Заказать реферат

Материал: Питання до заліку з БЖД (42 білети) (ID:31288)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Питання до заліку з БЖД (42 білети) (Код работы:31288)

Информация о работе Раздел: БЖД
Вид работы: Материал
Объем: 24 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 31288
Добавлена: 13.06.2007
Просмотров: 1082
Просмотр
«Питання до заліку з БЖД (42 білети)»
Содержание1. Техногенне середовище охоплює всі компоненти довкілля
2. Діяльність – це специфічний спосіб ставлення людини до світу.
3. Безпека життєдіяльності - це наука..
4. Прийнятний рівень БЖД досягається..
...
42. Основний принцип БЖД - мінімізація небезпеки для людини під час її діяльності.
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Питання до заліку фінансовий облік (білети)

  1. Нарахування та відрахування заробітної плати. 3 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками. 3 Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 4 Облік розрахунків по авансах та претензіях. 4 5. Облік розрахунків з підзвітними особами. 4 6. Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами. 5 7. Облік розрахунків по соціальному страхуванню. 6 8. Облік розрахунків з бюджетом. 6 9. Облік кредитів банків. 7 10. Облік власного капіталу. 7 11. Облік нерозподіленого прибутку. 8 12. Облік вилученого капіталу. 8 13. Облік статутного капіталу. 9 14. Облік доходів і витрат від реалізації готової продукції. 9 15. Облік доходів і витрат від реалізації товарів. 10 16. Облік доходів і витрат від виконання робіт і надання послуг. 10 17. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності. 11 18. Облік короткострокових кредитів банків. 11 19. Визнання, оцінка та класифікація зобов'язань. 12 20. Класифікація та визнання доходів. 12 21. Облік фінансових результатів. 13 22. Класифікація та визнання витрат. 13 23. Система оподаткування в Україні. 14 24. Облік податкових зобов'язань. 14 25. Облік податкового кредиту. 15 26. Облік розрахунків за ПДВ. 15 27. Облік розрахунків за комунальним податком. 16 28. Облік розрахунків за акцизним збором. 16 29. Податок з доходів фізичних осіб та відображення його результату на рахунках бухгалтерського обліку. 17 30. Визначення, оцінка та класифікація зобов'язань. 18 31. Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками. 18 32. Облік розрахунків із покупцями. 19 33. Облік розрахунків по авансах та претензіях. 19 34. Облік інших довгострокових фінансових зобов'язань. 20 35. Довгострокові облігації випущені за номінальною вартістю. 20 36. Довгострокові облігації випущені зі знижкою (дисконтом при емісії). 21 37. Умови та форми кредитування підприємств установами банків. 21 38. Облік короткострокових кредитів банків. 22 39. Облік нарахування відсотків за короткостроковими кредитами. 22
 • Контрольна робота філософія

  Питання 1. Яким є предмет філософії? 3 Питання 2. Які основні варіанти вирішення проблеми досконалого способу життя людини в філософії елліністично-римського періоду античності? 4 Питання 3. Якими є основні проблеми, ідеї та досягнення філософської антропології як течії ХХ століття? 6 Питання 4. Якими є всезагальні форми і методи наукового пізнання? 9 Питання 5. Чим характеризуються духовні виміри буття людини? 12 Питання 6. Що являють собою сутнісні сили людини? 13 Питання 7. Дайте найбільш узагальнююче визначення поняття агностицизму 14 Питання 8. Визначте, до яких основних філософських шкіл належать найбільші відомі античні філософи 15 Питання 9. Кого з відомих античних філософів називають винахідником діалектики? 16 Питання 10. Хто з відомих українських філософів належить до плеяди видатних вчених Києво-Могилянської академії? 17 Література 18
 • Питання до заліку Теоретичні засади кваліфікації злочинів шпори

