Заказать реферат

Курсовая: Поняття та зміст права власності (ID:40793)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Поняття та зміст права власності (Код работы:40793)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 40793
Добавлена: 25.11.2009
Просмотров: 1083
СодержаниеВступ
1. Право власності як юридична категорія
2. Право державної власності
3. Право колективної власності
4. Право приватної власності
5. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Висновки
Список використаних джерел
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996.
2. Цивільний кодекс України. Із змінами і доповненнями, внесеними
законами України від 19 червня 2003 року// http://www.civilniy.org.ua/
3. Закон України «Про власність». Із змінами і доповненнями// http://estatebroker.kiev.ua/index/0-10
4. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні// Право України. – 2005. - № 6. – С. 89-93.
5. Власник і право власності / За ред. Я. М. Шевченко. – К., 1994. – 80с.
6. Галунько В. Власність як юридична та економічна категорія, об'єкт протиправного посягання// Персонал. – 2006. - № 9. – С. 35-40.
7. Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
8. Гук А. Визначення форми права власності юридичних осіб// Юридичний журнал. – 2007. - № 3. – С. 35-42.
9. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. — К.: Право, 1999. – 116с.
10. Дзера О.В. Цивільне право України: підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2002.
11. Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. — X., 2002.
12. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. — К.: ІнЮре, 2001. — С. 240—241.
13. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І.Семчика. - К.: Юрист, 2003. – 620с.
14. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія „Юридичний радник”. – Х.: Страйк, 2005. – С. 246.
15. Костенко Л. Товариство з обмеженою відповідальністю: колективна чи приватна форма власності // Юридична газета. – 2004. – №15(27). – С. 6.
16. Манжул К.В. Цивільне право. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
17. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 112-113.
18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Том І. – С. 541.
19. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.
20. Пересунъко С. I. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи). - Кіровоград: Єлисавет, 1998.
21. Пересунько С. Право державної власності та його здійснення в період ринкових реформ в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. – 197с.
22. Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
23. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова А. М. Колодія. — К: Юрінком Інтер, 2004.
24. Тимчасовий порядок розмежування земель права державної і комунальної власності, затверджений Постановою KM України від 1 серпня 2002 р. № 1100 // Юридичний вісник України. — 2002. — 31 серпня — 6 вересня.
25. Цивільне право України, Підручник у 2-х кн. / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. 2-е видав-во, допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004 р. – Кн. І. – 460с.
26. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005. – 600с.
27. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності// Право України. – 2003. - № 9. – С. 58-61.
28. Цюра В. Майбутнє Закону України «Про власність» // Право України. – 2004. - № 4. – С. 94-96.
29. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія. — К., 2002.— 210с.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Право власності. Загальні положення

  1. Поняття власності та права власності 3 2. Зміст та форми права власності 4 3. Способи набуття і припинення права власності 10 4. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі 11 Література. 14
 • Право інтелектуальної власності в Україні

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та види інтелектуальної власності 7 1.1. Поняття інтелектуальної власності 7 1.2. Види інтелектуальної власності 10 1.3. Право інтелектуальної власності як вид речового права 13 Розділ 2. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності 16 2.1. Суб'єкти права інтелектуальної власності 16 2.2. Об'єкти права інтелектуальної власності 18 Розділ 3. Зміст та здійснення права інтелектуальної власності 22 3.1. Зміст права інтелектуальної власності 22 3.2. Здійснення права інтелектуальної власності 26 Розділ 4. Захист права інтелектуальної власності 31 4.1. Загальні положення захисту права інтелектуальної власності 31 4.2. Проблема захисту прав інтелектуальної власності 35 4.3. Відповідальність за порушення права інтелектуальної власності 39 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49
 • Право власності: форми, зміст, поняття

