Заказать реферат

Контрольная: Розвиток економіки США в 1918-1939 рр. (ID:36494)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Розвиток економіки США в 1918-1939 рр. (Код работы:36494)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 36494
Добавлена: 12.08.2008
Просмотров: 738
Просмотр
«Розвиток економіки США в 1918-1939 рр.»
СодержаниеВступ 3
1. Економічні наслідки Першої світової війни. План Дауеса та його значення для США 4
2. Господарство США у 20-ті роки 8
3. Економічний розвиток США в період світової економічної кризи 1929-1933 рр. та в 30-х роках 11
Висновок 17
Використана література 19
Продавецmsoffice.com.ua (diplomna.com)
Примечание от продавца работы тел. 592-56-57
http://msoffice.com.ua
http://diplomna.com
http://refsmarket.com.ua
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • НІМЕЧЧИНА 1918-1939 рр.

  Вступ 3 Розділ 1. Прихід фашистів до влади у Німеччині після Першої світової війни 6 Розділ 2. Механізм фашистської диктатури, державний устрій та політичний режим 11 Розділ 3. Соціально-економічна характеристака Німеччини 1918-1939 рр. 16 Висновки 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
 • СТАНОВИЩЕ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика становища робітників упродовж 1918- 1939 рр. РОЗДІЛ 2 Особливості робітничого руху в Франції після І світової війни РОЗДІЛ 3 Робітничий клас в Англії у міжвоєнний період РОЗДІЛ 4 Робітники Німеччини упродовж 1918-1939 рр. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Франція у 1918-1940 рр.

  Вступ Розділ 1. Франція у післявоєнний період 1918-1923 роки Розділ 2. Внутрішня та зовнішня політика Франції у 1924-1929 роках Розділ 3. Історичні і зовнішньо-політичні аспекти розвитку Франції 1929-1939 рр. Роль Народного фронту Висновки Список використаної літератури
 • Розвиток економіки США 1918-1939 рр.

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Періоди процесу етатизації 4 2. Конверсія та її наслідки 5 3. "Новий курс" Ф. Рузвельта 10 Висновок 15 Список використаної літератури 16 Список використаної літератури 1.Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу. – К., 1999. – 737 с. 2.Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. — К., 2004. — 499с. 3.Тимочко Н.О., Пучко О.А. Економічна історія. — К., 2000. — 268с. 4.Царенко О.М, Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу. — Суми, 2001. — 308с. 5.Юхименко П.І. Економічна історія. – К., 2004. – 341 с.
 • Проголошення самостійності України 22 січня 1918 р.

  1.Международное и внутренне положение страны в начале 1918 г. 3 2. Война Совнаркома России с Центральным Советом и провозглашение независимости УНР 5 3. Четвертый Универсал Украинской Центрального Совета 7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 • Характеристика державного ладу Галичини, північної Буковини і Закарпаття

  ВСТУП 3 Розділ 1 Державний лад Галичини у 1848-1918 рр. 5 Розділ 2. Особливості держави Північної Буковини у 1848-1918 рр. 21 Розділ 3. Характеристика державного ладу Закарпаття у 1848-1918 рр. 25 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30
 • Руська (Московский патриархат) проваславна церква на Україні 1918 - 1939 роки