  1. Походження та значення терміну кримінально-правова кваліфікація. 2. Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації. 3. Обсяг кримінально-правової кваліфікації. 4. Процес кримінально-правової кваліфікації. 5. Стадії, з яких складається процес кримінально-правової кваліфікації. 6. Результат кримінально-правової кваліфікації. 7. Структура кримінально-правової кваліфікації. 8. Об’єкт кримінально-правової кваліфікації. 9. Суб’єкт кримінально-правової кваліфікації 10. Зміст кримінально-правової кваліфікації. 11. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 12. Питання матеріального кримінального права і кримінально-правової кваліфікації. 13. Процесуальні питання пов’язані з кримінально-правовою кваліфікацією. 14. Криміналістичне значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття і види підстав кримінально-правової кваліфікації. 16. Основні підстави кримінально-правової кваліфікації. 17. Додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації. 18. Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації. 19. Юридична підстава кримінально-правової кваліфікації. 20. Склад злочину і його значення. 21. Елементи та ознаки складу злочину, які використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. 22. Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації. 23. Принцип законності кримінально-правової кваліфікації. 24. Офіційність кримінально-правової кваліфікації. 25. Індивідуальність кримінально-правової кваліфікації. 26. Стабільність кримінально-правової кваліфікації. 27. Види стадій вчинення злочину, які враховуються при кваліфікації. 28. Особливості кваліфікації злочину як закінченого. 29. Загальні правила кваліфікації готування до злочину. 30. Кваліфікація невдалої співучасті у злочині. 31. Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця злочину. 32. Кваліфікація дій організатора, підбурювача та пособника злочину. 33. Кваліфікація дій організаторів, підбурювачів, пособників які передбачені статтями особливої частини КК України. 34. Кваліфікація при поєднанні в одній особі функцій співучасників декількох видів. 35. Врахування при кваліфікації ознак, що обтяжують або пом’якшують відповідальність певного співучасника. 36. Принцип кримінальної відповідальності лише за наявності вини та його врахування при кримінально-правовій кваліфікації. 37. Значення встановлення виду умислу для кримінально-правової кваліфікації. 38. Значення встановлення виду необережності для кримінально-правової кваліфікації. 39. Випадок і питання кримінально-правової кваліфікації. 40. Межі зміни кваліфікації. 41. Вплив зміни кримінально-правової кваліфікації на форму провадження у кримінальній справі та підслідність. 42. Підсудність і зміна кваліфікації. 43. Зміна кваліфікації у ході досудового слідства.
 • Біохімія

  Питання 3. Практичне значення біохімії для харчової промисловості. Значення харчування у життєдіяльності людини 2 Питання 11. Що таке пектинові речовини? Написати значення пектинів в процесі травлення 4 Питання 21. Що таке фосфоліпіди? Які функції вони виконують? Джерела надходження фосфоліпідів до організму 6 Питання 37. Що являють собою ферменти? Чим відрізняються вони від хімічних каталізаторів? 8 Питання 41. Що таке фермент-субстратні комплекси та як вони утворюються? Описати процес за стадіями 11 Питання 54. Біохімічні перетворення вуглеводів в організмі їх біологічна роль перетворення і шляхи розщеплення 13 Список використаної літератури 15
 • Контрольна з цінних паперів

  Тести 1.Закон України „Про цінні папери”. Питання: Що регулює даний закон: 2. Закон України „Про фондову біржу”. Питання: Закон втратив чинність на підставі Закону: 3. Закон України „Про Іпотечні облігації” Питання: Припинення застави іпотечного покриття відбувається після: 4. Закон України „Про державне регулювання фондових ринків” Питання: Учасники фондового ринку:
 • УКРАЇНА - НАТО (СПІВРОБІТНИЦТВО ВСІ СФЕРИ)

  Вступ 3 1. Політичні та економічні питання 4 2. Безпека і оборона та військові питання 9 3. Захист і безпека інформації та правові питання 15 4. Шляхи забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23
 • Психологія особистості

  1 питання 1. Зазначте положення, яке характеризує психоаналітичне розуміння джерела активності особистості: Обґрунтуйте свою думку. 2 питання Яке поняття виражає відносно стійку, більш-менш усвідомлену систе-му уявлені, індивіда про себе, на основі якої він будує свої взаємини з інши-ми людьми? 3 питання Серед наведених особливостей поведінки людини, що характеризують її або як індивіда, або як особистість, зазначте такі, що характеризують її як особистість: 4 питання Поясність, про що свідчать установлені в емпіричному дослідженні фа-кти. 5 питання Розкрийте сутність формули О. М. Лєонтьєва "зсув мотиву на мету". Список літератури
 • Право соціального забезпечення

  Питання №2. Зв'язок права соціального забезпечення з трудовим правом та його відмінність від інших галузей права. 3 Питання №13. Роль конституції України в соціальному забезпеченні та захисті громадян. 8 Питання №22. Поняття непрацездатності членів сім’ї та її значення в наданні пенсії. Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання. 13 Питання №32. Поняття соціальних допомог, їхні види та підстави призначення. 19 Список використаної літератури 31
 • Контрольна робота з політології

  1. Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу 3 Висновок до першого питання 4 2. Співвідношення політичної культури і національних культурних традицій 5 Висновок до другого питання 6 3. Процес реформування політичної системи України 7 Висновок до третього питання 8 Список використаних джерел 9
 • Українська мова

  1. За якими ознаками класифікуються ділові документи? Назвіть групи документів за традиційною класифікацією. 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: тур, флотель, туроператор, контракт, гідропарк, віза, транзит, експедитор. 8 3. Відредагуйте запропоновані вислови: 8 4. Укладіть пояснювальну записку від власного імені про причину невчасної ліквідації академзаборгованості - заліку з .... 9 5. Перекладіть уривок фахового тексту з російської мови на українську. Розставте розділові знаки. Поясніть написання підкреслених слів. 10 Література: 12

©: 2011-2018 infoworks.ru