  Вступ 2 І. Поняття права власності у цивільному праві 4 ІІ. Зміст права власності 6 ІІІ. Форми і види права власності 13 3.1 Загальні риси форм і видів власності 13 3.2 Право державної власності 14 3.3 Право колективної власності 20 3.4 Право приватної власності 28 Висновок 31 Список використаних джерел 32
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 6 1.1. Поняття власності і права власності. Види права власності 6 1.2. Зміст права власності 25 1.3. Здійснення права власності 29 1.4. Право господарського відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності 32 Розділ 2. Набуття і припинення права приватної власності 36 2.1. Поняття та загальні положення набуття права приватної власності 36 2.2. Первісні (первинні) способи набуття права приватної власності 40 2.3. Вторинні (похідні) способи набуття права приватної власності 49 2.4. Припинення права приватної власності 51 Розділ 3. Характеристика окремих об'єктів права приватної власності 61 3.1. Особливості права приватної власності на землю (земельну ділянку) 61 3.2. Право приватної власності на житло 69 Розділ 4. Захист права приватної власності 80 4.1. Загальні положення захисту права приватної власності в Україні 80 4.2. Судова практика у справах за позовами про захист права приватної власності 96 ВИСНОВКИ 105 Список використаної літератури 108
 • Право інтелектуальної власності в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП.........................с. 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.........................с.6 1.1. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та становлення правової охорони її результатів.........................с.6 1.2. Види інтелектуальної власності.........................с.19 1.3. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність.........................с.23 РОЗДІЛ ІІ. СУТІСТЬ ОБ’ЄКТІВ, СУБ’ЄКТІВ ТА ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.........................с.29 2.1. Поняття та характеристика об'єктів права інтелектуальної власності.........................с.29 2.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності.........................с.52 2.3. Зміст права інтелектуальної власності.........................с.67 РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.........................с.71 3.1. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності.........................с.71 3.2. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.........................с.83 3.3. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності.........................с.91 ВИСНОВКИ.........................с.93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................с.97
 • Захист інтелектуальної власності в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП............................................................................3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....................................................................6 1.1. Поняття інтелектуальної, творчої діяльності та становлення правової охорони її результатів......................6 1.2. Види інтелектуальної власності................................19 1.3. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність.......................................................................23 РОЗДІЛ ІІ. СУТІСТЬ ОБ’ЄКТІВ, СУБ’ЄКТІВ ТА ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.......................................29 2.1. Поняття та характеристика об'єктів права інтелектуальної власності...............................................29 2.2. Суб'єкти права інтелектуальної власності...................52 2.3. Зміст права інтелектуальної власності........................67 РОЗДІЛ ІІІ. ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ...................................................................71 3.1. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності......................................................................71 3.2. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності......................................................................83 3.3. Адміністративно-правовий захист інтелектуальної власності......................................................................91 ВИСНОВКИ....................................................................93 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................97
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Загальні положення права власності 5 1.1. Поняття права власності 5 1.2. Зміст здійснення права власності 21 Розділ 2. Поняття припинення права власності 29 Розділ 3. Характеристика підстав припинення права власності 45 3.1. Способи відчуження власником майна 45 3.2. Викуп як спосіб припинення права власності 71 3.3. Загальна характеристика звернень на майно 81 3.4. Припинення юридичної особи чи смерть власника. 81 3.5. Реквізиція та конфіскація 86 3.6. Загальна характеристика інших способів припинення права власності 88 ВИСНОВКИ 91 Список використаної літератури 94
 • Право власності на землю

  Вступ 3 1. Правові засади права власності на землю 5 1.1. Поняття права власності на землю 5 1.2. Суб’єкти права власності на землю 6 1.3. Об’єкт права власності на землю 7 2. Правові підстави набуття та припинення права власності на землю 11 2.1. Набуття права власності на землю 11 2.2. Припинення права власності на землю 20 3. Захист права власності на землю 26 Висновок 32 Список використаної літератури 36-38 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є системний аналіз інституту права власності на землю у законодавстві України; визначення стану наукових розробок правових проблем, пов’язаних з набуттям та припиненням права власності на землю.
 • Загальні положення про право інтелектуальної власності

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………...с. 3 1. Поняття та види інтелектуальної власності………………..с. 5 2. Право інтелектуальної власності як вид речового права……………….........................................................с. 11 3. Суб'єкти, об'єкти та підстави виникнення права інтелектуальної власності…………………………………………….с. 13 4. Зміст права інтелектуальної власності………………………с. 17 5. Здійснення права інтелектуальної власності……………..с. 20 6. Захист права інтелектуальної власності…………………….с. 29 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..с. 34 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………с. 35
 • Право власності як необхідна умова ринку

  Зміст Вступ 3 1. Загальне поняття власності і права власності 4 2. Загальні умови виникнення права приватної власності у громадян 9 3. Здійснення громадянами права приватної власності 14 Висновок 18 Список літератури 21
 • Право комунальної власності

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика інституту права комунальної власності 7 1.1. Поняття права комунальної власності 7 1.2 Правовий статус об’єктів права комунальної власності 13 1.3 Суб’єкти права комунальної власності 37 Розділ 2. Підстави виникнення права комунальної власності та його здійснення 41 2.1. Характеристика підстав виникнення права комунальної власності 41 2.2 Правові основи управління об’єктами комунальної власності 52 2.3. Поняття та форми здійснення права комунальної власності 73 Розділ 3. Припинення права комунальної власності 76 Висновок 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90-93

©: 2011-2021 infoworks.ru