Заказать реферат

Контрольная: Технологія компютерного навчання (ID:45282)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Технологія компютерного навчання (Код работы:45282)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Контрольная
Объем: 16 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 45282
Добавлена: 13.11.2010
Просмотров: 955
СодержаниеВступ 4
1. Персональний комп’ютер як засіб навчання 6
2. Комп'ютерне навчання 7
3. Методи та принципи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 9
4. Програмне забезпечення як чинник вибору оптимального варіанта навчання на комп’ютері 12
Висновки 15
Література 16
Вступ 4
1. Персональний комп’ютер як засіб навчання 6
2. Комп'ютерне навчання 7
3. Методи та принципи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 9
4. Програмне забезпечення як чинник вибору оптимального варіанта навчання на комп’ютері 12
Висновки 15
Література 16
Дополн. информацияРік написання: 2006Код роботи: Р 082контрольнаПедагогіка
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Методика викладання психології: використання пед.технологій у викладанні психології

  Зміст Вступ 3 1.1. Аналіз змісту поняття педагогічна технологія навчання 6 2. Форми навчання 8 3. Технологія модульного навчання 10 4. Технологія проблемно-модульного навчання 13 5. Психологічні аспекти формування навчальної діяльності студента-психолога 18 Література 30
 • Cпособи ознайомлення учнів з активними/пасивними іншомовним граматичним матеріалом + резюме (англ.)

  Вступ 3 Розділ І. Технологія навчання активного граматичного матеріалу 5 1.1 Мета і зміст навчання граматики 5 1.2 Активний і пасивний граматичний мінімум 8 1.3 Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму 10 Розділ ІІ. Технологія навчання активного граматичного матеріалу 12 2.1 Ознайомлення й первинне закріплення граматичного матеріалу 12 2.2 Застосування граматичного матеріалу в мовленні 16 2.3 Психологічні особливості учнів у процесі навчання іноземної мови 17 Розділ ІІІ. Практична частина. Розробка фрагментів уроку з навчання граматики у 7-му класі 23 Висновки 28 Література 30
 • Диференційований підхід в навчанні

  ВСТУП 3 Розділ 1. Реалізація процесу навчання на сучасному етапі 4 1.1. Принципи процесу навчання 4 1.2. Поняття диференційованого навчання, види диференціації 6 Розділ 2. Організація навчання на основі диференціації 9 2.1. Врахування особливостей учнів при диференційному навчанні.13 2.2. Технологія різнорівневого навчання 10 2.3. Оцінювання при диференційованому навчанні 12 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16 (20 джерел)
 • Форми організації навчального процесу у вищій школі

  1. «Технологія навчання» та «технологія у навчанні». Визначити термінологію та узагальнити ці поняття 2 2. Поняття про організаційні форми навчання. Класифікація форм навчання. Методична концепція лекційного курсу. Види і методика проведення семінарських, практичних, лабораторних занять 5 3. Форми контролю, обліку й оцінки знань, умінь та навичок студентів. Структура активності викладача і студентів, засвоєння алгоритму оптимізації взаємин викладача зі студентами в процесі навчання, структурні компоненти професійної адаптації молодого спеціаліста 9 4. Організаційно-діяльнісна гра як засіб вирішення дослідницьких завдань. Ділові ігри для досягнення цілей навчання і виховання майбутніх спеціалістів. Ігрове моделювання педагогічних ситуацій 12 Література 16
 • Інноваційні технології навчання

  Предмет: методи викладання у вищій школі Вступ 4 Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології: сутність і структура 5 Комп’ютерна технологія навчання, як приклад інноваційних технологій навчання. 10 Висновок 14 Список літератури 15
 • Дистанційна освіта як нова технологія навчання

  Зміст Вступ 3 1. Дистанційне навчання в педагогічній освіті 5 1.1. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні 5 1.2. Проблеми розвитку технологій дистанційного навчання в Україні 9 1.3. Основні принципи і характерні риси дистанційної освіти 11 2. Прикладні дослідження й розробки в області дистанційної освіти 14 2.1. Наукові основи й методики створення комп'ютерних засобів підтримки навчання 14 2.2. Дидактико методичні комплекси в системі дистанційного навчання 18 2.3. Технологія розробки дистанційних навчальних програм 20 3. Перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні 28 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз сучасного стану та перспектив розвитку дидактичної системи. При цьому вирішувалися такі конкретні наукові задачі: Обґрунтувати основні засади побудови систем контролю знань в післядипломному навчанні. Обґрунтувати структуру та розглянути методологію побудови інструментальних засобів системи дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій. Обґрунтувати оцінку валідності процедури контролю знань на базі Інтернет-технологій. Об’єктом дослідження є технологія дистанційного навчання і контролю знань. Предметом дослідження є система дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій.
 • Методика використання педагогічних технологій на заняттях

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 5 РОЗДІЛ 2. АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА 14 УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯЗА ДОПОМОГОЮ 14 ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 14 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 19 РОЗДІЛ 4. БРИГАДНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
 • ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНО–РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

  1.1. Вступ. 1 1.2. Суть модульно - рейтингової системи. 4 1.3. Модуль. 6 1.4. Технологія модульно-розвивального навчання. 7 1.5. Впровадження модульно-рейтингової системи. 8 2.1.Розробка модульної програми з хімії. 9 2.2. Сучасні вимоги щодо оцінювання учнів. 21 2.3.Розробка уроків модулів з теми Залізо та його сполуки. 24 3.1. Переваги модульно-рейтингової системи. 40 4. Висновки. 41 5. Література. 42
 • ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

  Вступ Розділ І. Історичні аспекти розвитку та загальна характеристика інтегрованої системи навчання 1.1. Виникнення інтегрованої системи навчання 1.2. Поняття інтегрованої системи навчання, як інноваційної технології 1.3. Інтегрована система навчання історії в зарубіжних країнах Розділ ІІ. Реалізація інтегрованих зв’язків у викладанні історії 2.1. Технологічні етапи проведення інтегрованих уроків 2.2. Форми реалізації інтегрованих зв’язків у викладанні історії 2.3. Роль міжпредметних зв’язків у формуванні історичних знань школярів Висновки Список джерел і літератури Додатки
 • Використання інноваційних технологій на уроках навчання грамоті

  Вступ Розділ 1. Технологія аудіювання як система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1.1. Основні опорні вимоги до аудіювання 1.2. Добірка текстів до аудіювання Розділ 2. Ситуативна навчально-мовленева діяльність на уроках української мови 2.1. Вибір предмета розмови на уроках рідної мови в початкових класах 2.2. Формування потреби спілкування на уроках української мови в початкових класах 2.3. Основна умова спілкування учнів початкових класів на уроках української мови Розділ 3. Модульне навчання на уроках української мови в початкових класах 3.1. Принципи модульного навчання 3.2. Теорія і методика побудови модульних програм Розділ 4. Методика проведення заняття на прикладі теми: “Головні члени речення” 4.1. Технологія проведення особистісно-орієнтованого уроку в початкових класах 4.2. Формування стійких пізнавальних інтересів у учнів початкових класів 4.3. Особливості навчання грамоти за новим букварем (К.Прищепа, В.Колесниченко. Буквар. — К.: Форум, 2000) Розділ 5. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови 5.1. Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках навчання грамоти 5.2. Вчитель у системі розвивального навчання Висновок Список використаної літератури

©: 2011-2021 infoworks.ru