Заказать реферат

Курсовая: Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву (ID:40621)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву (Код работы:40621)

Информация о работе Раздел: Макроэкономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 112 грн.
Код работы (ID): 40621
Добавлена: 19.11.2009
Просмотров: 1373
СодержаниеВступ
1. Концепції соціально-економічних циклів та криз
2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи
2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці
2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України
3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні
3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи
3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Литература1. Адаменко С.І. Стан банківського менеджменту та його вплив на фінансову безпеку України // Стратегічна панорама. - № 2. – 2005. – С. 31-35.
2. Аналіз стану зовнішньоекономічної безпеки України: основні загрози та пропозиції щодо подолання кризових явищ// http://www.niisp.gov.ua/articles/152
3. Базилевич В.Д. Макроекономіка. Навч посібник. – К.: Атака, 2005. – 600с.
4. Базилевич В.Д. Економічна теорія. Політекономія: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 560с.
5. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчної стабiлiзацii в Українi// Економiка Украiни. – 1996. - № 2. - С. 4-13.
6. Гальчинський А. Відновити дієздатність держави// Економіка України. – 2000. - № 8. - С. 10.
7. Гальчинський А. С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – К.: Знання України, 2002. – 341с.
8. Горкіна Л.П. М.І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. — К.: ІЕ НАН України, 2001. — 268 с.
9. Комісарук М.П. Макроекономіка: курс лекцій. – Коломия, 1999. – 340с.
10. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры// Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. — М.: Экономика, 1993. — С. 24–83.
11. Кузьменко В.П. Соціально-економічні цикли та антикризова політика// Стратегічна панорама. – 2005. - № 1. – С. 35-40.
12. Латишев В. Чи стане економічна війна причиною економічної кризи?// Прес Центр.№5 (25) від 01.02.2006 р.
13. Лукінов І.І. Економічні трансформації на прикінці 20-го сторіччя. – К.: Економіка, 2000. – 400с.
14. Матковський Р. Б. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання. — К., 2003. – 430с.
15. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.– К.: Вища шк., 1994. – 400с.
16. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. проф. С.В.Мочерного – Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – 350с.
17. Остапчук Л.Я. Економіка. – К.: Либідь, 2000. – 400с.
18. Петрик О. Аналіз чинників інфляції та її прогнозування в Україні// Економіка і прогнозування. – 2003. - № 1. – С. 86-103.
19. Сухоруков А.І. Антикризова політика розвинутих країн// Економіка України. – 2004. - № 8. – С. 44-53.
20. Сорокин П.А. Кризис нашего времени// Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. — М.: Республика, 1992. — С. 427–504.
21. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. — М.: РОССПЭН, 1997. - 574 с.
22. Філіпенко А.С. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2000. – 530с.
23. ukrstat.kmu.gov.ua
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Еккономічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву

  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ 17 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 22 4. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 45
 • Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва: суть, причини і наслідки

  Вступ 3 Розділ І. Економічні кризи як прояв економічних коливань 5 1.1. Поняття і сутність економічних коливань й види економічних криз. 5 1.2. Поняття економічного росту і циклічності. 8 Розділ ІІ. Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва 14 2.1. Економічні кризи перевиробництва: сутність, стадії, причини та наслідки. 14 2.2. Економічні кризи недовиробництва: сутність, значення та причини їх виникнення. 21 Розділ ІІІ. Державне антикризове регулювання циклічності виробництва 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду

  Вступ 3 1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки 5 1.1. Принципи та суть економічної кризи 5 1.2. Види економічних криз 10 2. Особливості економічної кризи в Україні 13 2.1. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри 13 2.2. Наслідки кризи для економіки України 16 3. Антикризові заходи держави 22 3.1. Бюджетно-податкові інструменти 22 3.2. Грошово-кредитні інструменти 27 3.3. Інвестиційна політика 30 Висновки і пропозиції 33 Список використаної літератури 36 Додатки 40
 • Інфляція: сутність, причини, форми прояву та соціально-економічні наслідки.

  Вступ 3 1.Суть, прифини та форми прояву інфляції 4 2. Соціально-економічні наслідки інфляції для України 10 Висновок 17 Список використаних джерел 19 Додатки 20
 • Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

  Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42
 • Причини і особливості безробіття в Україні

  Вступ 3 1. Сутність безробіття причини виникнення форми 5 1.1. Сутність безробіття та його головні причини 5 1.2.Форми безробіття та особливості їх прояву 8 1.3. Природне безробіття 12 1.4. Соціально-економічні наслідки які породжує безробіття 16 2. Аналіз та система заходів щодо регулювання безробіття в Україні 19 2.1. Рівень безробіття в Україні та механізм його визначення 19 2.2. Ринок праці і його структура 25 2.3. Програми сприяння зайнятості населення 33 Висновки 39 Використана література 41
 • Причини виникнення демографічної кризи та шляхи її ліквідації

  1. CУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 2 2. ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 3 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10
 • Економічні кризи

  Вступ ................................................................. 3 1. Економічні кризи як прояв циклічного розвитку економіки ........ 5 1.1. Історія виникнення проблеми циклічного розвитку економіки ......... 5 1.2. Причини і механізми економічних криз. Теорії економічних циклів...8 2. Фази економічного циклу ....................................... 15 2.1. Економічна криза .................................................. 15 2.2. Депресія, пожвавлення і підйом ................. 18 3. Антикризове регулювання ................................ 20 3.1. Державне антициклічне регулювання ................... 20 3.2. Антикризові заходи економічної політики держави ... 22 Висновки ................................. 27 Використана література ......................................... 29
 • Причини та види фінансової кризи

  Вступ 3 1. Фінансова криза на підприємствах і причини її виникнення 4 2. Види та фази фінансової кризи 8 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Сутність,причини та соціально-економічні наслідки інфляції

  Вступ Розділ 1. Економічна сутність інфляційних процесів, їх причини Розділ 2. Соціально-економічні наслідки інфляції Розділ 3. Інфляційні процеси в незалежній Україні: причини, особливості, практика подолання Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2021 infoworks.ru