Заказать реферат

Курсовая: Установчі документи. Види юридичних осіб і органи юридичних осіб (ID:42983)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Установчі документи. Види юридичних осіб і органи юридичних осіб (Код работы:42983)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 40 грн.
Код работы (ID): 42983
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 973
Просмотр
«Установчі документи. Види юридичних осіб і органи юридичних осіб»
СодержаниеВступ 2

Розділ І. Видова класифікація юридичних осіб в цивільному праві України 3

1.1 Класифікація юридичних осіб 3

1.2 Види (форми) юридичних осіб приватного права 7

1.3 Органи юридичних осіб 13

Розділ ІІ. Установчі документи юридичних осіб та порядок створення державної реєстрації і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 18

2.1 Установчі документи юридичної особи та правовий порядок її створення 18

2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 24

2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 30

Висновки 34

Список використаних джерел 36
Литература1. Конституція України від 28.06.1996.
2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.
4. Закон України Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003.
5. Агієнко О.М. Цивільне право України. - Х.: ХНПУ 2004.
6. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. - СПб.: Юридический центр Пресс 2004.
7. Берестова І. Е. Цивільне право України. - К.: НАВСУ 2005.
8. Борисов В.І. Цивільне право: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер 2004.
9. Воронюк О. Юридична особа як нормативна конструкція // Форум права. - 2008. - № 1. - С.77-85.
10. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: Навч. посіб. - К.: Істина 2005.
11. Кочергина Е. К вопросу соотношения понятия юридического лица и организационно-правовой формы // Підприємництво господарство право. - 2004. - № 10. - С.122-126.
12. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: Дис. канд. юрид. наук. - Львів 2000.
13. Кислюк В. Правовий статус юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України. // Українська юриспруденція. - 2006. - № 4. - С. 19-23.
14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2-х т. / За відповід. ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер 2005.
15. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Вища школа 1995.
16. Панченко М.І. Цивільне право: Підручник. - К.: Знання 2005.
17. Повзун О. Юридичні особи: історико-правовий аналіз. // Вісник ОДУВС. - 2005. - № 2. - С. 41-44.
18. Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. - М.: Статут 2000.
19. Харитонов Є.О. Старцев O.B. Цивільне право України: Підручник. - К.: Істина 2007.
20. Цивільне право України: Підручник у 2-х т. / За заг. ред. В.І.Борисової І.В. Спасибо-Фатєєвої В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер 2004.
21. Цивільне право: Підручник / За ред. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер 2005.
22. Цивільне право України: Навч. посіб. / За ред. Г.М. Полякова - Х.: Право 2006.
Дополн. информация4198
Рік написання: 2009
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Поняття та види юридичних осіб

  Вступ 1. Ознаки та сутність юридичної особи 2. Класифікація юридичних осіб 3. Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб Висновки Список використаних джерел
 • Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України

  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30
 • Поняття та види юридичних осіб

  Вступ 2 Розділ І. Поняття правосубєктність та види юридичних осіб в цивільному праві України 5 1.1 Поняття і зміст юридичної особи як нормативно-правової конструкції 5 1.2 Правоздатність та дієздатність юридичної особи 18 1.3 Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 22 1.4 Класифікація юридичних осіб 29 Розділ ІІ. Законодавчий порядок створення і припинення діяльності юридичних осіб в цивільному законодавстві України 34 2.1 Правовий порядк створення юридичної особи 34 2.2 Державна реєстрація юридичних осіб 41 2.3 Правове регулювання припинення юридичних осіб 47 Висновки 51 Список використаних джерел 53
 • Поняття та ознаки юридичних осіб їх створення та припинення

  Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичних осіб 4 2. Загальна характеристика способів утворення юридичних осіб 9 3. Припинення діяльності юридичних осіб 16 Висновок 18 Використана література 19
 • Порядок створення юридичних осіб

  Вступ 4 1. Історія виникнення юридичних осіб 6 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних 6 1.2. Поняття юридичної особи 9 2. Загальна характеристика створення юридичної особи 16 2.1. Порядок створення юридичних осіб за Цивільним кодексом України 16 2.2. Порядок створення юридичних осіб за Господарським кодексом України 23 3. Порядок державної реєстрації юридичних осіб 26 Висновки 33 Список використаної літератури: 35
 • Теорії виникнення юридичних осіб (поняття, особливості, класифікація)

  Зміст Вступ 3 1. Розвиток вчення про юридичні особи 5 1.1. Радянські теорії виникнення юридичних осіб та їх вплив на сучасну цивілістику 5 1.2. Поняття юридичної особи та її основні ознаки через призму теорій щодо її виникнення 7 2. Класифікація юридичних осіб 15 2.1. Види юридичних осіб відповідно до Цивільного кодексу України 15 2.2. Види юридичних осіб виділені Господарським кодексом України. Співвідношення норм Цивільного та Господарського кодексів 17 3. Порівняльний аналіз норм ЦК УРСР 1963 р. та ЦК України 2004 р., які регулюють організаційно-правові форми юридичних осіб 20 3.1. Аналіз змін основних положень щодо юридичних осіб 20 3.2. Підприємницькі юридичні особи. Новели ЦК України 28 Висновки 38 Список використаних джерел 41 Метою даної роботи є дослідження теорій виникнення юридичних осіб через призму історичного надбання та сучасних досягнень. Об’єктом є юридичні особи та особливості їх правового статусу.
 • Кредитування юридичних осіб

  ВСТУП 2 1. Загальні засади кредитування юридичних осіб 3 2. Документальне оформлення кредитування юридичних осіб 6 3. Порядок надання кредиту юридичним особам 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14
 • ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  Ключові слова: юридична особа, правонаступництво, припинення юридичних осіб з правонаступництвом, перетворення.Досліджено проблеми правового регулювання перетворення юридичних осіб. На основі аналізу чинного законодавства висвітлено суперечності, пов’язані з порядком припинення юридичних осіб шляхом перетворення.
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5 Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11 Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27 Висновки 33 Список використаних літературних джерел 36
 • ПОНЯТТЯ І СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття створення юридичних осіб 5 Розділ 2. Порядок утворення юридичних осіб приватного права 11 Розділ 3. Порядок утворення юридичних осіб публічного права 27 Висновки 33 Список використаних літературних джерел 36

©: 2011-2021 infoworks.ru