Заказать реферат

Курсовая: Управління ліквідністю підприємства (ID:30054)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Управління ліквідністю підприємства (Код работы:30054)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 62 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 30054
Добавлена: 08.08.2006
Просмотров: 1895
Просмотр
«Управління ліквідністю підприємства»
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю підприємства 5
1.1. Сутність ліквідності та її роль в забезпеченні ефективного
функціонування підприємства 5
1.2 Методика оцінки ліквідності підприємства 9
2. Аналіз ліквідності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 19
2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 19
2.2 Аналіз ліквідності підприємства 22
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства 27
3. Шляхи підвищення ліквідності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 31
Висновки 37
Література 40
Додатки. Звітність 43-62

Метою курсової роботи є дослідження економічної сутності ліквідності та платоспроможності, методології їх оцінки, аналіз ефективності управління платоспроможністю і ліквідністю та розробка пропозицій щодо її підвищення.
Основними задачами курсової роботи є:
1) розкриття економічної сутності платоспроможності та ліквідності;
2) аналіз сучасних проблем вітчизняних підприємств щодо забезпечення платоспроможності та ліквідності;
3) розгляд методичних підходів до оцінки платоспроможності та ліквідності;
4) розгляд інформаційно-правового забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю;
5) аналіз ліквідності, платоспроможності та ефективності управління поточними активами ВАТ “Шосткінський молокозавод”;
6) обґрунтування шляхів підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод”.
Предметом дослідження є процес управління платоспроможністю та ліквідністю підприємства. Об’єктом дослідження є ліквідність ВАТ “Шосткінський молокозавод”.
Теоретичною та методологічною основою проведеного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань управління платоспроможністю та ліквідністю підприємств, законодавчі та нормативні акти України. В дослідженнях використовувались наступні методи: розрахунково-аналітичний, економіко-математичний, економіко-статистичний, в тому числі метод елімінування (факторного аналізу)
Робота насичена графічним матеріалом
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управління фінансовим станом, платоспроможністю та ліквідністю підприємства

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретико-методологічні засади управління фінансовим станом, ліквідністю та платоспроможністю 5 Розділ 2.Особливості управління фінансовим станом, ліквідністю та платоспроможністю на прикладі ТОВ „Олавтекс” 19 Розділ 3.Напрямки підвищення управління фінансовим станом та ліквідністю на підприємстві 32 Висновки 35 Список літератури 37 Додатки 40
 • Управління ліквідністю банку (2-3 розділ)

  Розділ 2 2 Дослідження практики управління ліквідністю в 2 АТ „ВАБанк” 2 2.1. Аналіз та оцінка потреби в ліквідних коштах 2 2.2. Управління обов’язковими резервами банку як складова менеджменту ліквідності 17 2.3. Ефективність управління ліквідністю 22 Розділ 3 36 Проблеми та шляхи удосконалення управління ліквідністю 36 3.1. Зарубіжний досвід оцінки та регулювання ліквідності. 36 2.3.Проблеми та заходи оптимізація ліквідності комерційного банку. 49 Література Додатки
 • Ліквідність портфельного інвестування

  Вступ 3 1. Процес управління ліквідністю інвестування 4 2. Методи управління ліквідністю інвестування 10 Висновки 13 Список літератури 14
 • Управління ліквідністю та платоспроможністю банка

  (Випускна робота) Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти ліквідності і платоспроможності комерційного банку 5 1. Ліквідність у світовій банківській практиці 5 1.2. Світовий досвід розрахунків банківської ліквідності 8 1.3. Нормативне регулювання ліквідності банків в Україні 11 Розділ 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ „Укргазбанк” 14 2.1. Фінансово-економічна характеристика банку 14 2.2. Дослідження фінансового стану банку 21 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності 38 Розділ. 3. Шляхи поліпшенні визначення і управління ліквідністю та платоспроможністю 43 3.1. Вдосконалення визначення ліквідності 43 3.2. Управління ліквідністю банку 45 Висновки та пропозиції 51 Список використаних джерел 54 Додатки 57
 • Управління ліквідністю банку

  ПЛАН ВСТУП 3 1. Теоретичні основи ліквідності банку 6 1.1. Сутність банківської ліквідності 6 1.2. Загальні принципи управління ліквідністю банку 12 1.3 Нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю 26 2. Методи управління ліквідністю банку на прикладі філії ватутінського відділення «Промінвестбанку» України. 33 2.1. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. 33 2.2 Методи управління ризиком ліквідності 44 2.3. Аналіз ліквідності банку 51 3. Проблеми в управлінні ліквідністю банку та шляхи їх подолання 66 3.1 Оцінка ефективності методів управління ліквідністю банку 66 3.2 Напрями вдосконалення методів управління ліквідністю банку 70 Висновки 83 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є визначення теоретичних засад управління банківською ліквідністю, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення індикаторів управління ліквідністю, а також розробка комплексного ситуаційного підходу до оптимізації структури балансу для забезпечення рівноваги між параметрами ліквідності, прибутковості та ризиків. Досягнення цієї мети зумовило вирішення таких завдань: 1. Обґрунтувати економічну природу банківської ліквідності та необхідність управління нею. 2. Визначити теоретичні основи управління банківською ліквідністю. 3. Дослідити нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю. 4. Визначити методи оцінювання потреби в ліквідних коштах та управління ризиком ліквідності. 5. Здійснити аналіз стану ліквідності обраного об'єкту дослідження. 6. Оцінити ефективність методів управління ліквідністю та напрямків їх вдосконалення на об'єкті дослідження. Об'єктом дослідження є філія Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України. Предметом дослідження виступає механізм управління ліквідністю в банку. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дипломної роботи складає критичний синтез класичних теорій та новітніх поглядів на стратегії, підходи, методи управління ліквідністю в банках. У процесі дослідження були застосовані історичний, системний, ситуаційний підходи до дослідження процесу управління ліквідністю в банківській сфері, а також методи: порівняння, аналізу, синтезу, експертних оцінок та економіко-математичні. Емпіричною базою дипломної роботи є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний та вітчизняний досвід управління ліквідністю банків. Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, монографічні й періодичні українські та зарубіжні видання, дані по філії Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України.
 • ПОБУДОВА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКУ

 • Управління активами підприємства (+ анотація + реферат + рецензія)

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні основи управління активами підприємства 5 1.1.Активи як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 5 1.2.Завдання управління активами підприємства 17 1.3.Методичні підходи до оцінки ефективності управління активами 20 Розділ 2.Аналіз політики управління активами підприємства 29 2.1.Аналіз складу та структури активів ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 29 2.2.Оцінка ліквідності активів ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 43 2.3.Оцінювання ефективності управління активами підприємства ТОВ ГАРАНТ АВТОТЕХНІК-2 50 Розділ 3.Шляхи покращення управління активами підприємства 60 3.1.Політика управління активами підприємства: сутність та етапи розробки 60 3.2.Нормування та оптимізація активів підприємства 70 Висновки 85 Список використаної літератури 92 Додатки 97
 • Механізм управління структурою капіталу

  Вступ 3 1. Теоретичні засади процесу управління структурою капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види капіталу підприємства 5 1.2. Механізм управління структурою капіталу підприємства 11 1.3. Інструменти оцінки ефективності управління капіталом 18 2. Аналіз ефективності управління структурою капіталу ВАТ “...” 25 2.1. Аналіз обсягу, динаміки та структури капіталу ВАТ “...” 25 2.2. Оцінка ефективності і управління структурою капіталу ВАТ “...” 30 3. Шляхи підвищення ефективності управління структурою капіталу ВАТ “...” 33 3.1. Розробка стратегії управління структурою капіталу підприємства ВАТ “...” 33 3.2. Моделі управління структурою капіталу підприємства ВАТ “...” 41 Висновки 47 Список використаної літератури 49 Додатки 51
 • Ефективність ЗЕД

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 6 1.1. Сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю 6 1.2. Методи регулювання управління ЗЕД. 17 1.3. Критерії та показники ефективності управління ЗЕД підприємства 26 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ОБОЛОНЬ» 36 2.1. Загальна характеристика управління ЗАТ «Оболонь» 36 2.2. Аналіз системи ефективності управління ЗЕД ЗАТ «Оболонь» 55 2.3. Оцінка ефективності управління зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Оболонь» 60 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА 70 3.1. Шляхи підвищення ефективності управління ЗЕД підприємства ЗАТ «Оболонь» 70 3.2. Запровадження моделей АВС управління запропонованих заходів 77 3.3.Оцінка ефективності впровадження збалансованих показників управління ЗЕД на ЗАТ «Оболонь» 88 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 102
 • Управління формуванням прибутку, шляхи підвищення прибутковості підприємства

  Вступ 2 1. Зміст, сутність та значення прибутку підприємства 4 1.1 Інформаційна база дослідження питання управління прибутком підприємства 4 1.2. Сутність прибутку підприємства 10 1.3. Фінансові звіти та управлінський облік 15 1.4. Формування валового прибутку підприємства 17 2. Методи управління прибутком підприємства 22 2.1. Методика розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). 22 2.2. Управління затратами підприємства. 27 2.3. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів 35 2.4. Стратегії і моделі управління прибутком підприємства 45 2.5. Сутність і методи обчислення показників прибутковості підприємства 50 3. Управління прибутком підприємства на прикладі ТОВ «__» 56 3.1. Характеристика підприємства ТОВ «__» 56 3.2. Аналіз прибутковості діяльності ТОВ «__» 59 3.4 Розрахунок показників рентабельності 76 4. Резерви підвищення рівня прибутковості фірми 79 Висновок 92 Список використаних джерел 97

©: 2011-2018 infoworks.ru