Заказать реферат

Курсовая: Харчова промисловість (ID:41246)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Харчова промисловість (Код работы:41246)

Информация о работе Раздел: РПС
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 41246
Добавлена: 02.02.2010
Просмотров: 1456
СодержаниеВступ
1. Значення харчової промисловості у соціально-економічному розвитку України
2. Особливості і фактори розміщення харчової промисловості України
3. Основні етапи розвитку харчової промисловості України. Сучасний стан галузі
4. Продукція харчової промисловості у внутрішній та зовнішній торгівлі України
5. Зелена модернізація харчової промисловості України
6. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення харчової промисловості України
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Аграрний сектор України у 2005 році. – К., 2006.
2. Борщевський П. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку// Економіка України.- 2003.- № 8.-С.45-49.
3. Вітвіцький В.В. Харчова промисловість: стан і проблеми нормування праці// Економіка АПК.- 2001.- № 7.- С. 22-25.
4. Дерев'янко О. Основні напрями системного трансформування харчової промисловості України.- 2000. - № 1.- С. 45-50.
5. Драган О. М'ясна промисловість: проблеми акціонування// Економіка. Фінанси. Право.- 2000. - № 8.- С. 3-5.
6. Єрмакова О.Ю. Формування ринку плодів в Україні// Економіка АПК.- 2001.- №7.- С. 94-100.
7. Жихарев Ю. Стабільність і якість// Харчова і переробна промисловість.- 2003.- №6.- С.3-5.
8. Загорняк Н. Інвестиційна діяльність у харчовій промисловості в Україні// Економіка України.- 2003.- №2.- С. 47-51.
9. Ільчук М.М. Проблеми забезпечення зростання рівня споживання масла вершкового населенням України// Економіка АПК.- 2003.- №2.- С. 80-88.
10. Калінчик М.В. Рівень споживання продуктів харчування як основа розробки стратегії розвитку АПК// Економіка АПК.- 2001.- №3.- С.20-25.
11. Кириченко О. До проблеми розвитку харчової промисловості // Економіка України.- 2000.- № 10.- С. 82-84.
12. Кочетков О. Формування системи показників продовольчої безпеки країни/ О.Кочетков, Р.Марков// Економіка АПК.- 2002. - №9.– С. 43-49.
13. Лиськов В. Харчова промисловість у системі АПК// Економіка України. – 2000. - № 8.- С. 55-61.
14. Лиськов В.В. Формування ефективної структури.– К.: Ін-т економіки НАН України, 2000.– 210с.
15. Маргасова В.Г. Особливості обігу оборотного капіталу в харчовій промисловості та його вплив на відтворювальні процеси у галузі// Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 6.- С.20-24.
16. Позняк С. Особливості та проблеми маркетингової стратегії розвитку харчової промисловості// Економіка України.- 2002.- № 10.- С. 89-92.
17. Проблемы развития производства и рынка продовольствия: Сборник научных трудов/ Голованов А.Н., Колесник Г.Е.– К.: НИЭИ, 1992. – 151с.
18. Регулирование хозяйственной деятельности в отдельных отраслях народного хозяйства и регионах Украины// Экономика предприятия. - 2002. - №3. – С. 83-86.
19. Розміщення продуктивних сил: Підручник/ за ред. Ковалевського В.В. – К.: Знання, 2003. – 355с.
20. Хоронжий М. Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники// Економіка АПК. - К.- 2003. - № 6.– С. 9-16.
21. Чабан Г. Молочна промисловість: стан, проблеми і перспективи// Економіка АПК. - К. - 2003. - №5. – С. 51-56.
22. Чернюк Л., Клиновий Д. Економіка регіонів (областей) України. – К.: ЦУЛ, 2002.
ПродавецЕлена Симоненко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

  ВСТУП 3 Харчова промисловість 4 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15
 • Концепція енерговиробничих циклів

  Введение 3 1.Розвиток паливно-енергетичного комплексу в Україні 4 2.Вугільна промисловість 6 3.Нафтова промисловість України 8 4.Газова промисловість 11 5. Виробництво електроенергетики ( ТЕС, АЕС, ГЕС ) 14 Висновоки 19 Література 21
 • Розвиток промисловості в Україні за 1991-2007 рр

