Заказать реферат

Исследование: Ізраїль як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу (ID:50099)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Ізраїль як суб’єкт міжнародного середовища бізнесу (Код работы:50099)

Информация о работе Раздел: Международные отношения
Вид работы: Исследование
Объем: 26 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 50099
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 894
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Ізраїль як суб’єкт міжнародного середовища
бізнесу 4
Розділ 2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у
динаміці за 2007 — 2009 р.р. 6
2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку
зовнішньої торгівлі 6
2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої
торгівлі 9
2.3. Аналіз структурних показників 11
2.4. Аналіз показників інтенсивності 14
Розділ 3. Стан та перспективи зовнішньоторговельного
співробітництва Ізраїлю та України 18
3.1. Товарна структура взаємної торгівлі 18
3.2. Питома вага у регіональній торгівлі країн контрагентів
19
3.3. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у
торгівлі між державами 20
3.4. Діяльність торгових палат та торгово-економічних місій
країн-контрагентів 22
Висновки 24
Список використаної літератури 26
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Балюн О.О. Україно-ізраїльські відносини сучасного
періоду // Вісник Київського університету ім.Тараса
Шевченка. Історія.-К.,-2008.-Випуск 40.-С.36-39.
2. Бураковський І. Міжнародна торгівля та економічний
розвиток країн з перехідною економікою: Теоретико-
методологічний аналіз механізму взаємозв'язку. — К., 2008.
— 204с.
3. Герст Пол, Томсон Грехем. Сумніви в глобалізації.
Міжнародна економіка і можливості керування / Артем
Войтович (пер.з англ.), Оксана Орленко (пер.з англ.). — К.
: К.І.С., 2007. — 306с.
4. Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія
управління персоналом. — К. : МАУП, 2007. — 216с.
5. Деловой Израиль ; Экономика и связи с Россией в
1999-2001 гг.: [Справочник] / Проект "ПОЛПРЕД" ; Совет по
внешней политике Комитета Госдумы по международным
делам ; МИД РФ ; Журнал "Коринф" Минэкономразвития РФ
/ Г. Вачнадзе (гл.ред.). — М. : Агенство "Бизнес-Пресс",
2007. — 28 с.
6. Злупко С.М., Токарський Т.Б. Україна та Ізраїль:
зайнятість і соціальний захист населення. — Львів,2005. —
138с.
7. Киреев А.П. Международная экономика: Учеб.
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению
"Экономика" и спец. "Мировая экономика":В 2 ч.. — М. :
Международные отношения, 2000. Т. 1 : Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов
производства. — 415с. Т. 2 : Международная
макроэкономика: открытая экономика и
макроэкономическое программирование. —2009 — 485с.
8. Козак Ю. Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю. В.,
Новацький В. М., Ковалевський В. В. Міжнародна економіка:
Навч. посібник для студ. екон. вузів і ф- тів / Одеський
держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.), В.М. Новацький
(ред.). — К. : Центр навчальної літератури; АртЕк, 2007. —
436с.
9. Лазебник Л.Л., Митяй С.А. Міжнародна економіка:
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / Державна
податкова адміністрація України; Академія держ. податкової
служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2009. —
308с.
10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність
України: Підручник / Київський національний економічний
ун-т. — К. : КНЕУ, 2007. — 948с.
11. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Савчук В. І.,
Дідківський М. І. Міжнародна економіка: Підручник /
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Анатолій
Павлович Румянцев (ред.). — К. : Знання-Прес, 20038 —
448с.
12. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія
міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник / О.А. Устенко
(ред.). — Т. : Економічна думка, 2006. — 496с.
13. Симановский С.И., Стрепетова М.П. Израиль: 2. изд.,
доп.. — 2. изд., доп. — М. : Междунар. отношения, 2005. —
288с.
14. Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І., Будкін В. С.,
Веклич О. О. Світова економіка: Підручник для студ. вищих
навч. закл., що навч. за спец. "Міжнародна економіка". — К.
: Либідь, 2005. — 582с.
15. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика.
— Л. : Каменяр, 2007. — 719с.
16.
http://news2.ukrinform.com.ua:8101/States/Izrail/vidnos.html
17.
http://www.mfa.gov.ua/israel/ua/publication/content/43288.ht
m
18.
http://brc.undp.org.ua/img/publications/Recommendations%20
Round%20Table%20Missions%2027%20May.pdf
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Еволюція міжнародного бізнесу

