Заказать реферат

Курсовая: Правочини (ID:50072)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Правочини (Код работы:50072)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Курсовая
Объем: 54 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50072
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1177
СодержаниеЗМІСТ


Вступ 5
Розділ 1. Недійсність правочину як правова категорія 7
1.1. Поняття та ознаки правочину 7
1.2. Умови дійсності правочину 9
1.3. Поняття недійсного правочину 12
1.4. Підстави визнання правочинів недійсними 15
Розділ 2. Інститут нікчемного правочину 18
2.1. Поняття нікчемних правочинів, їх місце в системі
юридичних фактів 18
2.2. Види нікчемних правочинів 22
2.2.1. Дефект форми правочину та здійснення правочину
без необхідного схвалення 22
2.2.2. Умови про відмову від права або їх обмеження 25
2.2.3. Необґрунтовані привілеї та погіршення положення,
порівняно з законом 26
2.2.4. Інші нікчемні умови 28
2.3. Правові наслідки нікчемних правочинів 30
Розділ 3. Оспорювані правочини як вид недійсних правочинів 32
3.1. Взаємозв’язок та відмінності нікчемних та оспорюваних
правочинів 32
3.2. Особливості та умови недійсності оспорюваних правочинів 39
Висновки 44
Список використаних джерел 47
Додатки 50
ЛитератураСписок використаних джерел:

1. Конституція Україна: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К., 1996.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року.// Відомості Верховної Ради. – 2003. - №3.
3. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
4. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. — М., 1995. — С.49.
5. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: навч. посібник – К.:Наук.думка,2000
6. Гражданское право: Учебник/Под ред. А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого.— М., 1998.-Ч.3.С.— 514.
7. Гражданское и семейное право Украины: Учеб.-практич. Справочник / под ред. Е.А. Харитонова. – Х.: Одисей,2000.
8. Кучер В.О. Нікчемні правочини // Цивільне право України. Загальна частина: Посібник / І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка, В.С. Гопанчук та ін.; За ред. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – С. 140 151.
9. Лемфер В.Л. Поняття правочину, його ознаки та види; умови дійсності правочину; форма правочину; правові наслідки порушення форми правочину; нікчемні правочини; оспорювані правочини; правові наслідки визнання право¬чину недійсним // Цивільне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. І.А. Бірю¬кова, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004. – С. 46-55.
10. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. - Кн. 2 / О.В.Дзера, Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 631.
11. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика: Навч. посіб. - К., 2005. - С. 207.
12. Бірюков І. Інтерес і суб’єктивне цивільне право // Право України. – 2004. - №8. – С.18
13. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2. – С.200.
14. Васильченко В.В. Юридична сутність спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. — 2005. — № 7. — С. 138—139.
15. Джунь В.В. До питання про обов’язковість застосування реституції у разі неправозгідності угоди // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №4. – С.165.
16. Калаур І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних правочинів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №12. – С.48.
17. Кучер В.О. Співвідносність понять “недійсний” та “неукладений” право¬чин у контексті нового цивільного законодавства // Підприємництво, госпо¬дарство і право. – 2002. – № 9. – С. 51-54.
18. Кучер В.О. Поняття протиправності нікчемних правочинів за проектом Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 45-48.
19. Кучер В.О. Особливості визначення правочину таким, що порушує пуб¬лічний порядок // Право України. – 2003. – № 12. – С. 106-110.
20. Кот О.О. До питання про визнання недійсними угод, укладених з метою, суперечною інтересам держави і суспільства // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №4. – С.177.
21. Павленко Д. Визнання угод недійсними на підставі ст.49 Цивільного кодексу // Юридичний журнал. – 2002. - №3. – С.91.
22. Спасибо-Фатєєва І. Проблемні аспекти недійсних правочинів (на прикладі договору міни акцій) // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №7. – С.29.
23. Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. – 2004. - №2. – С.178.
24. Шевченко О.Ф. Поняття реституції в контексті нового цивільного зако¬нодавства України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 1. – С. 55 59.
Дополн. информациянаявні додатки
ПродавецВера Гончар
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • НЕДІЙСНІ УГОДИ ТА ЇХ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття та місце правочинів в системі цивільно-правових відносин 6 1.1. Поняття і ознаки правочину 6 1.2. Види правочинів 13 1.3. Форми правочинів 19 1.4. Тлумачення змісту правочину 25 1.5. Відмова від правочину 27 Розділ 2. Недійсні правочини та їх правові наслідки 29 2.1. Межі дійсності правочинів 29 2.2. Недійсність правочинів 43 2.3. Правові наслідки недійсності правочину 47 2.4. Судова практика про визнання правочинів недійсними 49 Розділ 3. Окремі види недійсних правочинів 55 3.1. Правочини з дефектами суб'єктного складу 55 3.2. Правочини з дефектами волі 60 3.3. Правочини з дефектами форми 65 3.4. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення 67 ВИСНОВКИ 72 Список використаної літератури 77
 • Правочини