  Реферат Вступ Розділ 1 Промисловий комплекс України та його структурні складові 1.1 Поняття та значення промислового комплексу 1.2 1.2 Склад і розміщення промислового комплексу України 1.2.1 Паливно-енергетичний комплекс України, склад і розміщення 1.2.2 Металургійний комплекс України, його склад і розміщення 1.2.3 Основні райони концентрації машинобудівної га¬лузі України 1.2.4 Хімічний та лісопромисловий комплекси України, склад і розміщення Розділ 2 Тенденції розвитку промисловості України за роки незалежності…..16 2.1 Тенденції розвитку базових галузей промисловості України в 1991-1999 роках 2.1.1 Аналіз розвитку промисловості 2.1.2 Структурні зрушення у промисловому виробництві 2.2 Розвиток та проблеми промисловості на протязі 2000-2003рр 2.3 Розвиток промисловості в Україні за останні роки (2004-2007рр) 2.3.1 Добувна промисловість 2.3.2 Харчова промисловість 2.3.3 Легка промисловість 2.3.4 Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї 2.3.5 Целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа 2.3.6 Виробництво неметалевих мінеральних виробів 2.3.7 Металургійна промисловість 2.3.8 Машинобудування 2.3.9 Хімічна та нафтохімічна промисловість 2.3.10 Виробництво гумових виробів 2.3.11 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 2.3.12 Виробництво та розподілення електроенергії Розділ 3 Шляхи та механізми удосконалення розвитку промисловості в Україні Висновки Перелік використаних джерел
 • Громадське харчування

  1. Характеристика закладів громадського харчування 2 2. Коротка характеристика устаткування кухонного посуду та інвентарю 7 3. Харчова цінність обробка овочів обробка грибів 10 4. Харчова цінність обробка риби та нерибних морепродуктів 16 5. Харчова цінність м яса обробка м яса м ясопродуктів і птиці приготування напівфабрикатів 19 6. Технологія готування: блюда з риби (щука фарширована) 24 Використана література 29
 • Звіт з практики (харчова промисловість на прикладі ПП)

  Вступ 3 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією економічної роботи на підприємстві 4 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства 6 3. Аналіз фінансових результатів ПП «...» 8 4. Організація грошових розрахунків ПП «...» 11 5. Фінансове планування на ПП «...» 14 6. Аналіз фінансового стану ПП «...» 17 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «...» 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30
 • Автомобільна промисловість і судобудівна промисловість України. Основні проблеми та преспективи розвитку

  ЗМІСТ Вступ 3 1. АВТОМОБІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 5 1.1. Значення автомобільної промисловості в господарстві України 5 1.2. Фактори, які впливають на розміщення галузі 6 1.3. Проблеми галузі та перспективи розвитку 12 2. СУДНОБУДІВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 16 2.1. Значення суднобудівної промисловості в господарстві України 16 2.2. Основні проблеми та пропозиції до їх розв’язання 21 Висновок 27 Література 28 Додатки 29
 • Паливно-енергетичний комплекс України

  Вступ 3 Паливно-енергетичний комплекс України 5 Вугільна промисловість. 5 Нафтова та нафтопереробна промисловість 8 Газова промисловість 13 Транспортування нафти та газу 15 Одним із специфічних видів палива є торф. 20 Електроенергетика України 20 Висновки 29 Література 31 Додаток А. Розміщення електроенергетики України 32
 • Товарознавство харчових продуктів

  1. Хімічний склад і харчова цінність риби 3 2. Молоко. Хімічний склад і харчова цінність 5 3. Характеристика плодових прянощів 8 4. Порівняльна характеристика топінамбура й картоплі по хімічному складу харчовій цінності й використанню 14 5. Мінеральні речовини в функціонуванні організму людини. Харчові джерела йоду кальцію заліза 16 Список використаних джерел 18
 • Біотехнологічне виробництво

  1. Суть біотехнологічних процесів, їх відмінності, переваги і проблеми порівняно з традиційними технологічними процесами 2. Типова схема біотехнологічного виробництва і її основні складові Живильні середовища — сировина біотехнологічних процесів Процес ферментації Ферментатори або біореактори Виділення, очищення і концентрування продуктів ферментації Виробництво кормової мікробної біомаси як типовий приклад біотехнологічного процесу 3. Основні сфери застосування біотехнології Харчова промисловість Медицина Сільське господарство Охорона навколишнього середовища, енергетика 4. Біотехнологія і майбутнє
 • Розвиток радянської української промисловості

  Вступ 3 1. Основні напрямки розвитку української радянської промисловості 6 1.1. Спільне та різне у розвитку промисловості України та Росії в 50-60-х роках 6 1.2. Вугільнодобувна та металургійна промисловість 11 1.3. Хімічна промисловість 12 1.4. Машинобудівна промисловість 13 2. Розвиток сільського господарства 15 3. Соціальна політика 19 Висновок 24 Список використаної літератури 25Вступ 3 1. Основні напрямки розвитку української радянської промисловості 6 1.1. Спільне та різне у розвитку промисловості України та Росії в 50-60-х роках 6 1.2. Вугільнодобувна та металургійна промисловість 11 1.3. Хімічна промисловість 12 1.4. Машинобудівна промисловість 13 2. Розвиток сільського господарства 15 3. Соціальна політика 19 Висновок 24 Список використаної літератури 25

©: 2011-2020 infoworks.ru