Заказать реферат

Диплом: Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства (ID:3159)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства (Код работы:3159)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 107 стр.
Цена: 140 грн.
Код работы (ID): 3159
Добавлена: 13.04.2005
Просмотров: 2685
Просмотр
«Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства»
СодержаниеВступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти побудови обліку валових витрат і валових доходів 6 1.1. Поняття та економічний зміст валових витрат і валових доходів 6 1.2. Основні принципи та теоретичні підходи до відображення в обліку валових витрат і валових доходів 12 1.3. Теоретичні та методичні підходи до питань аналізу і аудиту валових витрат і валових доходів 25 Розділ II. Стан обліку, аналізу та аудиту валових витрат та валових доходів на підприємстві ДАХК Київський радіозавод 33 2.1. Загальна характеристика підприємства ДАХК Київський радіозавод та існуюча практика обліку валових витрат і валових доходів 33 2.2. Аналіз валових витрат і валових доходів на підприємстві та його недоліки 56 2.3. Стан проведення аудиту на підприємстві та пропозиції щодо його вдосконалення 69 Розділ III. Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на базі використання обчислювальної техніки валових витрат і валових доходів 81 3.1. Шляхи вдосконалення обліку валових витрат і валових доходів в умовах сучасних інформаційних систем 81 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення аналізу валових витрат і валових доходів 91 3.3. Удосконалення аудиту валових витрат і валових доходів 95 Висновки 100 Література 107 Додатки 111
Литература1. “Про підприємництво” Закон України від 7 лютого 1991 р. №698-ХІІ з змінами та доповненнями // ВВР України. – 1991. - №14 2. “Про підприємства” Закон України від 27.03.1991 р. №887-ХІІ з змінами та доповненнями // Галицькі Контракти. – 1998. - №11 3. “Про власність” Закон України від 7 лютого 1991 р. №697-ХІІ з наступними змінами та доповненнями // ВВР України. – 1991. - №14 4. “Про господарські товариства” Закон України від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ з змінами та доповненнями // Галицькі Контракти. – 1998. - №7 5. “Про оподаткування прибутку підприємств” Закон України від 28.12.1994 р. №334/94 в редакції Закону України від 22.05.1997 р. з змінами та доповненнями // ВВР України. – 1996. - №9 6. “Про аудиторську діяльність” Закон України від 22 квітня 1993 р. №3125-ХІІ з наступними змінами та доповненнями // ВВР України. – 1991. - №14 7. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” Закон України від 16. 07. 1999 р. №996-ХІV з змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. –2000. - №86 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” затверджений наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс” затверджений наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати” затверджений наказом МФУ від 31.03.99 р. №87 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси” затверджений наказом МФУ від 20.10.99 р. №246. 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Дохід” затверджений наказом МФУ від 29.11.1999 р. №290 із змінами та доповненнями від 14.06.2000 р. №131 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати” затверджений наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №19 “Об’єднання підприємств” затверджений наказом МФУ від 07.07.1999 р. №163 із змінами та доповненнями від 28.01.2000 р. №15 15. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений МФУ від 30.11.99 р. №291 16. Інструкція о інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.94 р. №69 із змінами та доповненнями. 17. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (порчі) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. №116 18. Національні нормативи аудиту в Україні, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р. №73 19. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану, платоспроможності підприємств і організацій від 27.06.97 р. №81 20. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організації. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.98 р. №98 21. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій від 21.03.97 р. №37 22. Аудит: Практическое пособие // Под ред. А.Н. Кузьминского. – К.: Учётинформ, 1996. – 283 с. 23. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 456 с. 24. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Знання, 2000. – 492 с. 25. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 576 с. 26. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 27. Вербицька Л.В. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Логос, 1999. – 294 с. 28. Вирога Ю., Пшенична А. “Особливості аудиту бухгалтерського балансу” / Бухгалтерський облік і аудит. - №11. – 2001. – С. 12-15 29. Головко Т.В. Методика аналізу фінансової звітності підприємства. – К.: Компас, 2000. – 293 с. 30. Завгородній В. П. “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту”. - К., 1998. - 768 с. 31. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – К.: Знання, 2000. – 275 с. 32. Ковалев О. В., Константинов Ю. П. Аудит. Учебное пособие – Москва.: “ПРИОР”, 1999, - 272 с. 33. Кондраков Н. П. Основи фінансового аналізу – М.: “Главбух”, 1998, - 112 с. 34. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(с)БО. – Х.: Фактор, 2001. – 194 с. 35. Кузьмінський А., М. Кужельний, О. Петрик, В. Савченко. «Аудит» (практичний посібник). – К.:«Облікінформ», 1996. - 273 с. 36. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: “Новий світ-2000”, 2000. - 504 с. 37. Кухтин А. “Серебряная пуля предпринимателя” / Компьютерное Обозрение. - №27. – 2000. – С. 42-47. 38. Мец. В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – Київ.: КНЕУ, 1999. – 132 с. 39. Нусинов В. “Методологічні особливості аудиторської оцінки фінансової стійкості підприємства” // Бухгалтерський облік і аудит. - №9. - 2001. – С. 43-49. 40. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 444 с. 41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 448 с. 42. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: “А.С.К.”, 2000. – 618 с. 43. Хілінський Г. Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. // «BUSINESS Україна» - 2001. - № 23. - с. 2.
Дополн. информация68
Рік написання: 2003
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік та аудит валових доходів та валових витрат

