Заказать реферат

Контрольная: Принципи дегуманізації мистецтва (стаття Ортега-і-Гасета) (ID:3657)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Принципи дегуманізації мистецтва (стаття Ортега-і-Гасета) (Код работы:3657)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Контрольная
Объем: 19 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 3657
Добавлена: 08.06.2005
Просмотров: 1796
Просмотр
«Принципи дегуманізації мистецтва (стаття Ортега-і-Гасета)»
Содержание1. Непопулярність нового мистецтва 2 2. Художнє мистецтво 5 3. Сутність дегуманізації мистецтва 9 Висновки. Безрезультативність мистецтва 17 Література 19
ЛитератураЛітература 1. Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя / И.В. Ершова (пер.), М.Б. Смирнова (пер.). – М.: Республика, 1997. – 351 с. 2. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды: Пер.с исп. / А.М. Руткевич (сост.,предисл.и общ.ред.). – М.: Весь Мир, 1997. – 704 с. 3. Ортега-и-Гассет Х. Камень и небо / Н. Малиновская (сост.и коммент.), Г.Г. Орел (пер.с исп.), А.М. Гелескул (авт. предисл.). – М.: Грантъ, 2000. – 288 с. 4. Ортега-і-Гасет, Х. Дегуманізація мистецтва / О.Товстенко (переклад з іспанської) // Ортега-і-Гасет, Х. Вибрані твори. – К.: Основи, 1994. – 424 с. – С.238 – 272.
Дополн. информация866
Рік написання: 2005
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Хосе Ортега-і-Гассет Дегуманізація мистецтва

  1. Автор 3 1.1. Роки життя 3 1.2. Основні періоди творчої діяльності 3 1.3. Основні праці 4 1.4. Філософські джерела формування поглядів 4 1.5. Представник школи, напрямку, течії 5 1.6. Послідовники, опоненти 5 1.7. Основні події соціально-політичного та культурного життя суспільства 5 2. Характеристика твору 6 2.1. Структура твору 6 2.2. Стиль викладання 6 3. Характеристика поглядів у творі 7 3.1. Соціальна онтологія 7 3.2. Засади соціального пізнання 8 3.3. Антропологеми 8 3.4. Ідеологеми 8 3.5. Антиномії у поглядах 9 Використана література 111.2. Основні періоди творчої діяльності У 1914 році Ортега опублікував свою першу книгу «Роздуму про донкіхота» (Meditationes del Quijote) і прочитав знамениту лекцію «Стара і нова політика» (Vieja у nueva politica), в якій виклав позицію молодих інтелектуалів того часу відносно політичних і моральних проблем Іспанії. Твір Ортеги «Безхребетна Іспанія» (Espaсa invertebrada 1921), відображають умонастрій автора як іспанця і європейця. Його інтелектуальні здібності і художній талант очевидні в таких роботах, як «Тема нашого часу» (El tema de nuestro tiempo 1923) і «Дегуманізація мистецтва» (La deshumanizacion del arte 1925). ...
 • Естетика мистецтва

  1. Історичні закономірності розвитку мистецтва 2 2. Предмет мистецтва, художній образ, зміст і форма 5 3. Стиль і художній метод 12 4. Функції мистецтва 17 Література 26
 • Фінансування культури і мистецтва

  Вступ 3 1. Завдання закладів культури і мистецтва та необхідність їх фінансування 5 2. Сучасний стан фінансування закладів культури і мистецтва (на прикладі Управління культури у Вінницькій області) 13 3. Проблеми та перспективи фінансування закладів культури і мистецтва 25 4. Шляхи удосконалення фінансування культури і мистецтва 30 Висновки 35 Література 38 Додаток 1. Дані про видатки Державного бюджету України на культуру і мистецтво та ЗМІ в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів на 2000-2003 рр. 41 Додаток 2. Основні закони та нормативно-правові акти в галузі культури 42
 • Генезис мистецтва і формування його видової структури

  ЗМІСТ 1. Генезис мистецтва 3 2. Видова структура мистецтва 4 2.1. Принцип “розгалуження” 4 2.2. Принцип “прерогативи” 5 2.3. Принцип “синтезу” 6 Список використаної літератури 10
 • Формування у учнів початкової школи навичок оцінювання художньо-образного строю творів мистецтва

