Заказать реферат

Курсовая: Поняття та види юридичних осіб (ID:40790)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття та види юридичних осіб (Код работы:40790)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 40790
Добавлена: 25.11.2009
Просмотров: 808
СодержаниеВступ
1. Ознаки та сутність юридичної особи
2. Класифікація юридичних осіб
3. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб
Висновки
Список використаних джерел
Литература1. Цивільний кодекс України: Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
2. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. – М.: 1999. – 260с.
3. Безбабіна О. Поняття та правосуб’єктність юридичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності// Юридичний журнал. – 2006. - № 9. – С. 62-64.
4. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Ученик. – М.: АО „Центр ИнфоР”, 2002. – 400с.
5. Винар Л.В. Організаційно-правові форми юридичних осіб, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 6-10.
6. Винар Л.В. Порядок створення юридичних осіб публічного права, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 44-47.
7. Винар Л.В. Проблема відповідальності юридичних осіб, заснованих на державній власності // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 286-292.
8. Винар Л.В. Способи створення юридичних осіб, заснованих державою // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали 5-ї Регіональної міжвузівської наукової конференції (Івано-Франківськ, 16 квітня 2004 року). – Івано-Франківськ. – 2004. – С. 72-75.
9. Калаур І.Р. До питання про право власності юридичної особи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства: Збірник наукових статей. – Випуск Х. – Івано-Франківськ, 2002. –– С. 83 - 89.
10. Кравчук О. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України// Право України. – 2005. - № 4. – С. 86-89.
11. Медведєва Л., Гончарова Н. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб// Право України. – 2004. - № 4. – С. 125-132.
12. Примак В.Д. Правосуб’єктність та ознаки юридичної особи в контексті її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства. – 2003. – № 4. – С. 224–227.
13. Примак В.Д. Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб’єктності юридичної особи // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1–2. – С. 98–104.
14. Примак В. Контрольовані юридичні особи: “влада і підпорядкування” у цивільних відносинах // Юридична Україна. – 2004. – № 9. – С. 41–49.
15. Сокуренко В.Г., Савицкая А.Н. Право. Свобода. Равенство. – Львов: Узд-во при Львов. Ун-те. – 1981. – 300с.
16. Стучка П.И. Курс советского гражданського права. ІІ. Общая часть гражданского права. – М.: Издательство коммунистической академии, 1929. – С. 62.
17. Труш І. Закон України «Про підприємства» потребує удосконалення// Право України. – 2003. - № 3. – С. 71-72.
18. Фролов В. Правочиноздатність юридичної особи та її здійснення за цивільним законодавством України (цивілістичний аспект): дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. - О., 2004. – 50с.
19. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 521с.
20. Цивільне та сімейне право України: Навчально-практичний посібник/ За ред. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка, – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 628с.
21. Цивільний кодекс України. Коментар. / За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2003. – 700с.
22. Чепурнов В.О. Правові засади створення та діяльності громадських організацій // Міжнар. конф. «Конституційне будівництво в Україні: теорія і практика» – Ужгород: Закарпаття, 2000. – С.262–265.
23. Чепурнов В.О. Некомерційні організації України: проблеми розвитку правової бази // Міжнар. конф. «На порозі тисячоліть: сучасні підходи до розвитку громад та регіонів» – Ужгород: Мистецька лінія, 2000. – С.72–76.
24. Чепурнов В. Неприбуткові організації в Україні. Загальні положення // Міжнар. конф. «Державне управління та місцеве самоврядування в Україні: шляхи реформування» – Ужгород: УжНУ, 2000. – С.232 –244.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Установчі документи. Види юридичних осіб і органи юридичних осіб

  Вступ 2 Розділ І. Видова класифікація юридичних осіб в цивільному праві України 3 1.1 Класифікація юридичних осіб 3 1.2 Види (форми) юридичних осіб приватного права 7 1.3 Органи юридичних осіб 13 Розділ ІІ. Установчі документи юридичних осіб та порядок створення державної реєстрації і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 18 2.1 Установчі документи юридичної особи та правовий порядок її створення 18 2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 24 2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 30 Висновки 34 Список використаних джерел 36
 • Поняття та види юридичних осіб

  Вступ 2 Розділ І. Поняття правосубєктність та види юридичних осіб в цивільному праві України 5 1.1 Поняття і зміст юридичної особи як нормативно-правової конструкції 5 1.2 Правоздатність та дієздатність юридичної особи 18 1.3 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 22 1.4 Класифікація юридичних осіб 29 Розділ ІІ. Законодавчий порядок створення і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 34 2.1 Правовий порядк створення юридичної особи 34 2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 41 2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 47 Висновки 51 Список використаних джерел 53
 • Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України

  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30
 • Поняття та ознаки юридичних осіб їх створення та припинення

  Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичних осіб 4 2. Загальна характеристика способів утворення юридичних осіб 9 3. Припинення діяльності юридичних осіб 16 Висновок 18 Використана література 19
 • Теорії виникнення юридичних осіб (поняття, особливості, класифікація)

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток вчення про юридичні особи 5 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних осіб та їх вплив на сучасну цивілістику 5 1.2. Поняття юридичної особи та її основні ознаки через призму теорій щодо її виникнення 7 2. Класифікація юридичних осіб 15 2.1. Види юридичних осіб відповідно до Цивільного кодексу України 15 2.2. Види юридичних осіб виділені Господарським кодексом України. Співвідношення норм Цивільного та Господарського кодексів 17 3. Порівняльний аналіз норм ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р., які регулюють організаційно-правові форми юридичних осіб 20 3.1. Аналіз змін основних положень щодо юридичних осіб 20 3.2. Підприємницькі юридичні особи. Новели ЦК України 28 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Метою даної роботи є дослідження теорій виникнення юридичних осіб через призму історичного надбання та сучасних досягнень. Об’єктом є юридичні особи та особливості їх правового статусу.
 • Порядок створення юридичних осіб

  Вступ 4 1. Історія виникнення юридичних осіб 6 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних 6 1.2. Поняття юридичної особи 9 2. Загальна характеристика створення юридичної особи 16 2.1. Порядок створення юридичних осіб за Цивільним кодексом України 16 2.2. Порядок створення юридичних осіб за Господарським кодексом України 23 3. Порядок державної реєстрації юридичних осіб 26 Висновки 33 Список використаної літератури: 35
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5 Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11 Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27 Висновки 33 Список використаних літературних джерел 36
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5 Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11 Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27 Висновки 33 Список використаних літературних джерел 36
 • Поняття і способи утворення юридичних осіб

  Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб..................................................5 Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права................10 Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права.................25 Висновки.............................................................................................................31 Список використаної літератури......................................................................34
 • Поняття та види юридичних осіб

  ПЛАН ВСТУП……………………………………………………………………………..с. 3 1. Поняття, суть та значення інституту юридичної особи.…..…………………с. 5 2. Ознаки юридичної особи ………………………………………….…………с. 10 3. Порядок утворення та припинення юридичної особи ……………….……..с. 15 4. Види юридичних осіб………………………………………………………....с. 28 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с. 32 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….с. 34

©: 2011-2021 infoworks.ru