Заказать реферат

Курсовая: Облік амортизації і основних засобів та НМА (ID:44572)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік амортизації і основних засобів та НМА (Код работы:44572)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 27 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 44572
Добавлена: 12.11.2010
Просмотров: 439
СодержаниеЗміст

1. Характеристика підприємства 3
2. Технологія обліку амортизації і основних засобів та НМА на підприємстві 5
3. Характеристика первинних документів в обліку ОЗ та НМА 9
4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку (в пункті потрібно навести: зміст господарських операцій, проводки 12
5. Характеристика вихідних документів в обліку амортизації і основних засобів та НМА 20
Висновок 23
Список викорстаних джерел 24
Додатки 25
ЛитератураСписок викорстаних джерел
1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
2. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29. 12. 2000 р.
3. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
4. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К:А.С.К, 2001 р.
6. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
7. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
8. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
9. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік зносу та амортизації основних засобів

  ВСТУП 2 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗНОСУ 5 2. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 9 3. ОБЛІК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ (ЗНОСУ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 12 3.1. Облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів у фінансовому обліку 12 3.2. Облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів у податковому обліку 18 4. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АМОРТИЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗВІТНОСТІ 24 5. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 26 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ. 32
 • Облік зносу (амортизації) основних засобів

  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46
 • Облік зносу (амортизації) основних засобів

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36
 • Облік основних засобів

  ВСТУП 2 1. Економічна сутність основних засобів. 4 2. Облік основних засобів 7 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 7 2.2. Облік придбання основних засобів 11 2.3. Облік амортизації основних засобів 13 2.4. Облік вибуття основних засобів 17 3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів. 19 ВИСНОВКИ 21 Список використаної літератури 23 Додатки 24
 • Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів

  Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів....5 1.1. Визначення основних засобів, їх класифікація та оцінка.5 1.2. Нематеріальні активи: визначення, класифікація та оцінка...10 Розділ 2. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві..17 2.1. Облік амортизації основних засобів..17 2.2. Облік амортизації нематеріальних активів...18 2.3. Особливості податкового обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів22 Розділ 3. Удосконалення обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів33 Висновки38 Список використаної літератури.40 Додатки...43
 • АМОРТИЗАЦІЯ ОСОНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Суть амортизації як економічної категорії 6 1.1. Економічна суть амортизації (зносу) основних засобів 6 1.2. Функції амортизації (зносу) основних засобів 14 1.3. Нормативно-правове забезпечення обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів 18 Розділ 2. Методи нарахування амортизації, їх особливості 27 2.1. Характеристика методів нарахування амортизації згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку 27 2.2. Методи розрахунку прискореної амортизації 33 2.3. Особливості амортизації згідно податкового законодавства 40 Розділ 3. Бухгалтерський облік амортизації (зносу) основних засобів 48 3.1. Організація обліку амортизації і вибір облікової політики на підприємстві 48 3.2. Аналітичний та синтетичний облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів 52 3.3. Напрямки удосконалення методики обліку амортизації (зносу) основних засобів на підприємстві 64 ВИСНОВКИ 72 Список використаної літератури 77 ДОДАТКИ 81
 • Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення

  ВСТУП 2 1. Економічна сутність основних засобів. 4 2. Облік основних засобів 7 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 7 2.2. Облік придбання основних засобів 11 2.3. Облік амортизації основних засобів 13 2.4. Облік вибуття основних засобів 17 3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів. 19 ВИСНОВКИ 21 Список використаної літератури 23 Додатки 24
 • Методика і органзація обліку та аналізу амортизації основних засобів

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів та класифікація методів її обліку 6 1.2. Огляд нормативної бази з обліку амортизації основних засобів 14 1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності СП «Служба колії, тунельних споруд і будівель» КП «Київський метрополітен» та його облікова політика щодо амортизації основних засобів 19 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 28 2.1. Організація обліку та документальне забезпечення амортизації основних засобів 28 2.2. Методичні основи і облік амортизації основних засобів 36 2.3 Відмінності фінансового та податкового обліку амортизації основних засобів 46 2.4. Програмне забезпечення обліку амортизації основних засобів та шляхи його вдосконалення 51 2.5. Розкриття інформації про амортизаційні відрахування у фінансовій звітності 58 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 64 3.1. Організаційні аспекти, інформаційна база та прийоми економічного аналізу амортизації основних засобів 64 3.2. Методика аналізу амортизації основних засобів 68 3.3. Напрямки вдосконалення аналізу амортизації основних засобів 77 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ
 • Облік основних засобів

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку основних засобів 1.1. Визначення основних засобів та їх класифікація 1.2. Оцінка основних засобів 1.3. Завдання бухгалтерського фінансового об­ліку основних засобів Розділ 2. Удосконалення обліку основних засобів 2.1. Облік надходжень основних засобів 2.2. Облік амортизації основних засобів 2.3. Документальне оформлення поступлення і руху основних засобів 2.4. Облік вибуття основних засобів Розділ 3. Удосконалення обліку основних засобів з використанням комп’ютерної техніки Висновки Список використаної літератури Додаток
 • Амортизація основних засобів

  Вступ 3 Розділ І. Економічна характеристика основних засобів та їх зносу 4 1.1. Визначення та класифікація основних засобів 4 1.2. Види зносу основних засобів 7 Розділ ІІ. Облік амортизації основних засобів 9 2.1. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів 9 2.2. Норми амортизаційних відрахувань 11 Розділ ІІІ. Методи амортизації основних засобів 13 3.1. Прямолінійний метод 13 3.2. Метод зменшення залишкової вартості 15 3.3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості 17 3.4. Кумулятивний метод 18 3.5. Виробничий метод 19 Висновки 20 Список використаної літератури 21
 • ОБЛІК ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу основних засобів 5 1.1. Визначення основних засобів та їх класифікація 5 1.2. Оцінка основних засобів 13 1.3. Завдання обліку та аналізу основних засобів 15 Розділ 2. Облік основних засобів на підприємстві 21 2.1. Облік надходжень основних засобів 21 2.2. Облік вибуття основних засобів 22 2.3. Облік амортизації основних засобів 24 2.4. Документальне оформлення поступлення і руху основних засобів 26 2.5. Облік поліпшень основних засобів 28 Розділ 3. Аналіз основних засобів підприємства 38 3.1. Оцінка ступеня забезпеченості підприємства основними засобами 38 3.2. Аналіз руху, стану та розвитку основних засобів 42 3.3. Оцінка ефективності основних засобів 46 3.4. Удосконалення обліку основних засобів з використанням комп'ютерної техніки 51 Висновки 56 СПИСОК ВикористанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 61

©: 2011-2021 infoworks.ru