Заказать реферат

Курсовая: Основні права людини (ID:50027)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Основні права людини (Код работы:50027)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 36 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 50027
Добавлена: 10.01.2011
Просмотров: 937
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5
1.1. Історія ідеї прав людини. 5
1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8
Розділ ІІ. Основні права людини 11
2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11
2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15
2.3. Система прав дитини. 22
Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24
3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24
3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27
3.3. Міжнародний захист прав людини. 31
Висновки 33
Список використаної літератури 35
ПродавецАлександр (+380974513130)
Примечание от продавца работы Звоните, уступлю в цене. Качество гарантирую!
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВ ЛЮДИНИ

  Вступ Розділ І. Права людини в первісну епоху та період перших цивілізацій Розділ ІІ. Права людини в античному світі Розділ ІІІ. Права людини в середні віки Розділ ІV. Права людини в новий час Розділ V. Права людини в новітню добу Висновки Використана література
 • Права людини в теорії держави і права

  Вступ Розділ 1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини Розділ 2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в області прав людини Розділ 3. Система гарантій прав, свобод і обов язків людини і громадянина в демократичній державі Висновки Список використаної літератури
 • Конституційні права і свободи людини та громадянина

  Вступ 3 1. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод 5 2. Особисті та політичні права і свободи людини й громадянина 7 3. Соціальні, економічні та культурні права людини і громадянина 17 4. Основні обов’язки громадян 30 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета курсової роботи. Визначити загальне уявлення про права людини та формулювання власного поняття громадянських прав і свобод людини в конституційному праві України. Об`єктом дослідження є конституційні права і свободи людини і громадянина в Україні.
 • Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини

  Вступ 3 1. Права людини і міжнародне право 6 1.1. Основні міжнародно-правові акти про права людини та їх характеристика 6 1.2. Міжнародні органи із захисту прав людини та їх характеристика 19 2. Міжнародні механізми захисту прав людини 21 2.1. Питання захисту прав людини при застосуванні конвенції про правову допомогу у кримінальних справах 21 2.2. Міжнародні акти про права людини і законодавство України 34 Висновки 38 Література 41
 • Основні права і свободи людини і громадянина

  Вступ 3 1. Загальна характеристика та класифікація основних прав і свобод людини і громадянина 4 2. Особисті права і свободи людини і громадянина 7 Висновки 9 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 10
 • Реалізація і забезпечення права на свободу та недоторканості людини і громадина України

  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1 Право на свободу та особисту неторканість в системі конституційних прав і свобод людини в Україні 1.1 Основні підходи щодо дослідження конституційних свобод і недоторканості людини 6 1.2 Поняття та загальна характеристика права на свободу та особисту недоторканість 11 Розділ 2 Реалізація та забезпечення права на свободу та недоторканості людини та громадянина України 2.1 Об’єкт, суб’єкт та зміст правовідносин, що виникають в процесі реалізації конституційного права і недоторканості людини 20 2.2 Механізм забезпечення конституційних свобод особи 27 2.3 Гарантії реалізації права на особисту недоторканість 35 2.4 Діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканість 39 Висновки 45 Перелік використаних джерел 48
 • Право людини на охорону здоров'я за Конституцією України

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………….с. 3 РОЗДІЛ 1. Право на охорону здоров’я та його законодавче забезпечення в Україні…………………………………………………с. 7 1.1. Поняття та структура природного права людини на охорону здоров’я…………………………………………………………с. 7 1.2. Законодавче забезпечення права людини на охорону здоров’я в Україні………………………………………………………с. 20 РОЗДІЛ 2. Співвідношення права людини на охорону здоров’я з іншими суб’єктивними юридичними правами людини…………...........................................................с. 40 2.1. Охорона здоров’я як підстава обмеження інших суб’єктивних юридичних прав людини…………………………с. 40 2.2. Право на охорону здоров’я як гарантія здійснення окремих суб’єктивних юридичних прав людини………….с. 50 2.3. Співвідношення права на охорону здоров’я і права на життя…....................................................................с. 53 2.4. Право на охорону здоров’я і право на особисту недоторканість як межі медичного втручання……………с. 65 2.5. Окремі суб’єктивні юридичні права як гарантії здійснення права на охорону здоров’я…………………………с. 73 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….....с. 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….с. 95
 • Право на життя(загальна характеристика)

  Вступ 2 І. Поняття права на життя, його зміст і загальна характеристика 5 1.1 Суб’єкт права на життя 5 1.2 Поняття та зміст права людини на життя 6 ІІ. Правові аспекти здійснення права людини на життя 8 2.1 Правові аспекти здійснення права людини на життя власною поведінкою 8 2.2 Право вимагати від інших суб’єктів поведінки, спрямованої на забезпечення права на життя 9 ІІІ. Правові гарантії здійснення права людини на життя 11 3.1 Правові гарантії, покликані сформувати сприятливі умови для реалізації людиною права на життя 11 3.2 Гарантії захисту права на життя на міжнародному та національному рівні 12 Висновки 21 Список використаних джерел 23
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Загальна декларація прав людини

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ВІД 10 ГРУДНЯ 1948 РОКУ 5 1.1 Основні права і свободи, проголошені Декларацією прав людини 5 1.2 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 8 1.3 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 10 РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 13 2.1. Поняття конституційних прав і свобод громадян України, їх стисла характеристика 13 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

©: 2011-2022 infoworks.ru