Заказать реферат

Курсовая: ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ (ID:29864)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ (Код работы:29864)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 29864
Добавлена: 09.08.2006
Просмотров: 1361
Просмотр
«ДОВГОСТРОКОВЕ КРЕДИТУВАННЯ, ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ»
СодержаниеЗміст

Вступ 2
1. Теоретичні засади довгострокового кредитування 5
1.1. Сутність та принципи довгострокового кредитування 5
1.2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі 9
2. Аналіз практики довгострокового кредитування в КБ «Приватбанк» та шляхи вдосконалення 12
2.1. Кредитна діяльність банку та програми кредитування 12
2.2. Іпотечне кредитування 17
2.3. Удосконалення управління механізмом кредитування довгострокових програм 24
Висновки 31
Список використаної літератури 34
Додатки 37

Предмет дослідження – довгострокове кредитування та його особливості.
Мета дослідження – з’ясувати проблематику у сфері довгострокового кредитування, що здійснюють банки України, визначити перспективи розвитку довгострокового кредитування.
Згідно з поставленою метою задачами дослідження є:
– охарактеризувати теоретичні засади економічної сутності кредиту, його функцій в умовах ринкової економіки;
– обґрунтувати необхідність довгострокового кредиту;
– провести аналіз кредитного ринку;
– викласти певні перспективи розвитку довгострокового кредитування.
Інформаційні джерела дослідження. Роботу виконано на основі нормативно-правових актів України в сфері грошово-кредитного регулювання і контролю, науково-економічної літератури та публікацій в спеціалізованих засобах масової інформації
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Довгострокове кредитування населення: сучасній стан та перспективи розвитку в Україні на матеріалах ВАТ «Інтербанк»

  Вступ………………………….……………………………………………………….3 Розділ 1. Концептуально-інституціональні основи організації довгострокового кредитування 1.1 Необхідність та сутність довгострокового кредитування в економічних відносинах…………………………………………….………………………………5 1.2 Організаційно-економічні умови сучасного довгострокового кредитування…………………………………………………………………....…..14 1.3 Види та форми довгострокового кредитування………………………………23 Розділ 2. Механізм реалізації довгостроково кредитування в Міжнародному комерційному банку України 2.1 Аналіз організації довгострокового кредитування ВАТ КБ „Інтербанк”…...32 2.2 Аналіз кредитного портфеля та кредитоспроможності позичальника………56 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку довгострокового кредитування в Україні. 3.1 Оцінка сучасного стану довгострокового кредитування в Україні………….73 3.2 Основні напрямки розвитку довгострокового кредитування в Україні……..80 3.3 Автоматизація банківської системи ВАТ КБ „Інтербанк”………………...…86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………….94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………100 ДОДАТКИ
 • Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти довгострокового кредитування підприємств 6 1.1. Сутність та необхідність кредитування підприємств 6 1.2. Види та форми кредитування 8 1.3. Особливості довгострокового кредитування та фінансування діяльності підприємства 12 2. Аналіз довгострокових кредитів на прикладі ВАТ “...” 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.2. Характеристика кредитної діяльності підприємства 17 2.3. Вплив кредитів на фінансовий стан підприємства 26 3. Удосконалення кредитної політики підприємства 34 3.1. Основні напрямки удосконалення кредитної політики 34 3.2. Оптимізація довгострокового фінансування діяльності за рахунок використання лізингових схем 38 Висновки 51 Література 54 Додаток А. Баланс ВАТ “....” 57 Додаток Б. Звіт про фінансові результати ВАТ “...” 59
 • Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу

  Вступ Розділ 1. Поняття позичкового капіталу та його визначення Розділ 2. Аналіз джерел формування позичкового капіталу на підприємстві 2.1. Довгострокове кредитування 2.2. Короткострокове кредитування Розділ 3. Напрямок вдосконалення використання позичкового капіталу на ВАТ Ужгородське ШБУ58 Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Особливості банківського кредитування

