Заказать реферат

Курсовая: Фінансовий ризик (ID:40144)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фінансовий ризик (Код работы:40144)

Информация о работе Раздел: Финансы
Вид работы: Курсовая
Объем: 35 стр.
Цена: 72 грн.
Код работы (ID): 40144
Добавлена: 09.11.2009
Просмотров: 720
СодержаниеВступ 2
1. Теоретичні основи ризик-менеджменту фінансової сфери діяльності підприємств 5
1.1. Поняття ризик менеджемнту 5
1.2. Складові невизначеності та непередбаченості у фінансовій сфері діяльності підприємств 8
1.3. Методичне забезпечення прийнятного рівня ризику фінансової сфери діяльності підприємств 11
2.1. Основні види підприємницького ризику 16
2.2. Класифікація ризиків. 17
3. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання. 23
3.1. Поняття нейтралізації ризику та толерантність ризику. 23
3.2. Основні цілі нейтралізації ризику. 25
3.3. Поняття стратегії уникнення ризику. 26
3.4. Стратегія хеджування ризиків. 28
Висновки 30
Список використаних джерел 32
Додатки 34
ЛитератураВасюренко О.В., Таран О.В. Моделі впливу ризикоформуючих чинників на фінансові результати економіки регіонів // Вісник НБУ. – 2004. – №11. – С.16–20.
Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами К.,МП «Итем ЛТД» 1996. – 220с.
Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України.- 2000.- № 5.- С. 13-23.
Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций - М.: Финстатинформ, 1997. – 330с.
Друккер Петер. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / Пер. з англ. - К.: Україна, 1994. – 198с.
Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін. За ред. акад.. НАНУ, пров М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
Клапків М.С. Методи ідентифікації фінансових ризиків // Фінанси України.- 2000.- № 1.- С. 39-46.
Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов - М.: Финансы и статистика, 2000.
Лапуста М. Г., Шаршукова Л. Г. Ризики в підприємницькій діяльності.- М.: «Инфа»- М., 1998. – 425с.
Непомнящий Е.Г.Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта: методические указания / Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. – 345с.
Примостка Л. Управління фінансовими ризиками // Економіка. Фінанси. Право.- 1999.- № 2.- С. 10-13.
Райсберг Б. А. Підприємництво і ризик.- М.: Знання, 1992. – 256с.
Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками.- М.:
ИНФРА-М, 1996.- 288с.
Страхування фінансових ризиків // Страхування в Україні: Збірник нормативних, методичних та інформаційних матеріалів.- К.: Правові джерела, 1996.- С. 181-201.
Таран О.В. Сучасні питання проблематики ризиків фінансової сфери діяльності підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз. Харків: Константа. – 2004. – 108 с.
Тарасова Е.В. Инвестиционное проектирование: конспект лекций - М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 123с.
Управление финансовыми рисками // Бланк И.А., Основы финансового менеджмента.Т.2.- К.: Ника-Центр, 1999.- С. 200-256.
Устенко О.Л. Теория экономического риска : Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.
Фінансовий ризик // Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- С. 255-273.
Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність:Методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. – Київ, “Молодь”, 1997
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте [URL=http://vlreferats.org.ua]http://vlreferats.org.ua[/URL] в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банківська справа

  1. Банківський ризик його виникнення 3 2. Природа банківського ризику 4 3. Види банківських ризиків 6 4. Ризик втрати ліквідності 7 5. Кредитний ризик 9 6. Ризик валютних операцій 11 7. Інвестиційний ризик 12 8. Процентний ризик 14 Література 15
 • ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

  Ключові слова. Ризик, валютний ризик, валютна експозиція, ситуація ризику, ситуація вибору.проведено дослідження сутності понять “ризик” та “валютний ризик”. Розглянуто співвідношення між поняттями “ситуація вибору”, “ситуація ризику” (“ризикова ситуація”) та “ризик”. Наведено авторські визначення цих понять.
 • Контрольна робота інноваційний менеджмент

  1. Стадії інноваційного менеджменту 2 2. Сутність методу виявлення груп патентів. Основні структурні складові Міжнародної патентної класифікації 7 3. На прикладі Вашої організації проаналізуйте види ризику, які супроводжують впровадження конкретного інноваційного проекту. Спробуйте оцінити: інфляційний ризик; ризик незавершеного проекту; соціально-економічний ризик; податковий ризик; ризик нежиттєздатності проекту 10 Література 15
 • Корпоративне управління та ризик-менеджмент у банках

  Вступ 3 1. Система ризик-менеджменту у банку та основні її концепції 4 2. Функції менеджера у системі ризик-менеджменту 8 Висновки 12 Список літератури 13
 • Контрольна інвестиційний менеджмент

  1 Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування 3 2. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства 10 Задача 16 Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов'язаний з урахуванням ризику, а також розмір їх номінальної дохідності, якщо відомо, що реальна процентна ставка на фінансовому ринку становить 3%, а інформація про очікувану інфляцію та розміри премій за ризик представлена в таблиці: Фінансовий інструмент Очікуваний рівень інфляції, % Розмір премії за ризик для кредитора, % А 6 3 Б 8 2 В 11 1 Література 18
 • Інвестування

  1. Ризик часу в інвестиційній діяльності 3 2. Оцінка ліквідності компанії 6 3. Фінансовий аналіз діяльності фірми 8 Література 17
 • Інвестування

  1. Ризик часу в інвестиційній діяльності 3 2. Оцінка ліквідності компанії 6 3. Фінансовий аналіз діяльності фірми 8 Література 17
 • БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

  Ключові слова: банк, ризик-менеджмент, ризик банківської кризи, зараження фінансовою кризою, валютна криза, синдром «надмірного» запозичення.розглянуто сутність ризиків та їх класифікацію, визначено причини посилення ризиків у банківській діяльності, розроблено пропозиції та рекомендації щодо їх зниження з метою підвищення ефективності та стабільності вітчизняних банків.
 • Інвестиційний менеджмент

  1. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 3 2. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 13 Задача 23 22 Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов’язаний з урахуванням ризику, а також розмір їх номінальної дохідності, якщо відомо, що реальна процентна ставка на фінансовому ринку становить 3%, а інформація про очікувану інфляцію та розміри премій за ризик представлена у таблиці: Фінансовий інструмент Очікуваний рівень інфляції, % Розмір премії за ризик для кредитора, % А 6 3 Б 8 2 В 11 1 Пояснити отримані результати розрахунків. Література. 24
 • Фінансовий ризик

  План Вступ 1.Економічна сутність фінансових ризиків 2. Класифікація фінансових ризиків. 3.Способи зниження фінансового ризику. Висновки Література
 • РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття ризик менеджменту в системі управління 6 Розділ 2. Значення ризик-менеджменту в системі управління підприємством 15 Розділ 3. Побудова систем управління на ТОВ "Вінпро" на засадах урахування фактора економічного ризику 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

©: 2011-2020 infoworks.ru