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку та аудиту валових доходів та витрат 6 1.1 Сутність валових доходів та витрат 6 1.2 Теоретико-методологічні аспекти обліку валових доходів та витрат 15 1.3 Значення обліку та аудиту для управління валовими доходами та витратами 35 РОЗДІЛ 2. Методика фінансового та податкового обліку валових доходів та витрат на підприємстві 41 2.1 Податковий облік валових доходів та валових витрат 41 2.2 Фінансовий облік валових валових витрат та валових доходів на підприємстві 65 РОЗДІЛ 3. Удосконалення обліку та аудиту валових доходів і витрат підприємства 86 3.1 Аудит валових доходів та валових витрат і його особливості 86 3.2 Напрямки удосконалення облікової політики підприємства 116 3.3 Автоматизація процедур обліку та аудиту валових доходів і валових витрат 127 ВИСНОВКИ 138 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140 ДОДАТОК А. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2004 рік 146 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2002-2004 рр. 162
 • Облік і аудит валових доходів і валових витрат (2-3 розділ)

  Розділ 2. Методологія та організація податкового обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 3 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення податкового обліку валових доходів і валових витрат 3 2.2. Методологія обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 7 2.3. Організація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 14 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 21 Розділ 3. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат та напрями їх удосконалення 25 3.1. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат 25 3.2. Процедури та інформаційне забезпечення аудиту валових доходів і валових витрат 44 3.3. Шляхи удосконалення методів організації аудиту валових доходів і валових витрат 46 3.4. Використання результатів аудиту в управлінні валовими доходами і валовими витратами 50 Висновки та пропозиції 52 Список використаної літератури 54 Додатки 58
 • Облік аналіз аудит валових доходів