  Вступ 2 1. Ідеологія руського православ'я в Україні 7 1.1. Ідеологія Руської православної церкви в Україні за часів становлення Радянської влади 7 1.2. Модернізація церковних канонів та нововведення митрополита Сергія 9 2. Російська православна церква в Україні в 1917-1939 роках. 15 2.1. Зародження Російського православного руху в післяреволюційній Україні 15 2.2. Розвиток православ'я в умовах більшовицької окупації 18 3. Боротьба більшовицької влади з релігією 21 3.1. Перші спроби наступу на церкву 21 3.2. Спроба розколу церковного руху в Україні 24 Висновки 31 Бібліографія. 33 1. Андрусишин Б.І. Церква в Українській державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР): Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. 2. История религии. В 2-х томах.: Учебник / Ред. И.Н.Яблоков. – М.: Высшая школа, Т.», 2002. 3. Колодиний А.М., Кирюшко М.І., Филипович Л.О. Митрополит Іларіон. – Львів, 1993. 4. Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навчальний посібник. У 3-х книгах. – К.: Либідь, 1994. 5. Липинський В. Релігія і церква в історії України – К.: КРИНИЦЯ, 1993. 6. Лобовик Б.О. Ідеологія руського православ’я. Критичний аналіз. – К.: Політична література України, 1986. 7. Мень А. История религии. В 2-х книгах: Учебное пособие / Сост. Сахаров П.Д. – М.: Форум-ИНФРА. – м.: 1999. 8. Опрышко Н Православные святые. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 9. Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Полтава, 1997. 10. Русское православие: вехи истории. – М.: Политиздат, 1989. 11. Християнські церкви і релігійні організації в Україні Довідник / Редакційна колегія: В.Д.Бондаренко – головний редактор та ін. – К.: ViP, 2001. 12. Шуба О.В. Православ’я і традиції національної культури.К.: Т-во “Знання” УРСР, 1989. – (Серія 5. “Науково-атеїстична”; №9) 13. Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України / Монографія. – К.: “КРИНИЦЯ”, 1999.
 • Зовнішня політика США

  Вступ 3 Розділ І: Історіографія, джерела та методологія вивчення факторів формування зовнішньої політики США щодо країн Західної Європи 1918-1941 рр. 7 1.1 Фактори західноєвропейської зовнішньої політики США протягом 1918-1941 рр. 7 1.2 Джерельна база дослідження 10 Розділ ІІ: Внутрішні фактори формування західноєвропейської політики США (1918-1941 рр.) 13 2.1 Економічні фактори формування західноєвропейської зовнішньої політики США в 20-30 рр. ХХ століття 13 2.2 Вплив соціальних факторів на формування західноєвропейської зовнішньої політики США 1918-1941 рр. 15 Розділ ІІІ: Західноєвропейський вектор зовнішньої політики США 18 3.1 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Західної Європи на початковому етапі Другої світової війни 18 3.2 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Італії 19 3.3 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Великобританії та Франції 21 Розділ IV:Політика США щодо країн Середньої Азії 24 4.1 Політика США щодо країн Закавказзя 24 Висновки 28 Список використаної літератури 29Вступ 3 Розділ І: Історіографія, джерела та методологія вивчення факторів формування зовнішньої політики США щодо країн Західної Європи 1918-1941 рр. 7 1.1 Фактори західноєвропейської зовнішньої політики США протягом 1918-1941 рр. 7 1.2 Джерельна база дослідження 10 Розділ ІІ: Внутрішні фактори формування західноєвропейської політики США (1918-1941 рр.) 13 2.1 Економічні фактори формування західноєвропейської зовнішньої політики США в 20-30 рр. ХХ століття 13 2.2 Вплив соціальних факторів на формування західноєвропейської зовнішньої політики США 1918-1941 рр. 15 Розділ ІІІ: Західноєвропейський вектор зовнішньої політики США 18 3.1 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Західної Європи на початковому етапі Другої світової війни 18 3.2 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Італії 19 3.3 Реалізація зовнішньополітичних доктрин США стосовно Великобританії та Франції 21 Розділ IV:Політика США щодо країн Середньої Азії 24 4.1 Політика США щодо країн Закавказзя 24 Висновки 28 Список використаної літератури 29
 • Соціологія економіки

  1. Соціологія економіки як галузь наукового пізнання 2 2. Виникнення та основні етапи розвитку соціології економіки 5 3. Розвиток економічної соціології в Україні 10 Список використаної літератури 13
 • Економіка Німеччини та її розвиток

  "Вступ 3 Розділ І. Система світової економіки 5 1.1. Структура світової економіки 5 1.2. Тенденції розвитку світової економіки 10 Розділ ІІ. Історія економічного розвитку Німеччини 14 2.1. Економічні реформи після Другої світової війни 14 2.2. Вплив створення ЄС на розвиток Німеччини 20 Розділ ІІІ. Німеччина у світовій економіці 24 3.1. Структура зовнішньої торгівлі 24 3.2. Зовнішньоекономічна політика Німеччини 30 3.3. Участь Німеччини у міжнародних економічних організаціях 33 Висновки 37 Список використаної літератури 39"

©: 2011-2019 infoworks.ru