Заказать реферат

Курсовая: Правове становище іноземців в Україні (ID:38108)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правове становище іноземців в Україні (Код работы:38108)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 144 грн.
Код работы (ID): 38108
Добавлена: 05.11.2008
Просмотров: 843
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
1. Поняття «іноземець» та види іноземців……………………………………с. 5
2. Правове становище іноземців та осіб без громадянства…………………..с. 8
3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні……………………..с. 18
4. Особливості відповідальності іноземців в Україні………………………с. 26
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 31
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 34
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Конвенція ООН про статус біженців 1951 року.
3. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (з Протоколами 1, 4, 6, 7, 12 і 13).
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122.
5. Протокол щодо статусу біженців 1967 р.
6. Закон України «Про біженців». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 47, ст. 250.
7. Закон України «Про громадянство України». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 13, ст. 65.
8. Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 11, ст. 152.
9. Закон України «Про імміграцію». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 41, ст. 197.
10. Закон України «Про правовий статус закордонних українців». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 25, ст. 343.
11. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 16, ст. 117.
12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про посвідчення біженця» від 11 жовтня 2002 р., № 1527.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в України» від 17 липня 2003 р., № 1110.
14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні» від 1 листопада 1999 р., № 2028.
15. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
16. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6–те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2008. – 591 с.
17. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – Київ, Наукова думка, 2000. – 733 с.
18. Шляхтун П.П. Конституційне право України: Підручник. – К.: «Освіта України», КНТ, 2008. – 592 с.
Дополн. информацияРабота написана в сентябре 2008 года!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Статус іноземців в Україні. Судова охорона основних прав індивіда

  Порівняльне конституційне право. Вступ 3 1. Політико-юридична природа правового статусу іноземців 5 1.1. Правове регулювання форм зв’язку особи й держави в зарубіжних країнах 5 1.2. “громадянин”, “особа без громадянства” та “іноземець” як категорії правової системи україни 10 2. Понятійно-структурні елементи правового статусу іноземців в україні 17 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі україни 17 2.2. Права та свободи іноземців в україні 24 Висновки 31 Використана література 33
 • Поняття інозмців та інозмних громадян

  1.Поняття іноземців і іноземних громадян 3 2. Міжнародно-правове регулювання положення іноземців 4 3.Регулювання статусу іноземців в Україні 7 Список використаної літератури 91.Поняття іноземців і іноземних громадян 3 2. Міжнародно-правове регулювання положення іноземців 4 3.Регулювання статусу іноземців в Україні 7 Список використаної літератури 9
 • Правовий статус іноземців в Україні

  Вступ 1. Поняття «іноземців» та види іноземців 2. Правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства 3. Правова регламентація режиму іноземців в Україні 4. Правовий статус біженців 5. Особливості відповідальності іноземців в Україні Висновки Список використаних джерел
 • Правовий статус іноземців

  "ВСТУП 3 І. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРИНЦИПИ 5 ІІ. ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ`ЯЗКИ ТА СВОБОДИ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 13 ІІІ. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА СВОБОД ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28"
 • Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні

  Вступ ....................................................................... 3 1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні ...................................... 5 1.2. Поняття право- та дієздатності іноземців та осіб без громадянства ............................................ 5 1.2. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні .................................... 7 2. Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства в Україні .................. 13 2.1. Основні права, свободи та обов’язки іноземців ... 13 2.2. Правові режими, що надаються іноземцям для реалізації їхніх прав та обов'язків ................. 17 2.3. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства .................................................. 20 3. В'їзд в Україну і виїзд з України ........................ 24 Висновки ................................................................ 30 Список використаних джерел та літератури ... 33
 • Правовий статус іноземців

  Вступ 3 Розділ І Теоретико-методологічні аспекти дослідження статусу іноземців та осіб без громадянства 6 1.1 Поняття іноземців та іноземних осіб 6 1.2 Права та обов’язки іноземців в Україні 9 1.3 Принципи правового статусу іноземців в Україні 12 Розділ ІІ Дослідження статус іноземних громадян в Україні як правового аспекту 25 2.1 Правовий режим іноземних громадян та осіб без громадянства 25 2.2 Правова регламентація режиму іноземців в Україні 30 2.3 Особливості відповідальності іноземних громадян в Україні 33 Розділ ІІІ Міжнародно приватно-правовий аспект статусу іноземців та іноземних осіб 38 3.1 Міжнародно-правове регулювання статусу іноземців 38 3.2 Міжнародно-правова проблема статусу іноземців в системі міжнародного права 40 3.3 Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 46 Висновок 58 Список використаної літератури 62Вступ 3 Розділ І Теоретико-методологічні аспекти дослідження статусу іноземців та осіб без громадянства 6 1.1 Поняття іноземців та іноземних осіб 6 1.2 Права та обов’язки іноземців в Україні 9 1.3 Принципи правового статусу іноземців в Україні 12 Розділ ІІ Дослідження статус іноземних громадян в Україні як правового аспекту 25 2.1 Правовий режим іноземних громадян та осіб без громадянства 25 2.2 Правова регламентація режиму іноземців в Україні 30 2.3 Особливості відповідальності іноземних громадян в Україні 33 Розділ ІІІ Міжнародно приватно-правовий аспект статусу іноземців та іноземних осіб 38 3.1 Міжнародно-правове регулювання статусу іноземців 38 3.2 Міжнародно-правова проблема статусу іноземців в системі міжнародного права 40 3.3 Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності 46 Висновок 58 Список використаної літератури 62
 • Правовий статус іноземців

  Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28Список використаної літератури 30Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28Список використаної літератури 30
 • Правовий статус іноземців

  Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30Вступ 3 Розділ І Правовий статус іноземців 5 1.1. Поняття іноземців 5 1.2. Особливості правового статусу іноземців 7 Розділ ІІ. Елементи правового статусу іноземців в Україні 12 2.1. Інститут правового статусу іноземців у правовій системі України 12 2.2. Права та свободи іноземців в Україні 18 Розділ ІІІ. Тенденції щодо удосконалення правового статусу іноземців 22 Висновок 28 Список використаної літератури 30
 • Контрольна робота з господарського права

  1. Правове становище іноземного інвестора. Підприємства з іноземними інвестиціями 3 2. Правове становище кооперативу (товариства) 5 Література. 15
 • СУСПІЛЬНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

  Вступ Розділ І Розвиток феодального землеволодіння і феодальних відносин у Київській Русі Розділ ІІ Правове становище феодалів. Привілеї знаті за «Руською Правдою» Розділ ІІІ Правове становище смердів і закупів за «Руською Правдою» Розділ ІV Правове становище челяді й холопів Висновки Список використаних джерел і літератури

©: 2011-2020 infoworks.ru