Заказать реферат

Контрольная: Кримінальний процес (ID:44546)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кримінальний процес (Код работы:44546)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Контрольная
Объем: 25 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 44546
Добавлена: 12.11.2010
Просмотров: 622
СодержаниеЗміст

Вступ 3
Завдання 1. Кримінально-процесуальні акти, їх види 4
Завдання 2. Кримінально-процесуальні норми, їх структура, особливості санкцій 11
Завдання 3. Принцип презумпції невинуватості, його роль у доказуванні по кримінальним справам 18
Завдання 4. Задача 21
Завдання 5. Задача 22
Завдання 6. Задача 23
Загальні висновки 24
Список використаної літератури 25
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Кінаш О. Організація окремої слідчої дії — умова законності й ефективності розслідування злочинів / О. Кінаш // Право України. – 2003. - №2. – С. 11-18.
2. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник / 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 721 с.
3. Коляда Я. А. Який Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим / Я. А. Коляда // Юридичний вісник України. — 2001.— № 9-11. – С. 11-16.
4. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року(зі змінами, внесеними згідно із Законом №2222-IV від 8 грудня 2004 року) / Верховна Рада України. - Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 1996. – 141 с. – (Бібліотека офіційних видань).
5. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
6. Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України / Л. Лобойко // Право України. – 2009. - №2. – С. 36-43.
7. Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види / Ю. Лоза // Право України. – 2003. - №9. – С. 85-90.
8. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. - №7 – 8. – 624 с.
9. Озерська А. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого у кримінальному судочинстві / А. Озерська // Право України. – 2005. - №4. – С. 35-44.
10. Озерська А. Правові гарантії обвинуваченого та шляхи їх вдосконалення у кримінальному процесі / А. Озерська // Право України. – 2004. - №8. – С. 36-42.
11. Павлішин А. Ціль сучасного кримінального процесу України / А. Павлішин // Право України. – 2009. - №2. – С. 134-139.
12. Романюк Б. Інтуїція слідчого та її роль у пізнавальній діяльності на досудовому слідстві / Б. Романюк // Право України. – 2005. - №1. – С. 56-63.
13. Сас В. А. Деякі проблемні питання, пов’язані з удосконаленням інституту слідчих дій / В. А. Сас // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2001. – № 1. – С. 128-135.
14. Сас В. А. Напрямки вдосконалення тактики слідчих дій / В. А. Сас // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – 2001. – № 2. – С. 210-216.
15. Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі / Ю. Чорноус // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №4. -С.117-121.
16. Юркова Г. Досудове слідство: шляхи його прискорення. // Право України. – 2000. - №4 . – с.51 – 54.
17. Ягодинський В. Щодо відтворення обстановки і обставин події / В. Ягодинський // Право України. – 2003. - №5. – С. 23-28.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Посадові особи що ведуть кримінальний процес

  1. Органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес, їх права та обов’язки 3 Задача 1 11 Список використаної літератури 141. Органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес, їх права та обов’язки 3 Задача 1 11 Список використаної літератури 14
 • Контрольна робота кримінальний процес

  1. Запобіжні заходи, їх види та характеристика 3 2. Поняття затримання за підозрою у вчиненні злочину і його відмінність від взяття під варту 17 Список літератури 23
 • НОВИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКСК УКРАЇНИ 2001 РОКУ - ВАЖЛИВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

  ВСТУП 3 1. Історія кримінального законодавства України 4 2. Кримінальний кодекс України: проблеми правонаступництва та ефективності застосування 14 ВИСНОВок 19 використана література 20
 • Кримінальний процес

  1. Органи дізнання їх види і повноваження 2 2. Поняття та види слідчих дій 5 3. Задача 10 4. Скласти постанову про проведення обшуку 12 Список використаних джерел 13
 • Кримінальний процес

  Вступ 3 1. Правовий статус прокурора, його роль і завдання у кримінальному судочинстві 6 2. Права і обов’язки прокурора у досудових стадіях кримінального процесу 15 3. Повноваження прокурора в суді 24 Висновок 26 Література: 29
 • Контрольна робота з предмету: Кримінальний процес України

  1. Сутність, форма та зміст протоколу слідчої дії . 2 2.Складіть по заданій фабулі постанову про притягнення особи як обвинуваченого. 5 3. Визначте чи відповідає вимога КПК України дана постанова. Які помилки були допущені слідчим? 8 Список використаних джерел: 9
 • Основні поняття кримінального процесу

  З М І С Т В С Т У П 2 1. Кримінальний процес та його значення в боротьбі зі злочинністю. 3 2. Стадії кримінального процесу 7 3. Процесуальні гарантії та їх види. 16 4. Процесуальна форма в кримінальному судочинстві. 32 В И С Н О В К И : 37 Список використаних джерел: 39
 • Історичні форми кримінального процесу

  Вступ 3 1. Поняття історичних форм кримінального процесу 3 2. Змагальна форма кримінального процесу та її різновиди 4 3. Пошуковий кримінальний процес та його різновиди 6 Висновки 9 Перелік використаних джерел 10
 • Поняття кримінального судочинства і його завдання

  Вступ 3 1. Поняття та значення кримінального судочинства. Кримінальне судочинство і кримінальний процес : співвідношення понять. 3 2. Процесуальна форма та процесуальні гарантії 8 3. Стадії кримінального судочинства 9 Висновки 11 Бібліографія 12
 • Кримінальний процес

  Вступ .................................................................... 3 1. Поняття кримінального процесу як діяльності компетентних органів і посадових осіб .............. 5 2. Завдання кримінального процесу. Його роль у державному механізмі боротьби зі злочинністю та охороні прав людини .. 9 3. Система, стадії та функції кримінального процесу ...... 12 Висновки ......................................................... 22 Використана література ................................. 24
 • Кримінальний процес в Україні

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………..…………………с. 3 1. Поняття, зміст і типи кримінального процесу……………………………..с. 5 2. Мета і завдання сучасного кримінального процесу……………………...с. 13 3. Система стадій кримінального процесу в Україні……………………….с. 19 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 30 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 33

©: 2011-2020 infoworks.ru