Заказать реферат

Курсовая: Проблеми розміщення і розвитку малих міст України (ID:50087)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Проблеми розміщення і розвитку малих міст України (Код работы:50087)

Информация о работе Раздел: РПС
Вид работы: Курсовая
Объем: 44 стр.
Цена: 200 грн.
Код работы (ID): 50087
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 962
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Загальні поняття про малі міста та їх значення для розвитку
продуктивних сил 6
2. Передумови і фактори розміщення малих міст України 9
3. Регіональні відмінності в чисельності малих міст України 16
4. Сучасні соціальні, економічні та екологічні проблеми малих
міст
України 19
5. Основні проблеми, шляхи вирішення та перспективи
розвитку малих міст України 33
Висновки 42
Список використаної літератури 44
Додатки
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Iщук С. I. Розмiщення продуктивних сил (теорiя,
методи, практика). Вид.4-е, доп. – К.: Європ. ун-т фiнансiв,
iнформ. систем, менеджменту i бiзнесу, 2007. – 216с.
2. Долішній М.І., Залупко С.М. Концетпуальні засади
регіональної соціально-економічної політики та її компоненти
// Регіональна економіка. – 2007. - №3.
3. Дорошенко Л.С. Размещение производственных сил:
Учеб. Пособие. – К.: МАУП,2005. – 36с.
4. Економіка України в 2007 році: здобутки і втрати. –
Київ: Сатсанга,
2007. – 100с.
5. Колосовский Н.Н. Теория экономического
районирования. –
М.: Мысль,2001.
6. МовсесянА., Огнивцев С. Некоторые тенденции
мировой экономики // Экономист. — 2009. —№7. —С. 89.
7. Обухов Е.В., Сербов И.Г., Гонченко Е.Д. Размещение
производительных сил. – Киев, 2007. – 106 с.
8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка:
Підручник / За ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. –
988с.
9. Розміщення продуктивних сил. /За ред. Качана Є.П. –
Київ: Вища школа,2004. – 375с.
10. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. В.В.
Ковалевського. – К.: Знання, 2000. – 363 с.
11. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного
потенціалу України. – Львів: Світ, 2003.
12. Соціально-економічна географія України: Навчальний
посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. – Львів: Світ, 2004. –
608с., іл.
13. Статистичний щорічник України за 2009 рік / За ред.
О.Г.Осавуленка. – К.: Техніка, 2008. – 647с.
14. Стратегия экономического развития Украины: Научн.
Сб. – Вып. 6/ Отв. ред. О. П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2007 –
484с.
15. Украина на сломе тысячелетий: исторический
экскурс, проблемы, тенденции и перспективы/под ред. Г.
В. Щекина, М. Ф. Головатого. – К.: МАУП, 2005. – 384с.
16. http://www.ukrstat.gov.ua/
17. http://www.nbuv.gov.ua/
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Вкажіть сучасні актуальні проблеми розміщення і розвитку продуктивних сил України

  ВСТУП 3 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 4 2. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 8 3. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 20 4. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ 30 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40-41
 • Економіка і організація діяльності фірми

  1. Проблеми розвитку малих підприємств в України 5 2. Шляхи подолання проблем розвитку малих підприємств України 12 3. Організація та форми залучення позичкового капіталу 16 4. Кредитні відносини підприємств 20 Висновок 27 Список використаної літератури 29
 • Розвиток і розміщення водного транспорту України

  Вступ 1. Значення і місце водного транспорту України в господарському комплексі країни 2. Основні історичні, соціально-економічні та природні передумови розвитку і розміщення водного транспорту України 3. Основні показники розвитку водного транспорту. Його сучасний стан та структура 4. Аналіз розміщення водного транспорту України. Регіональні відмінності і транспортні зв’язки 5. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення водного транспорту України Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Туристично-екскурсійні ресурси давньоеллінських міст в Україні

  ВСТУП 3 1. ВЕЛИКА ГРЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ 5 2. СОЦІАЛЬНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ГРЕЦЬКИХ МІСТ-КОЛОНІЙ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 9 2.1. Ольвія 9 2.2. Тіра 16 2.3. Херсонес 18 2.4. Пантікапей 21 3. АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ДАВНІХ ЕЛЛІНСЬКИХ МІСТ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 26 ВИСНОВКИ 33 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТКИ 37 Туристические ресурсы древнеэллинских городов Украины Туристичні ресурси давньоеллінських міст в Україні
 • Звіт з практики

  Вступ 3 1. Загальна характеристика асоціації міст України та громад 4 2. Організаційна побудова Асоціації міст України та громад 7 3. Діяльність асоціації міст України та громад 12 4. Робота зі зверненнями і скаргами громадян 16 Висновок 18 Список використаної літератури 19
 • Закономірності розвитку і функціонування міст

  Вступ 4 1. Закономірності розвитку і функціонування міста 5 2. Економіко-географічна характеристика великих міст України 10 3. Екологічне середовище в містах 15 Висновки 19 Список використаних джерел 20
 • Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність, значення і місце курортного комплексу в господарстві України 5 2. Передумови розвитку і розміщення курортного комплексу України: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні, політичні. 8 3. Сучасний рівень розвитку і структура курортного комплексу України 17 4. Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України 24 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку курортного комплексу 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 34
 • Сільське і міське населення України

  Зміст Вступ 3 1. Основні чинники динаміки та розміщення міського та сільського населення України 5 2. Сучасний стан населення України 10 2.1. Особливості сучасного розміщення міського і сільського населення України 10 2.2. Вплив розміщення міського та сільського населення на територіальну організацію продуктивних сил України 14 3. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення міського та сільського населення України в умовах розвитку ринкової економіки 18 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Додатки 29 Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є розгляд динаміки та розміщення міського та сільського населення України. Згідно з поставленою метою задачами дослідження є: - дати характеристику сільському та міському розселенню населення; - розглянути проблеми з якими воно стикається і спробувати знайти їм вирішення. Об’єкт дослідження – населення України. Предмет дослідження – демографічна ситуація в Україні.
 • Розвиток і розміщення меблевої промисловості в системі РПС

  Вступ 1. Значення меблевої промисловості у господарчому комплексі України 2. Основні соціально-економічні, природні та демографічні передумови розвитку меблевої промисловості України 3. Особливості і фактори розміщення меблевої промисловості України 4. Сучасний стан розвитку вирбництв меблевої промисловості України 5. Теріторіальна структура меблевого комплексу України 6. Продукція меблевої промисловості у внутрішній та зовнішній торгівлі України 7. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення меблевої промисловості в умовах ринкової економіки Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Електроенергетика України

  Вступ 1. Значення і місце електроенергетики в економіці України, її структура 2. Основні етапи і сучасні проблеми розвитку електроенергетики України 3. Особливості і фактори розміщення електроенергетики України 4. Теріторіальна організація електроенергетики України 5. Торгівля продукцією галузі 6. Перспективи розвитку і розміщення електроенергетики України Висновки Список використаних джерел Додатки

©: 2011-2022 infoworks.ru