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5 1.1. Методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах 5 1.2. Урок образотворчого мистецтва як основна форма навчально-виховної роботи 10 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ОЦІНЮВАННЯ ХУДОЖНЬООБРАЗНОГО СТРОЮ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 16 2.1. Основні компоненти вивчення мистецького твору учнями 16 2.2. Аналіз художніх творів різних жанрів на уроках образотворчого мистецтва 22 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Жанри та види мистецтва

  ВСТУП 2 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ МИСТЕЦТВА ТА ЇХ ІСТОРИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 3 2. ЖАНРОВІ СИСТЕМИ МИСТЕЦТВ 7 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
 • Ознайомлення дітей з образотворчим мистецтвом у дитячому закладі

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Значення мистецтва для виховання і розвитку дітей. Види образотворчого мистецтва, які використовуються в роботі з дітьми різних вікових груп 4 1.1 Значення мистецтва для виховання і розвитку дітей 4 1.2 Види образотворчого мистецтва, які використовуються в роботі з дітьми різних вікових груп 7 2. Характеристика програмних завдань по ознайомленню з роботами мистецтва різних вікових груп 11 3. Форми, методи і прийоми ознайомлення дітей з мистецтвом 18 Висновки 22 Список використаної літератури 23
 • Тема митця та мистецтва у п'єсі Г. Гауптмана Затоплений дзвін

  ВСТУП ...................................................................................................................................... 2 РОЗДІЛ І. Модернізм як художньо-естетичне явище культури ХІХ – ХХ століття 1. 1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва. Основні риси модернізму ..................................................................................................... 6 1. 2. Ґ. Гауптман – представник німецької модерністської драматургії .....10 РОЗДІЛ ІІ. Тема митця та мистецтва у п’єсі Ґ. Гауптмана ,,Затоплений дзвін“ 2. 1. Характеристика основних персонажів твору ............................................15 2. 2. Символічна основа драми. Її зв’язок із німецьким фольклором ....... 18 2. 3. Осмислення теми мистецтва в житті суспільства, долі і призначення в ньому митця в драмі ,,Затоплений дзвін“ .............................................. 20 ВИСНОВКИ.......................................................................................................................... 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................................... 28
 • Питання з методики викладання образотворчого мистецтва

  1. Мета і завдання викладання образотворчого мистецтва в школі на сучасному етапі. 2 2. Формування в учнів знань з основ кольорознавства на уроках образотворчого мистецтва. Методи та прийоми роботи вчителя. 3 3. Методика ознайомлення дітей с творами образотворчого мистецтва на уроках та в позаурочний час. Навести приклади. 4 4. Композиційна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва . Вікові особливості. 4 5. Декоративно-прикладна діяльність учнів на уроках образотворчого мистецтва, її значення в художньо-естетичному розвитку дітей. 5 6. Організація колективної роботи учнів на уроках образотворчого мистецтва. Вікові особливості організації. 6 7. Методика проведення уроків малювання з натури. 7 8. Методика проведення уроків декоративного малювання. Складання узорів та орнаменту. 7 9. Методика проведення уроків тематичного малювання. Навести приклади. 9 10. Методика зображення представників тваринного світу. Навчально-виховне значення. Вікові особливості. 9
 • Методика розповіді та бесіди про славетних танцюристів у системі загальноосвітньої школи

  Вступ Розділ І. Значимість хореографічного мистецтва 1.1. Хореографія як вид мистецтва 1.2. Філософське розуміння танцю Розділ ІІ. Історичний екскурс у розвиток балетного мистецтва 2.1. Витоки балетного мистецтва 2.2. Зірки російського балету Розділ ІІІ. Використання розповіді та бесіди про славетних танцюристів у системі загальноосвітньої школи 3.1. Розповідь як один із основних методів впливу на формування хореографічного смаку й стилю дитини 3.2. Діалог як механізм танцювальної творчості 3.3. Балетна казка у системі морально-естетичного виховання молодших школярів Висновки Список використаної літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru