Заказать реферат

Курсовая: Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера (ID:50158)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера (Код работы:50158)

Информация о работе Раздел: Менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 50158
Добавлена: 19.01.2011
Просмотров: 1131
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ефективності робочого часу 4
1.1. Суть організації управлінської праці 4
1.2. Робочий час та його основні елементи 9
1.3. Діагностика робочого часу 11
Розділ 2. Аналіз ефективності використання робочого часу менеджерів на ВАТ «Три ведмеді» 14
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Три ведмеді» 14
2.2. Аналіз ефективності використання робочого часу менеджера на ЗАТ «Три ведмеді» 19
Розділ 3. Шляхи удосконалення та підвищення ефективності використання робочого часу менеджера на підприємстві 26
Висновок 29
Список використаних джерел 30
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Закон України "Про акціонерні товариства " (ВВРУ, 17.09.08р.).
2. Баканов М. И., Шермет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001.
3. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства – К.: Либідь, 2002 р.
4. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю. В. Економіка підприємства: Навч. Посібник для студентів економічнихспеціальностей вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Друге видання. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий світ – 2000”, 2001. – 289 с.
5. Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. – К.: КДТЕУ, - 2000. – 65 с.
6. Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В. Організація, облік, звітність та оподаткування малого бізнесу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 222 с.
7. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За заг. Ред. В.Г.Герасимчука, А.Е.Розенплентера.– К.: ІВЦ «Видавництво» Політехніка»,2003.– 264 с.
8. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевича. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 615 с.
9. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.
10. Ильин А.И. Планирование на предприятии / Учеб. Пособие. В 2 ч. Ч .1. Стратегическое планирование. Ч.2. Тактическое планирование. – Мн.: «Новое знание». – 2000. – 719 с.
11. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств" підр. -2004р.Львів."Магнолія Плюс"
12. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: ЦУЛ, 2003 – 220 с.
13. Русак Н. Л; Русак В. Л. „Основи фінансового аналізу”, монографія
14. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Мн.: ИП “Экоперспектива”, 2002, с. 409 - 485.
15. Фащевский В. Н. Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия. // Бухгалтерский учет. - 2001 - № 11, с. 27 - 28.
16. Финансовый менеджмент: теория и практика. / Под ред. Стояновой - М.: 2002.
17. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробков М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
18. Шермет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2000, с. 72 - 75.
19. Экономика предприятия. Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Планування використання робочого часу працівниками апарату правління

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 5 1.1 Поняття робочого часу його облік та структура 5 1.2 Показники використання робочого часу 9 1.3 Особливості нормування використання робочого часу управлінської праці 12 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 27 2.1 Коротка характеристика діяльності ВАТ «Кверкус» 27 2.2 Оцінка використання фонду робочого часу 32 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ 36 3.1 Принципи ефективності використання кадрового потенціалу 36 3.2 Заходи щодо підготовки та підбору кадрів 40 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
 • Регулювання робочого часу та часу відпочинку трудовим законодавством

  Вступ .......................................................................3 1. Законодавче регулювання робочого часу ..............5 2. Види робочого часу і методи його регулювання.........9 2.1. Нормальний, скорочений та неповний робочий час...9 2.2. Робочий час за межами його нормальної тривалості ...................................................12 2.3. Режим і облік робочого часу. Ненормований робочий день. Режим гнучкого робочого часу .............16 2.4. Змінна робота ...............................................19 3. Святкові і неробочі дні в українському законодавстві та їх значення ...........................................23 4. Робочий час та його використання у навчальних закладах (на прикладі університету) ...............27 Висновок ................................................................29 Література ..............................................................31
 • Підвищення використання ОВФ

  Вихідні дані Вступ Основна частина Розділ 1. Підвищення ефективності використання ОВФ – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві 1.1. Ефективність як економічна категорія 1.2. Основні виробничі фонди підприємства 1.3. Показники використання ОВФ 1.4. Шляхи кращого використання основних фондів Розділ 2. Визначення ефективності використання ОВФ на підприємстві 2.1. Показники наявності та стану ОВФ підприємства 2.2. Показники, що характеризують рух ОВФ підприємства 2.3. Показники, що характеризують оснащеність підприємства ОВФ 2.4. Показники, що характеризують озброєність працівників ОВФ 2.5. Показники, що характеризують використання ОВФ підприємства в часі 2.6. Узагальнюючі показники Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ підприємства в часі 3.1. Поліпшення використання ОВФ підприємства в часі 3.1.1. Підвищення ефективності використання різного робочого часу 3.1.2. Підвищення ефективності використання внутрішньозмінного часу 3.1.3. Підвищення ефективності збільшення змінності використання ОВФ 3.1.4. Підвищення ефективності використання календарного часу 3.1.5. Аналіз одержаних результатів 3.2. Вплив підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на господарську діяльність підприємства Висновки Список використаної літератури
 • Організація робочого місця