  Вступ 2 1. Кредит та його роль у формуванні ринкових відносин. 4 1.1. Поняття кредиту та його економічна сутність 4 1.2. Функції кредиту 5 1.3. Види кредиту 8 2. Особливості банківського кредитування 11 2.1. Умови надання кредиту 11 2.2. Порядок видачі кредиту 12 2.3. Зарубіжний досвід кредитування 18 3. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування 21 3.1. Проблеми банківського кредитування в Україні 21 3.2. Перспективи банківського кредитування в Україні 34 Висновки та пропозиції 37 Список використаних джерел 40
 • Роль довгострокового кредитування інвестиційний процесів для економіки України

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі....................................................................5 1.1. Сутність, види та принципи банківського кредитування...............5 1.2. Організація кредитної діяльності банку...........................................9 Розділ 2. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні.............................................................................12 2.1. Аналіз кредитних ресурсів залучених в економіку України.........12 2.2. Проблеми стримування участі комерційних банків у забезпеченні довгострокового кредитування інвестиційних процесів......................................................................14 Розділ 3. Шляхи вдосконалення діючої системи довгострокового кредитування інвестиційних процесів...............................................23 3.1. Андерайтинг як форма довгострокового кредитування.................23 3.2. Розвиток фінансового проектування.................................................26 Висновки................................................................................................................29 Список використаної літератури..........................................................................31
 • Фінансування та кредитування капітальних вкладень

  ВСТУП 3 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ 5 1.1 Основи фінансування та кредитування капітальних вкладень 5 1.2 Мобілізація засобів на фінансування капітальних вкладень 8 1.3 Особливості фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштів та довгострокове кредитування підприємств 13 2 ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 21 1.1 Організаційно-економічна характеристика навчально-дослідного господарства Ворзель 21 1.2 Фінансовий стан підприємства 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 Додаток А 33 Баланс НДГ «Ворзель» за 2006 рік 33 Додаток Б 35 Звіт про фінансові результати НДГ «Ворзель» за 2006 рік 35
 • ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Поняття та види банківського кредиту 1.2. Принципи банківського кредитування 1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 2.1. Порядок кредитування банківськими установами України 2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення 2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування 3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

  ВСТУП 3 1. Кредитна політика банку 4 2. Кредити підприємницьким структурам: довгострокове кредитування 10 висновки 15 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 16
 • Іпотечне кредитування та його розвиток в Україні

  Вступ Розділ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1 Сутність іпотеки та її особливості в Україні 1.2 Види та об’єкти іпотечного кредитування та їх зміст 1.3 Принципи іпотечного кредитування 1.4 Ризики іпотечного кредитування Розділ 2. Процес іпотечного кредитування (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”) 2.1. Основні оргнізаційні засади іпотечної програми в банку 2.2. Аналіз іпотечного кредитування в банку Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 3.1. Розширення сфери іпотечного кредитування в Україні 3.2. Удосконалення процесу іпотечного кредитування в Україні 3.3. Процентна політика в іпотечному кредитуванні Висновок Список використаної літератури ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛА 2 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 2 3.1 Причини світового іпотечного кризису та його наслідки для економіки України 2 3.2 Сучасний стан ринку іпотечного кредитування. Аналіз діяльності державної іпотечної установи 11 3.3 Шляхи подальшого розвитку ринку іпотечного кредитування 25
 • Розвиток іпотечного кредитування в Україні

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні засади іпотечного кредитування 5 1.1.Сутність та види іпотечного кредитування 5 1.2.Зарубіжний досвід на прикладі німецької та американської моделей 15 1.3.Становлення іпотечного кредитування в Україні 23 Розділ 2.Аналіз практики іпотечного кредитування в КБ “НАДРА” 29 2.1.Загальна характеристика КБ “НАДРА” та його місце в банківській системі України 29 2.2.Аналіз кредитного портфелю та особливості політики банку, щодо іпотечного кредитування 30 Розділ 3.Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 35 Висновки 52 Список літератури 54

©: 2011-2019 infoworks.ru