  Вступ....3 1. Поняття, ознаки та класифікація правочину...................4 2. Межі дійсності правочинів..............10 3. Судова практика про визнання правочинів недійсними.......20 Висновки....24 Список використаної літератури.....25
 • Поняття правочинів

  Вступ 3 1. Поняття та види правочинів 4 2. Форма правочину та способи волевиявлення 7 3. Умови чинності правочинів 10 4. Правочини з дефектами волі: поняття та форми 15 5. Недійсність правочинів та правові наслідки недійсності правочинів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 33Вступ 3 1. Поняття та види правочинів 4 2. Форма правочину та способи волевиявлення 7 3. Умови чинності правочинів 10 4. Правочини з дефектами волі: поняття та форми 15 5. Недійсність правочинів та правові наслідки недійсності правочинів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 33
 • Загальні положення про правочин і правові наслідки недодержання сторонами при його вчиненні вимог закону

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. Загальні положення про правочини в Україні…………….....с. 6 1.1. Поняття та види правочинів………………………………………………с. 6 1.2. Вимоги до чинності правочину, його форми та нотаріальне посвідчення…………………………………………………………………….с. 13 1.3. Державна реєстрація та місце вчинення правочину. Тлумачення змісту правочину та відмова від нього………………………………………………с. 23 РОЗДІЛ ІІ. Характеристика правових наслідків пов’язаних з недодержанням сторонами при вчиненні правочину вимог закону….с. 34 2.1. Поняття недійсності правочину…………………………………………с. 34 2.2. Правові наслідки недійсності правочину……………………………….с. 39 2.2.1. Недодержання форми, нотаріального посвідчення та меж цивільної дієздатності………………………………………………………...с. 41 2.2.2. Вчинення правочину, який порушує публічний порядок, під впливом помилки, обману або під впливом насильства……………………с. 61 РОЗДІЛ ІІІ. Інші відомості щодо правових наслідків порушення закону під час вчинення правочину………………………………………………..с. 70 3.1. Зловмисна домовленість та тяжкі обставини, як умови вчинення правочинів……………………………………………………………………с. 70 3.2. Фіктивні та удавані правочини…………………………………………..с. 75 3.3. Роль і значення моменту недійсності правочину………………………с. 79 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 83 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 87
 • Тлумачення цивільно-правових норм

  1.Тлумачення цивільно-правових норм 3 2. Реальні та концесуальні правочини 4 3.Відмінність строку і терміну у цивільному праві 5 4.Поняття і зміст фірмового найменування юридичної особи 7 5. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності 11 6. Момент укладання договору 13 Список використаної літератури 161.Тлумачення цивільно-правових норм 3 2. Реальні та концесуальні правочини 4 3.Відмінність строку і терміну у цивільному праві 5 4.Поняття і зміст фірмового найменування юридичної особи 7 5. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності 11 6. Момент укладання договору 13 Список використаної літератури 16
 • Правочини

  Вступ.....3 Розділ 1. Поняття і ознаки правочину....5 Розділ 2. Класифікація правочинів.8 Розділ 3. Межі дійсності правочинів.15 Розділ 4. Види недійсних правочинів24 Розділ 5. Правові наслідки визнання правочинів недійсними29 Висновки...32 Список використаної літератури....34
 • Способи набуття права власності

  Вступ Розділ 1. Поняття власності та характеристика способів її набуття Розділ 2. Приватизація як основа набуття права власності в ринковій економіці Розділ 3. Правочини, як основний спосіб набуття права власності Висновки Список використаної літератури
 • Питання до іспиту Цивільне право білети шпора

