Заказать реферат

Курсовая: Переклад як акт міжкультурної комунікації (ID:40669)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Переклад як акт міжкультурної комунікації (Код работы:40669)

Информация о работе Раздел: Языковедение
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 320 грн.
Код работы (ID): 40669
Добавлена: 20.11.2009
Просмотров: 1187
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Сутність перекладу 4
Розділ 2. Наукове розуміння комунікації. 11
Розділ 3. Поняття «мовне посередництво». 16
Розділ 4. Переклад як акт міжмовної комунікації 18
Розділ 5. Адаптивне транскодування 23
Розділ 6. Роль перекладу в міжкультурній комунікації. 27
Розділ 7. Міжкультурна комунікація при усному перекладі. 31
Висновок 35
Список використаної літератури 37
Литература1. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика: Уч. пос. по научно-техническому переводу. – М: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2005. – 212 с.
2. Бурак А.Л. Translating Culture. Перевод и межкультурная коммуникация. Этап 2: Семантика предложения и абзаца. – М.: «Р.Валент», 2006. – 196 с.
3. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному переводу / Учебное пособие на английском языке. – Ростов н/Д: «Феникс», СПб.: «Союз», 2004. – 320 с.
4. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі: Монографія– Вінниця: Нова книга, 2007– 128 с.
5. Нестеренко Н., Лисенко К. A Course in Interpreting and Translation. Посібник для викладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 248 с.
6. Терехова Е.В. Общественный перевод общественно-политических текстов (с элементами скорописи в английском языке): Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с.
7. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво “Фоліант”, 2004. – 112 с.
8. Чередниченко О.І. Про мову і переклад– К.: Либідь, 2007– 248 с.
9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. - М.: Высшая школа, 1983.- 303с.
10. Новикова М.А. Про історію перекладу // Теорiя і практика перекладу. -К.: Вища школа, 1991. -Вип.10. -С.21-27.
11. Комиссаров В.К. Теория перевода. - М.: Высш.шк., 2000-253 с.
12. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. –Київ: Вища школа, Вид-во при Київському університеті, 2001.-166с.
Дополн. информацияКурсовая 2008 года, защита на 5, торг
0675050733 Леся
ПродавецЛеся Дрокина
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Комунікації у менеджменті

  Вступ 1. Поняття і роль комунікації 2. Види і форми комунікацій 3. Процес комунікації 4. Налагодження міжособових і організаційних комунікацій. Перешкоди у комунікації Висновки Використана література
 • Крос-культурний процес. Моделі міжкультурної комунікації

  Зміст Вступ 3 1. Приклади крос-культурних досліджень 5 2. Крос-культурні елементи міжнародного бізнесу 8 3. Модель культурної навчання і крос-культурні тренінги 11 Висновки 13 Список літератури 15
 • Семіотичні моделі комунікації

  Вступ 3 1. Моделі комунікації та комунікативного акту 6 2. Знакова теорія та її роль в комунікації 11 3. Семіотичні моделі комунікації 18 Висновки 29 Список літератури 31
 • Контрольна з менеджменту

  Вступ 3 1. Теоретична частина. 4 1.1. Процес комунікації 4 1.2. Міжособові і організаційні комунікації 5 1.3. Управління комунікаційними процесами 9 2. Практична частина. 11 Прийоми комунікації є використання наглядних пособій, на прикладі підприємства Висновки 14 Література 16 Додатки 17
 • Масова комунікація як вид міжособистісного спілкування

  Вступ 2 1. Поняття «комунікація» ознаки комунікації. 4 1.1. «Комунікація» чи «спілкування». 4 1.2. До питання про визначеня «комунікації». 6 2. Масова комунікація як вид міжособистістого спілкування. 10 2.1. Масова комунікація. 10 2.2. Джерела інформації в масовій комунікації. Функції масової комунікації. 13 2.3. Стереотипи. Сфера табу. 16 Висновки 18 Список використаної літератури 19
 • Порушення міжособистісної комунікації в сім’ї

  Вступ 3 1. Сутність міжособистісної комунікації в сім’ї 4 2. Головні проблеми порушення міжособистісної комунікації 7 Висновки 13 Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота з дисципліни «вступ до перекладознавства»

  ЗМІСТ 1. Проблеми транслітерації та практичної транскрипції власних назв та імен згідно сучасних міжнародних стандартів. 3 2. Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація. 11 3. Синхронний переклад: робота перекладача в "екстремальній ситуації" 17 Список використаних джерел 20
 • Переклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікація

  Переклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікаціяПереклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікація
 • mass media і маніпуляція суспільної думкою

  Вступ 3 Розділ 1. Вплив засобів масової комунікації 6 1.1. Маніпуляція свідомістю людини як об єкт впливу засобів масової комунікації 6 1.2. Маніпулятивні можливості мас - медіа 8 1.3. Громадська думка як об’єкт впливу засобів масової комунікації 12 Розділ ІІ. Методи дослідження впливу засобів масової комунікації 15 2.1. Контент - аналіз (формалізований аналіз) документальної інформації 15 2.2. Спостереження і проблеми його використання в дослідженнях 17 2.3. Моніторинг громадської думки 19 Розділ ІІІ. Дослідження впливу засобів масової комунікації методом фокус-груп 21 Висновки 27 Список використаних джерел 29
 • Соціально психологічні особливості масової комунцкації

  Зміст Вступ 3 1. Соціологія масових комунікацій 4 1.1. Об'єкт, предмет, історія виникнення 4 1.2. Основні підходи до вивчення масової комунікації 10 1.3. Особливості функціонування ЗМІ 15 2. Психологічні особливості комунікації в міжособистісних стосунках 19 2.1. Поняття масової комунікації 19 2.2. Людська комунікація, специфіка, види та форми 23 2.3. Бар’єри комунікації 31 3. Роль і функції засобів масової комунікації у політичному житті країни 38 Висновок 39 Список використаної літератури 41

©: 2011-2019 infoworks.ru