Заказать реферат

Контрольная: Пинцип співідношення (ID:44916)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Пинцип співідношення (Код работы:44916)

Информация о работе Раздел: Теория государства и права
Вид работы: Контрольная
Объем: 25 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 44916
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 797
СодержаниеСОДЕРЖАНИE 2
ВСТУПЛЕНИЕ 3
1. Понятие принципа состязательности и его значение 5
2. Связь принципа состязательности с другими принципами гражданского процессуального права 14
3. Содержание принципа состязательности на разных стадях гражданского судочинства 16
ВЫВОД 24
Список литературы 25
СОДЕРЖАНИE 2
ВСТУПЛЕНИЕ 3
1. Понятие принципа состязательности и его значение 5
2. Связь принципа состязательности с другими принципами гражданского процессуального права 14
3. Содержание принципа состязательности на разных стадях гражданского судочинства 16
ВЫВОД 24
Список литературы 25
Дополн. информацияРік написання: 2004Код роботи: Пт 043контрольнаТеорія держави та права
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

  • Співідношення проблематики вікової та педагогічної психології

    Зміст Розділ 1. Теоретичний аналіз теми 3 Розділ 2. Характеристика методик, присвячених практичному вивченню обраної проблеми. 6 Розділ 3. Представлення результатів дослідження на основі однієї з методик на виборці 5-7 респондентів) 23 Висновки 24 Список використаної літератури 25
  • Міжнародне право у правовій системі України

    "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 5 1.1.Взаємодія національних правових систем у міжнародному праві 5 1.2. Характер взаємодії національних правових систем як основи правового регулювання в міжнародному праві 11 РОЗДІЛ ІІ. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 13 2.1. Міжнародне та національне право: проблеми співідношення 13 2.2. Конституційно-правовий механізм взаємодії норм міжнародного та національного права: деякі теоретичні аспекти 21 2.3. Імплементація норм міжнародного права у національне законодавство 26 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 "
  • Питання до іспиту Цивільне право білети шпора

    1. Поняття ЦП. 2. Предмет та метод цивільного права. 3. Функції та принципи цивільного права. 4. Джерела цивільного права 5. Поняття та структура цивільного законодавства. 6. Дія цивільного законодавства. 7. Цивільне право як наука. 8. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів 10. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 11. Співідношення понять. 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Правоздатність громадян. 13. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. 14. Дієздатність громадян. 15. Обмеження дієздатності громадянина 16. Визнання громадянина недієздатним. 17. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. 18. Оголошення громадянина померлим. 19. Опіка та піклування 20. Поняття та ознаки юридичної особи. 21. Правоздатність юридичної особи. 22,23,24. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. 25. Види юридичних осіб. 26. Держава як суб'єкт цивільного права. Держава Україна — суб'єкт цивільного права. 27.28 Правосуб’єктність АРК і територіальних громад. 29. Захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав 30. Об'єкти цивільних прав. Поняття та види об'єктів цивільних прав. 31. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно. 32. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. 33. Інформація як об'єкт цивільних прав 34. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав 35. Поняття та ознаки правочину. 36. Правочини: поняття, види 37. Умови дійсності правочину. 38. Правочини: форма і наслідки її недотримання 39. Правові наслідки недійсності правочину 40. Недійсні правочини 41. Поняття та підстави представництва 42. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником 43. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень 44. Види представництва. 45. Представництво за довіреністю. фКомерційне представництво 46. Строки (терміни). Позовна давність. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві. 47-53. Позовна давність. 54. Поняття власності та права власності. 55. Форми і види права власності 58. Що включає поняття речового права 59.60.61.Об’єкт та суб’єкт права державної та комунальної власності 63. Приватизація державних та комунальних підприємств 64. Реприватизація. 65. Право приватної власності. Загальні положення 66,67. Право державної та комунальної власності. Загальні положення. 68,69. Способи набуття і припинення права власності. 70. Право спільної власності. Поняття права спільної власності. 71,72. Право спільної часткової власності 74. Захист права власності. Поняття цивільно-правового захисту. 75. Віндикаційний позов. 76. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача 77. Негаторний позов. 78. Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно 79,80. Сервітут 81, 82 Суперфіцій та емфітевзис. 83. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. 84. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 85. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 86. Поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права. 88. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.

©: 2011-2021 infoworks.ru