  1. Поняття ЦП. 2. Предмет та метод цивільного права. 3. Функції та принципи цивільного права. 4. Джерела цивільного права 5. Поняття та структура цивільного законодавства. 6. Дія цивільного законодавства. 7. Цивільне право як наука. 8. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів 10. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 11. Співідношення понять. 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Правоздатність громадян. 13. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. 14. Дієздатність громадян. 15. Обмеження дієздатності громадянина 16. Визнання громадянина недієздатним. 17. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. 18. Оголошення громадянина померлим. 19. Опіка та піклування 20. Поняття та ознаки юридичної особи. 21. Правоздатність юридичної особи. 22,23,24. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. 25. Види юридичних осіб. 26. Держава як суб'єкт цивільного права. Держава Україна — суб'єкт цивільного права. 27.28 Правосуб’єктність АРК і територіальних громад. 29. Захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав 30. Об'єкти цивільних прав. Поняття та види об'єктів цивільних прав. 31. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно. 32. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. 33. Інформація як об'єкт цивільних прав 34. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав 35. Поняття та ознаки правочину. 36. Правочини: поняття, види 37. Умови дійсності правочину. 38. Правочини: форма і наслідки її недотримання 39. Правові наслідки недійсності правочину 40. Недійсні правочини 41. Поняття та підстави представництва 42. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником 43. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень 44. Види представництва. 45. Представництво за довіреністю. фКомерційне представництво 46. Строки (терміни). Позовна давність. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві. 47-53. Позовна давність. 54. Поняття власності та права власності. 55. Форми і види права власності 58. Що включає поняття речового права 59.60.61.Об’єкт та суб’єкт права державної та комунальної власності 63. Приватизація державних та комунальних підприємств 64. Реприватизація. 65. Право приватної власності. Загальні положення 66,67. Право державної та комунальної власності. Загальні положення. 68,69. Способи набуття і припинення права власності. 70. Право спільної власності. Поняття права спільної власності. 71,72. Право спільної часткової власності 74. Захист права власності. Поняття цивільно-правового захисту. 75. Віндикаційний позов. 76. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача 77. Негаторний позов. 78. Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно 79,80. Сервітут 81, 82 Суперфіцій та емфітевзис. 83. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. 84. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 85. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 86. Поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права. 88. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
 • Тлумачення цивільно-правових норм

  Варіант №19 1 Теоретичні питання 1 1.Тлумачення цивільно-правових норм 1 2. Реальні та концесуальні правочини 3 3.Відмінність строку і терміну у цивільному праві 3 4.Поняття і зміст фірмового найменування юридичної особи 6 5. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності 10 6. Момент укладання договору 11 Завдання 19.1 Складіть таблицю „Засновницькі документи господарських товариств і їх зміст” 15 Завдання 19.2 Складіть проект генерального доручення від імені фізичної особи 16 Задача №19.1 17 Задача №19.2 18 Список використаної літератури 20Варіант №19 1 Теоретичні питання 1 1.Тлумачення цивільно-правових норм 1 2. Реальні та концесуальні правочини 3 3.Відмінність строку і терміну у цивільному праві 3 4.Поняття і зміст фірмового найменування юридичної особи 6 5. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності 10 6. Момент укладання договору 11 Завдання 19.1 Складіть таблицю „Засновницькі документи господарських товариств і їх зміст” 15 Завдання 19.2 Складіть проект генерального доручення від імені фізичної особи 16 Задача №19.1 17 Задача №19.2 18 Список використаної літератури 20
 • Односторонні угоди

  ПЛАН ВСТУП………………………………………………………………………………...с. 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО УГОДИ. ПРАВОЧИНИ, ДОГОВОРИ ТА УГОДИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ…………………….……с. 5 РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ ПРАВОЧИНІВ. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ ОДНОСТОРОННІХ УГОД……………………………………………………….с. 10 2.1. Класифікація правочинів за кількістю осіб…………………………………...с. 10 2.2. Поняття та особливості односторонніх угод…………………………………с. 14 РОЗДІЛ ІІІ. ПРИКЛАДИ ОДНОСТОРОННІХ УГОД У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ……………………………….с. 18 3.1. Заповіт як приклад односторонньої угоди……………………………………с. 18 3.2. Публічна обіцянка винагороди як вид односторонньої угоди………………с. 24 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………с. 30 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………..с. 32

©: 2011-2022 infoworks.ru