  ЗМІСТ Вступ. Розділ 1. Теоретично - методологічні основи обліку, аналізу та аудиту валових доходів ТзОВ «СТЕК» 1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТзОВ «Стек», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 2. Економічна сутність об’єкта дослідження та нормативно – правова база регулювання його обліку та аудиту. 3. Огляд літературних досліджень за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту. Розділ 2. Облік валових доходів. 2.1. Організація обліку валових доходів 2.2. Аналітичний та синтетичний облік валових доходів. 2.3. Складання податкової декларації Розділ 3. Аналіз валових доходів. 3.1. Організація здійснення аналізу валових доходів підприємства (теорія) 3.2. Аналіз валових доходів ТзОВ «Стек» 3.3. Аналіз доходності підприємства Розділ 4. Організація та методика аудиту валових доходів. 4.1. Організація проведення аудиту. 4.2. Методика проведення аудиту валових доходів. 4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту. Висновок. Список використаної літератури. Додатки.
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку........................................................................6 Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів................................................................................10 Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку..............21 Висновки............................................................................................................27 Список використаної літератури.....................................................................29 Додатки...............................................................................................................31
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку Висновки Список використаної літератури
 • Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність доходів та витрат підприємства 6 1.1. Сутність та структура доходів підприємства 6 1.2. Сутність та класифікація витрат підприємства 18 1.3. Нормативно-законодавча база з обліку, контролю та налізу доходів та витрат 27 1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Укрспецторг” 32 Розділ 2. Організація та методика обліку валових доходів та валових витрат. 40 2.1. Організація та методика обліку доходів. 40 2.2. Організація та методика обліку витрат 54 Розділ 3. Контроль та аналіз доходів та витрат підприємства 84 3.1. Завдання контролю та аналізу доходів та витрат. 84 3.2. Методика контролю доходів та витрат. 88 3.3. Методика проведення аудиту витрат та доходів підприємства. 91 Висновок 100 Список використаної літератури 101
 • Податковий облік валових витрат підприємства

  Вступ 3 1. Сутність валових витрат підприємства 5 2. Теоретико-методичні аспекти податкового обліку валових витрат 8 3. Відображення інформації про валові витрати в декларації з податку на прибуток підприємства 15 Висновки 22 Література 23
 • Бухгалтерський і податковий облік валових доходів в умовах реформування

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття валових доходів в податковому обліку..............................6 Розділ 2. Податковий облік доходів при виконані довгострокових договорів та інших валових доходів.....................14 Розділ 3. Удосконалення методики визначення скоригованого валового доходу та оподатковуваного прибутку..............................21 Висновки...............................................................................................................34 Список використаної літератури........................................................................36
 • Податковий облік валових доходів та витрат

  Вступ Розділ 1. Валові витрати та валові доходи, як елемент оподаткування прибутку підприємства 1.1. Податок на прибуток – як одна із функцій держави 1.2. Сутність валових доходів та їїх класифікація 1.3. Призначення та характеристика валових витрат Розділ 2. Організація податкового обліку на підприємстві 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2.2. Накопичення інформації про ВД 2.3. Порядок збору даних про ВВ Розділ 3. Організація і методика аналізу ВВ і ВД 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу 3.2.Вертикальний та факторний аналіз валових доходів 3.3. Аналіз основних видів валових витрат Розділ 4. Організація та методологічні аспекти аудиту ВД та ВВ 4.1. Мета, завдання та етапи аудиту 4.2. Методика аудиту валових витрат та валових доходів 4.3. Перевірка правильності та повноти складання декларації на прибуток Висновки Література Вступ Розділ 1. Валові витрати та валові доходи, як елемент оподаткування прибутку підприємства 1.1. Податок на прибуток – як одна із функцій держави 1.2. Сутність валових доходів та їїх класифікація 1.3. Призначення та характеристика валових витрат Розділ 2. Організація податкового обліку на підприємстві 2.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 2.2. Накопичення інформації про ВД 2.3. Порядок збору даних про ВВ Розділ 3. Організація і методика аналізу ВВ і ВД 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу 3.2.Вертикальний та факторний аналіз валових доходів 3.3. Аналіз основних видів валових витрат Розділ 4. Організація та методологічні аспекти аудиту ВД та ВВ 4.1. Мета, завдання та етапи аудиту 4.2. Методика аудиту валових витрат та валових доходів 4.3. Перевірка правильності та повноти складання декларації на прибуток Висновки Література
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА БУХОБЛІК

  Зміст 1. Порядок формування валових доходів, валових витрат і витрат на збут у торгівлі. 3 2. Розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами. 8 3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10 Література 13

©: 2011-2021 infoworks.ru