  "ВСТУП 2 Розділ 1. Зародження та розвиток міжнародного бізнесу 3 1.1 Сутність та основні принципи міжнародного бізнесу 3 1.2 Етапи становлення міжнародного бізнесу. 5 1.3 Особливості сучасного міжнародного бізнесу 9 Розділ 2. Теорії міжнародного бізнесу та їх еволюція 13 2.1 Класичні описові концепції підприємництва, зовнішньої торгівлі та бізнесу. 13 2.2. Регулятивні теорії ХІХ століття - 70-их років XX століття. 16 2.3 Сучасні теорії міжнародного бізнесу та підприємництва. 19 Розділ 3. Україна на світовій арені. Особливості становлення міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.1 Особливості еволюції міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.2 Перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні. 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41"
 • Мотивація вибору форм міжнародного бізнесу

  Зміст Вступ 3 1. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу. 3 2. Фактори впливу на вибір форм міжнародного бізнесу. 6 3. Мотивація вибору форм міжнародного бізнесу. 8 Висновок. 13 Література. 14
 • Субекти міжнародного бізнесу

  "Вступ 3 Розділ 1. Міжнародних бізнес та його економічна природи 5 1.1. Суть міжнародного бізнесу та класифікація його видів 5 1.2. Транснаціональний бізнес як провідна форма організації міжнародного бізнесу 9 1.3. Вільні економічні зони як специфічний вид міжнародного бізнесу 13 Розділ 2. Характерні ознаки та диференціація суб’єктів міжнародного бізнесу 19 2.1. Фірми та банки як учасники міжнародного бізнесу 19 2.2. Страхові й трастові компанії та їх роль у формуванні сучасного міжнародного комерційного простору 24 2.3. Інвестиційні структури та їх значення для економічного розвитку корпоративного бізнесу в сучасних умовах 28 Розділ 3. Підприємство як визначальний суб’єкт сучасного міжнародного бізнесу 31 3.1. Підприємницька структура у сучасному міжнародному бізнесі 31 3.2. Матеріально-грошові елементи підприємства у міжнародному діловому простору 34 3.3. Нематеріальні елементи підприємства та їх вплив на здійснення транснаціональної комерційної діяльності 37 Висновки 42 Список використаної літератури 45"
 • Еволюція міжнародного бізнесу

  ВСТУП 2 Розділ 1. Зародження та розвиток міжнародного бізнесу 3 1.1 Сутність та основні принципи міжнародного бізнесу 3 1.2 Етапи становлення міжнародного бізнесу. 5 1.3 Особливості сучасного міжнародного бізнесу 9 Розділ 2. Теорії міжнародного бізнесу та їх еволюція 13 2.1 Класичні описові концепції підприємництва, зовнішньої торгівлі та бізнесу. 13 2.2. Регулятивні теорії ХІХ століття - 70-их років XX століття. 16 2.3 Сучасні теорії міжнародного бізнесу та підприємництва. 19 Розділ 3. Україна на світовій арені. Особливості становлення міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.1 Особливості еволюції міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.2 Перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні. 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41ВСТУП 2 Розділ 1. Зародження та розвиток міжнародного бізнесу 3 1.1 Сутність та основні принципи міжнародного бізнесу 3 1.2 Етапи становлення міжнародного бізнесу. 5 1.3 Особливості сучасного міжнародного бізнесу 9 Розділ 2. Теорії міжнародного бізнесу та їх еволюція 13 2.1 Класичні описові концепції підприємництва, зовнішньої торгівлі та бізнесу. 13 2.2. Регулятивні теорії ХІХ століття - 70-их років XX століття. 16 2.3 Сучасні теорії міжнародного бізнесу та підприємництва. 19 Розділ 3. Україна на світовій арені. Особливості становлення міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.1 Особливості еволюції міжнародного бізнесу в Україні. 23 3.2 Перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні. 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ 41
 • Ефективність діяльності посередників міжнародного бізнесу

