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Ріст і відтворення населення

  ЗМІСТ Вступ 4 1. Загальна характеристика демографічної ситуації 5 2. Сучасні проблеми відтворення населення 10 3. Демографічна складова відтворення населення України 13 Висновок 18 Список літератури 19
 • Статистичні дослідження зайнятості населення України

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні проблеми статистичної зайнятості населення 4 1.1. Поняття зайнятості населення і завдання ії статистичного виявлення 4 1.2. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження зайнятості 7 1.3. Системи статистичних показників зайнятості 8 1.4. Статистичні методи аналізу зайнятості населення 11 Розділ 2. Статистичний аналіз зайнятості населення України 14 2.1. Характеристики зайнятості всього населення України 14 2.2. Регіональний аналіз зайнятості України 17 2.3. Прогнозування зайнятості населення України 18 Висновки 25 Література 28 Додаток 1. Населення України 30 Додаток 2. Статистичні дані про зайнятість населення в 1992-2002 рр. 34
 • Рівень життя населення, фактори що на нього впливають

  Вступ 1. Рівень життя населення як соціальний показник розвитку 2. Система показників рівня життя населення 3. Фактори впливу на рівень життя населення 4. Аналіз рівня життя населення в Україні 5. Стратегічні напрями підвищення рівня життя населення Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2020 infoworks.ru