Заказать реферат

Доклад: ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ (ID:51210)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ (Код работы:51210)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51210
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 874
СодержаниеКлючові слова. Ризик, валютний ризик, валютна експозиція, ситуація ризику, ситуація вибору.
проведено дослідження сутності понять “ризик” та “валютний ризик”. Розглянуто співвідношення між поняттями “ситуація вибору”, “ситуація ризику” (“ризикова ситуація”) та “ризик”. Наведено авторські визначення цих понять.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.216
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Україна на світовому ринку банківських послуг

  Вступ 3 1. Поняття світового ринку банківських послуг 6 1.1. Основні характеристики міжнародної торгівлі банківськими послугами 6 1.2. Особливості торгівлі банківських послугами за класифікаційними 14 ознаками 14 1.3. Аналіз діяльності банків на світовому фінансовому ринку 23 2. Місце України на світовому ринку банківських послуг 29 2.1. Комерційні банки України на світовому ринку кредитних і валютних ресурсів 29 2.2. Механізми міжнародного кредитування на прикладі банку «Назва» 35 3.Перспективи участі України на світовому ринку банківських послуг 40 3.1. Поглинання на ринку банківських послуг України 40 3.2. Оптимізація стратегії українських банків на світовому фінансовому ринку в умовах глобалізації 44 Висновки 48 Література 52-55
 • РИНОК ПОСЛУГ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ 6 КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Економічна природа та призначення комерційних банків. Види комерційних банків 6 1.2 Характеристика банківських послуг 12 1.3. Світовий досвід розвитку ринку банківських послуг 17 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 24 2.1. Становлення ринку банківських послуг в Україні 24 2.2. Основні тенденції розвитку ринку банківських послуг 30 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ 44 ПОСЛУГ 44 3.1Розвиток ринку банківських послуг українських банків на сучасному етапі. 44 3.1.1. Розвиток електронного та інтернет- банкінгу 44 3.1.2. Послуги при іпотечному кредитуванні 46 3.2. Вдосконалення якості банківських послуг комерційного банку “Індекс-банк” 49 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 68
 • Банківські установи на ринку фінансових послуг

  Вступ Розділ І. Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні 1.1. Сутність і класифікація банківських послуг 1.2. Становлення ринку банківських послуг в Україні Розділ ІІ. Діюча практика надання комерційними банками послуг своїм клієнтам 2.1. Депозитні послуги банків 2.2. Кредитні послуги банків 2.3. Розрахунково-касові послуги банків 2.4. Інвестиційні та інші види послуг Розділ ІІІ. Перспективи розвитку банківських послуг 3.1. Сучасні тенденції розвитку банківських послуг за кордоном 3.2. Шляхи подальшого розвитку ринку банківських послуг в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Становлення і розвиток ринку банківських послуг в країнах Європи в умовах глобалізації світової економіки.

  Вступ 4 Розділ 1. Система банківських послуг в діяльності комерційних банків 8 1.1. Поняття та сутність банківської послуги 8 1.2. Основні критерії та характеристика банківських послуг 13 1.3. Економіко-правове регулювання ринку банківських послуг 41 Розділ 2. Сучасні тенденції ринку банківських послуг в країнах Європи: порівняльний аналіз 49 2.1. Ринок банківських послуг як важливий фактор розвитку економіки і соціальної сфери країн Європи 49 2.2. Особливості розвитку ринку банківських послуг країн Європи з розвиненою економікою 55 2.3. Досвід ринку банківських послуг в країнах Європи з трансформаційною економікою 74 Розділ 3. Проблематика та перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні 83 3.1. Сучасний стан та динаміка розвитку ринку банківських послуг в Україні 83 3.2. Розвиток новітніх банківських технологій, як необхідна умова інтеграції у світову економічну спільноту 104 3.3. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні 112 Висновки 125 Література 132 Додаток А. Порівняльна характеристика кредитного та лізингового механізмів 142 Додаток Б. Порівняльний аналіз фінансового та оперативного лізингу 143 Додаток В. Дані про обсяг ринку лізингових послуг в Україні в 2004 році 144 Додаток Г. Список банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій за станом на 1 жовтня 2005 року 145 Додаток Д. Основні показники діяльності банків України на 1 серпня 2005 року 154 Додаток Е. Світовий ринок кредитних установ (банки, кредитні спілки) 156 Додаток Ж. Світовий ринок факторингових та лізингових послуг 157
 • Сутність та структура сучасного ринку банківських послу

  Ключові слова: ринок банківських послуг, банківська послуга, банківська операція, банківсь- кий продукт, структура та інфраструктура ринку банківських послуг.обґрунтовуються теоретичні засади дослідження ринку банківських послуг, визна- чається його структура та інфраструктура. Розглядаються головні особливості розвитку ринку банківських послуг на сучасному етапі еволюції світової економіки.
 • Сегментація банківських послуг

  Вступ 4 1. Поняття банківської послуги, суть і значення сегментації ринку банківських послуг 5 2. Типи сегментів ринку банківських послуг 9 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Дослідження ринку банківських послуг

  Зміст стор. Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Сегментація ринку банківських послуг……………………….………………4 2. Дослідження ринку банківських послуг…………………………………...…7 3. Аналіз ринку банківських послуг………………………………..…………..19 Висновок………………………………………………………………………….29 Список використаних джерел…………………………………………………..30
 • Банківська справа

  1. Банківський ризик його виникнення 3 2. Природа банківського ризику 4 3. Види банківських ризиків 6 4. Ризик втрати ліквідності 7 5. Кредитний ризик 9 6. Ризик валютних операцій 11 7. Інвестиційний ризик 12 8. Процентний ризик 14 Література 15
 • Маркетинг банківських послуг

  Зміст 2 Вступ 3 1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні 4 Механізми функціонування ринку банківських послуг 4 1.1Законодавча база, яка регламентує діяльність на ринку банківських послуг. 4 1.2 Орган державної влади, який здійснює регулювання, контроль та нагляд на ринку банківських послуг 5 1.3 Учасники ринку банківських послуг 7 1.4 Банківські послуги 7 2. Аналіз результатів діяльності банківського сектору України. 10 2.1 Характеристика споживачів банківських послуг 12 2.2 Аналіз конкурентної ситуації на ринку банківських послуг м. Києва 12 3.ТАС Комерц банк, як активний оператор ринку банківських послуг м. Києва 13 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 16 Список використаної літератури 18Зміст 2 Вступ 3 1 Аналіз розвитку ринку банківських послуг в Україні 4 Механізми функціонування ринку банківських послуг 4 1.1Законодавча база, яка регламентує діяльність на ринку банківських послуг. 4 1.2 Орган державної влади, який здійснює регулювання, контроль та нагляд на ринку банківських послуг 5 1.3 Учасники ринку банківських послуг 7 1.4 Банківські послуги 7 2. Аналіз результатів діяльності банківського сектору України. 10 2.1 Характеристика споживачів банківських послуг 12 2.2 Аналіз конкурентної ситуації на ринку банківських послуг м. Києва 12 3.ТАС Комерц банк, як активний оператор ринку банківських послуг м. Києва 13 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 16 Список використаної літератури 18
 • Стратегії розвитку страхового бізнесу в умовах глобалізації

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток ринку страхових послуг в умовах глобалізації 4 2. Впровадження інформаційних технологій на страховому ринку 6 3. Зміни на ринку страхування в умовах кризи 8 Висновки 13 Список використаних джерел 15

©: 2011-2022 infoworks.ru