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 6 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 6 1.1 Основні поняття, посередницької діяльності 6 1.2 Правові та економічні засади діяльності посередників 14 1.3 Загальносвітові тенденції діяльності посередників міжнародного бізнесу 22 Рис. 1.2 – Основні групи й холдинги російської економіки 36 РОЗДІЛ 2 42 ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСЕРЕДНИКІВ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 42 2.1 Аналіз, проблеми та перспективи діяльності посередників міжнародного бізнесу на ринку України 42 2.2 Виявлення передумов підвищення ефективності діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 46 2.3 Виявлення шляхів подальшого розвитку діяльності посередників міжнародного бізнесу в Україні 54 РОЗДІЛ 3 59 ОСОБЛИВОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «__» 59 3.1 Аналіз та оцінка ефективності діяльності компанії «__» на ринку України 59 3.2 Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності компанії «__» на ринку України 80 3.3 Шляхи підвищення ефективності посередницької діяльності в контексті міжнародного бізнесу 94 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 105-112
 • Міжнарондий бізнес

  Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні аспекти розвитку та реалізації міжнародного бізнесу 6 1.1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. 6 1.2. Характерні риси міжнародного бізнесу в умовах глобалізації 10 РОЗДІЛ ІІ. Перспективи розвитку міжнародного бізнесу 17 2.1. Регулювання міжнародного бізнесу 17 2.2. Підприємницька структура у сучасному міжнародному бізнесі 20 2.3. Роль мультинаціональних компаній у сучасному міжнародному бізнес 23 РОЗДІЛ ІІІ. Україна у системі міжнародного бізнесу 27 3.1. Діяльність мультинаціональних компаній в Україні 27 3.2. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні 33 Висновки 41 Список використаних джерел 42 Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні аспекти розвитку та реалізації міжнародного бізнесу 6 1.1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. 6 1.2. Характерні риси міжнародного бізнесу в умовах глобалізації 10 РОЗДІЛ ІІ. Перспективи розвитку міжнародного бізнесу 17 2.1. Регулювання міжнародного бізнесу 17 2.2. Підприємницька структура у сучасному міжнародному бізнесі 20 2.3. Роль мультинаціональних компаній у сучасному міжнародному бізнес 23 РОЗДІЛ ІІІ. Україна у системі міжнародного бізнесу 27 3.1. Діяльність мультинаціональних компаній в Україні 27 3.2. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні 33 Висновки 41 Список використаних джерел 42
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 4 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 19 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 34 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 43 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 43 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 51 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 63 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 82 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 82 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 Висновки 118 Література 124 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 130 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 131 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 135 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 136 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 137 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 139
 • Стратегія міжнародного бізнесу підприємства

  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу ефективності стратегії міжнародного бізнесу підприємства 5 2. Теоретичні основи здійснення міжнародного бізнесу 7 3. Системний аналіз ефективності стратегії міжнародного бізнесу підприємства 11 4. Особливості оцінки ефективності стратегії підприємства на ринку України 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу ефективності стратегії міжнародного бізнесу підприємства 5 2. Теоретичні основи здійснення міжнародного бізнесу 7 3. Системний аналіз ефективності стратегії міжнародного бізнесу підприємства 11 4. Особливості оцінки ефективності стратегії підприємства на ринку України 12 Висновок 15 Список використаної літератури 17
 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 21 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 36 Висновки до 1 розділу 44 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 47 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 47 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 55 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 67 Висновки до 2 розділу 85 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 89 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 96 Висновки до 3 розділу 124 Висновки 127 Література 133 Додатки 145 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 145 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 146 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 150 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 151 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 152 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 154
 • Контрольна робота з дисципліни "міжнародний банківський менеджмент"

  ЗМІСТ 1. Методи міжнародного банківського бізнесу 3 2. Принципи побудови організаційної структури міжнародного банківського бізнесу 4 3. Методи зниження ризиків у міжнародному банківському бізнесі 8 Література 15

©: 2011-2022 infoworks.ru