Заказать реферат

Курсовая: Українська культура 17-18 століть (ID:50057)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Українська культура 17-18 століть (Код работы:50057)

Информация о работе Раздел: История
Вид работы: Курсовая
Объем: 49 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50057
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 4759
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНИХ УМОВ
ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ ст. 5
1.1. Умови розвитку культури України у другій половині XVII ст. 5
1.2. Культура Козацької держави (1648-781 рр.) 8
РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК ОСВІТИ, НАУКИ,
КНИГОДРУКУВАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст. 13
2.1. Стан розвитку освіти, науки та книгодрукування в Україні
у другій половині XVII ст. 13
2.2. Розвиток літератури 21
РОЗДІЛ ІІІ. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, МУЗИЧНА
КУЛЬТУРА, АРХІТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА , ГРАФІКА
Й ЖИВОПИС, ДЕКОРАТИВНЕ Й УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО 27
3.1. Розвиток театрального мистецтва та музичної культури 27
3.2. Архітектура українського бароко 30
3.3. Розвиток скульптури, графіки й живопису 37
3.4. Декоративне і ужиткове мистецтво 43
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Алексієвець М. М., Більчук М. М., Бойко М. С., Братасюк М. Г,. Воротюк О. М, Герман О. М.,. Гринчицький В. І, Дукачов О. О., Кирюшко М. І., Комарова Т. С., Курант Л. С. Культура відродження в Україні. – Львів: Астерікс, 2003. – 580с.
2. Аркас М. Історія України-Русі. – Одеса: 2008. – 450с.
3. Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Вид. центр «Академія», 2009. – 350с.
4. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К.: Либідь, 2007. – 560с.
5. Бочан П.О., Брицький П.П. Відомості німецьких мандрівників і послів – важливе джерело історії українського народу // Пам’ять століть. – 2003. – № 6. – С. 4-10.
6. Бочан П.О. Німецький вчений про Україну в середині ХVІІ століття //Пам’ять століть. – 2007. – № 4-5. – С. 52-59.
7. Воропай П. Звичаї українського народу. – К.: Оберіг, 1993. – 590 с.
8. Грабович Г. До історії української літератури. – К., 1997. – 530с.
9. Гріненко Г. В. Хрестоматія по історії світової культури. – М.: Юрайт, 1998. – 669 с.
10. Грушевський М. С. Нарис історії українського народу. – К.:Либідь, 1991. – 398 с.
11. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 146 – 223.
12. Історія України. Нове бачення: У 2 т. / За ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 2009. – Т. 1. – 480с.
13. Історія України в особах / Редкол.: Войцехівська І. та ін. – К.: Україна, 2009. – 479 с.
14. Історія української літератури. У двох книгах. /за ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь, 2004. – 385с.
15. Історія української культури /За загал. ред. I. Крип'якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 с.
16. Ковальчук О. В. Українське народознавство. – К.: Освіта, 2002. – 525с.
17. Кульчицький С.В., Мицик Ю.А. Історія України: Довідник для вищих навчальних закладів. – К.: Література ЛТД, 2007. – 528 с.
18. Макаров А.В. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994. – 350с.
19. Наулко В.І., Артюх Л.Ф., Горленко В.Ф. та ін. Культура та побут населення України: Навч.посібник – 2 – е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с.
20. Полонська – Василенко Н. Історія України: у 2 т. – 3 – тє вид. – К.:Либідь, 1995. – 608с.
21. Пономарьов А.П., Артюх Л.Ф., Косміна Т.В. та ін. Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – 2 –е вид – К.: Либідь, 1994.- – 256с.
22. Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Вид. центр «Академія», 2008. – 455с.
23. Русанівський В. М., Гончаренко М. В., Кодак М. П., Новиченко Л. М., Толочко П. П., Федорук О. К. Культура українського народу. – К.: Либідь, 1998. – 564с.
24. Семененко В.И., Радченко А.А. История Украины. – Харьков: Торсинг, 2008. – 450с.
25. Хижняк К. І. Києво-Могилянська Академія. – К.: Вища школа, 1991. – 250с.
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Українська культура на зламі століть (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

  Вступ 3 Розділ І. Мистецький рух в Україні на зламі століть 5 1.1. “Передвижницький“ рух кінця ХІХ ст. 5 1.2. Почини національного мистецтва на зламі століть 9 1.3. Галицький мистецький рух. 13 Розділ ІІ. Шукачі нових доріг 18 2.1. Обличчя мистецтва нового століття. 18 2.2. Нова архітектура. 23 2.3. Утворення національних культурних осередків і заходів. 27 Розділ ІІІ. Українське різьбярство на зламі століть 34 Висновки 38 Перелік використаної літератури 39 Додатки 40
 • Українська культура ХХ століття

  ПЛАН Вступ.........................................................................................................................3 1. Культура України на початку ХХ століття......................................................5 2. Культурне піднесення 20-х років......................................................................8 3. Культура України в період сталінського тоталітаризму...............................11 4. Українська культура другої половини ХХ сторіччя......................................14 Висновки..................................................................................................................16 Список використаної літератури...........................................................................
 • Конспект з культурології

  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29
 • Музична культура в Україні в ХІХ – ХХ століттях

  Зміст Вступ 3 1. Особливості розвитку музичної культури в Україні в період розкладу феодально-кріпосницької системи та зародження і зміцнення буржуазно-капіталістичних відносин 4 2. Українська музична культура в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть 8 3. Надбання та втрати музичної культури України у ХХ столітті 12 Висновки 16 Список використаних джерел 17
 • Українська та зарубіжна культура

  1. Устройська Академія 3 2. Початок книгодрукування в Україні 5 3. Берестейська Унія 6 4. Києво-Могилянська академія – центр науки, культури і мистецтва. Її місце в системі західної Європи. 8 5. Стимулюючий вплив української культури на розвиток Московського царства та Російської імперії 12 6. Українська культура періоду Центральної ради. Боротьба за українізацію шкільництва. Відновлення культури – просвітницька діяльність в національному дусі. 14 Список використаної літератури 17
 • Чужинці про Україну XVIІ-ХVIII століть

  Вступ Розділ І. Чужинці про політичне життя України XVIІ-ХVIII століть 1.1. Війни козаків з турками 1.2. Хмельниччина 1.3. Доба І.Мазепи 1.4. Від Полтавської битви до знищення автономії Розділ ІІ. Соціально-економічний і культурний розвиток України очима чужинців в XVII-XVIII століттях 2.1. Географічний опис 2.2. Економіка, побут 2.3. Культура Висновки Посилання Список використаної літератури
 • Культура Середньовічної Європи

  Вступ Розділ 1. Історичні передумови формування середньовічної куль­тури Розділ 2. Характерні риси культури раннього середньовіччя Розділ 3. Культура Європи ІХ—ХІІІ століть Висновки Список використаної літератури
 • Контрольна з культури

  1. Культура, визначення, походження 3 2. Матеріальна духовна культура співвідношення між ними. 4 3. Національна культура 5 4. Цивілізація та її риси 5 5. Трипільська культура 7 6. Антична культура Греції 8 7. Антична культура Риму 9 8. Візантійська культура 10 9. Романська культура 11 10. Готична культура 12 11. Ренесанс 13 12. Бароко в культурі 15 13. Просвітництво 16 14. Авангардна культура 18 15. Модерн в культурі в Європі та Україні 19 Перелік використаної літератури 23
 • Українська козацька держава

  1. Внутрішня та зовнішня політика 3 Висновок 6 2. Формування держаних інститутів 6 Висновок 8 3. Геополітичний фактор в українській козацькій державі 9 Висновок 13 Література 14 1. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половиніі ХVП–ХVШ ст.: Кордони. Населення. Право. – К.,1996. 2. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. 3. Крипякевич І.П. Історія України.//Електронна версія - http://www.slovnyk.org/txt/krypyakevych/istukr/index.htm 4. Мицик Ю.І. Джерела до історії національно-визвольної війни українського народу середини Х/П соліття. – Дніпропетровськ, 1996. 5. Смолій В. Степанков В. Правобережна Україна у другій половині XVII – XVIII ст: проблема державотворення. – К., 1993 6. Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу ХVII ст. — К, 1992. — С. 24—36. 7. Смолій В.А. Степанков В.С. Українська державна ідея XVII – XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації. – К., 1997. 8. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція 1648—1676 pp. крізь призму століть.//Український історичний журнал №2,№3 1998 рік. 9. Чухліб Т.В. Козацький устрій Правобережної України (остання чверть ХVІІст.). – К., 1996. 10. Щербак В. Українське козацтво: Формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVII ст. – К., 2000.
 • Історія розвитку кримінального права

  Зміст Вступ 3 1. Передісторія сучасного кримінального права України від часів Київської Русі до ХІХ – початку ХХ століть 5 2. Українська сторінка в історії розвитку кримінального права Російської імперії ХІХ – початку ХХ століть 8 3. Особливості радянського періоду розвитку кримінального права України 10 4. Розвиток кримінального права у перші роки незалежності України 22 5. Сучасний стан кримінального права України. 26 Висновки 29 Список використаних джерел 31

©: 2011-2022 infoworks.ru