  Зміст Вступ 3 1. Вимоги до організації робочого місця менеджера 4 2. Типи організації офісів 6 3. Планування робочого місця менеджера 7 4. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера 11 Джерела 12
 • Економічна діяльність туристичних підприємств

  Зміст 1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 3 2. АНАЛІЗ ГОЛОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 9 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 13
 • Правове регулювання робочого часу

  Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи визначення робочого часу 5 1.1 Робочий час: поняття, тривалість, види 5 2.2 Види робочого часу і методи його регулювання 7 Розділ ІІ. Правове регулювання робочого часу. Режим та облік робочого часу 14 2.1 Поняття і значення правового регулювання робочого часу 14 2.2 Режим і облік робочого часу 15 2.3 Робота в режимі гнучкого робочого часу 17 Висновок 23 Список використаної літератури 24Вступ 3 Розділ І. Теоретико-методологічні основи визначення робочого часу 5 1.1 Робочий час: поняття, тривалість, види 5 2.2 Види робочого часу і методи його регулювання 7 Розділ ІІ. Правове регулювання робочого часу. Режим та облік робочого часу 14 2.1 Поняття і значення правового регулювання робочого часу 14 2.2 Режим і облік робочого часу 15 2.3 Робота в режимі гнучкого робочого часу 17 Висновок 23 Список використаної літератури 24
 • АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Визначення поняття трудових ресурсів підприємства 1.2. Показники використання трудових ресурсів підприємства 1.3. Методика аналізу ефективності використання трудових ресурсів підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «CТРОЙМАРКЕТ» 2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ « Строймаркет» 2.2. Аналіз складу та структури персоналу ТОВ «Строймаркет» 2.3 Аналіз використання фонду робочого часу ТОВ «Строймаркет» 2.4 Аналіз продуктивності праці персоналу ТОВ «Строймаркет» РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТОВ «СТРОЙМАРКЕТ» 3.1. Методичні основі визначення шляхів підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства 3.2. Пошук резервів ефективності використання трудових ресурсів ТОВ «Строймаркет» 3.3. Обґрунтування пропозицій щодо покращення ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ «Строймаркет» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
 • Пропозиції по вдосконаленню нормативної бази на сучасному промисловому підприємстві

  Вступ 3 Розділ І. Зміст і класифікація затрат робочого часу і методи вивчення 5 1.1. Класифікація затрат робочого часу виконавця 5 1.2. Класифікація часу використання обладнання 9 Розділ ІІ. Методи вивчення затрат робочого часу і часу використання обладнання 12 2.1. Методологія вивчення затрат робочого часу 12 2.2. Метод безпосередніх замірів 14 2.2.1. Хронометраж 14 2.2.2. Фотохронометраж 27 2.3. Метод моментних спостережень 27 Розділ ІІІ. Проект заходів, спрямованих на усунення непродуктивних затрат праці і витрат робочого часу на промисловому підприємстві (приклад – АТ “Назва”) 31 3.1. Виявлення джерел росту продуктивності праці в результаті аналізу трудомісткості виготовлення виробів 31 3.2. Організація робіт по встановленню нових, перегляду діючих і впровадженню технічно обґрунтованих норм праці 34 3.3. Форми підготовки і підвищення кваліфікації кадрів 37 3.4. Дисципліна праці і її роль в організації трудових процесів 40 Розділ ІV. Планування робіт по вдосконаленню організації і нормуванню праці 44 Висновки 48 Література 52
 • Контрольна робота з організації праці менеджера

  1. Основні види розподілу та кооперації управлінської праці на підприємстві. 3 2. Значення та принципи обліку і аналізу робочого часу менеджера 5 3. Зміст системи документації в управлінні 9 Список використаних джерел 14
 • Облік особового складу і використання робочого часу. Облік виробітку

  ВСТУП 2 1.Облік особового складу та використання робочого часу. 5 2. Техніка й оформлення розрахунків по зарплаті 14 3.Організація обліку виробітку. 23 Висновки. 27 Список використаної літератури 30 Додатки. 31

©: 2011-2022 infoworks.ru