Заказать реферат

Курсовая: ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ (ID:50195)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ (Код работы:50195)

Информация о работе Раздел: Уголовное право и процесс
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50195
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 943
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика дізнання
1.1. Класифікація та завдання органів дізнання
1.2. Повноваження органів дізнання
1.3. Строки провадження та закінчення дізнання
Розділ 2. Особливості провадження дізнання щодо
підозрюваного в кримінальних справах
2.1. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах
2.2. Умови та порядок затримання органом дізнання
підозрюваного у вчиненні злочину
2.3. Особливості проведення допиту підозрюваного
Розділ 3. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення
процесуальної форми дізнання
3.1. Сучасні проблеми розвитку процесуальної форми дізнання
3.2. Шляхи вдосконалення дізнання та відповідність
європейським правовим нормам
Висновки
Список використаних джерел і літератури
ЛитератураГолуб В. Проблеми розвитку процесуальної форми дізнання
// Юридичний журнал…
Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его
недостатки и реформа. — К...
Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М.
Провадження дізнання в Україні. — К..
Дубинский А.Я. Производство предварительного
расследования органами внутренних дел. — К…
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18
лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України…
Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. — К…
Коляда П.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному
процесі. — К…
Конвенція про захист прав людини та основних свобод //
Голос України. …
Конституція України. — К.: …
Кримінальний процес України / За ред. Ю.М.Грошевого та
В.М.Хотенця. — Х…
Кримінально-процесуальне право / За ред. Ю.П.Аленіна. —
Х...
Кримінально-процесуальне право України: Підручник. — К...
Кримінально-процесуальний кодекс України. — Харків...
Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-
практичний коментар / За ред. В.Т.Маляренка,
В.Г.Гончаренка. — К…
Лобойко Л.М. Кримінальне процесуальне право: Курс
лекцій. — К…
Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України
в контексті європейських стандартів: Монографія. — К…
Маляренко В.Т. Про досудове слідство, його недоліки і
реформу // Вісник Верховного Суду України…
Маляренко В.Т. Щодо строків кримінального процесу //
Право України…
Михеєнко М.М. Проблеми розвитку кримінального процесу в
Україні. Вибрані твори. — К…
Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.Я. Кримінальний процес
України. — К…
Настільна книга слідчого / М.І.Панов, В.Ю.Шепітько,
В.О.Коновалова та ін. — К…
Озерський І.В. Юридико-психологічні аспекти взаємодії
слідчого з органом дізнання. — К...
Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до
Кримінально-процесуального кодексу України...
Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и
факультетов / Под ред. К.Ф.Гуценко…
Удалова Я.Д. Кримінальний процес України. Загальна
частина. — К…
Шимановский В.В. Общие условия производства
предварительного следствия. — Ленинград…
Яновська О.Г. Кримінально-процесуальне право України. —
К…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Провадження дізнання

  З М І С Т Вступ 2 Розділ І. Дізнання як форма досудового розслідування. 1.1 Поняття дізнання та його види. 4 1.2. Значення та завдання дізнання. 9 2.3. Органи дізнання та їх компетенція. 14 Розділ 2. Провадження дізнання. 2.1. Реєстрація і вирішення органом дізнання заяв і повідомлень про злочин. 19 2.2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи і відмови в порушенні кримінальної справи. 21 2.3. Провадження дізнання у кримінальних справах про злочини, що не є тяжкими. 24 2.4. Провадження дізнання у справах про тяжкі злочини. 28 Висновки: 30 Список використаних джерел: 32
 • ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  В С Т У П Розділ 1. Поняття та зміст дізнання Розділ 2. Органи дізнання та їх компетенція Розділ 3. Провадження дізнання Розділ 4. Проблеми інституту дізнання як форми досудового слідства Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Дізнання

  Вступ...................................................................... 3 1. Дізнання, його загальні принципи ..............5 2. Попереднє слідство ............................. 9 3. Хід дізнання ......................................... 15 4. Заключна частина дізнання ..........................19 Висновок ............................................................ 23 Література ........................................................... 25
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ

  Ключові слова. Функції правоохоронної діяльності, дізнання, розшукові функції, посадові особи, уповноважені на провадження слідчих дій, правова основа діяльності органів дізнання.розглянуто правові аспекти вдосконалення діяльності органів дізнання в митній службі, наголошено на особливостях сучасного законодавства у сфері митної справи, проаналізовано стан наукових досліджень з цієї проблеми, запропоновано шляхи її вирішення в контексті внесення відповідних змін та доповнень до законів.
 • Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства

  Вступ 1. Сутність та значення прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства. 2. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства. 3. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком та прийняття по ній рішення. 4. Порядок направлення прокурором справи з обвинувальним висновком до суду. 5. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого. 6. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Висновок Список використаної літератури
 • ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

  ВСТУП 3 1. Процесуально-правова природа окремого провадження 4 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження 8 3. Порушення в суді справ окремого провадження 10 4. Особливості розгляду справ окремого провадження 11 ЗАДАЧІ 22 ВИСНОВКИ 24 Використана література 25
 • ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.

  ВСТУП 3 1. Процесуально-правова природа окремого провадження 4 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження 9 3. Порушення в суді справ окремого провадження 12 4. Особливості розгляду справ окремого провадження 14 ЗАДАЧІ 23 ВИСНОВКИ 26 Використана література 27
 • Дізнання та слідство як дві форми досудового розслідування

  Вступ 1. Поняття, завдання та значення досудового розслідування 2. Досудове слідство як основна форма розслідування кримінальних справ. Органи досудового слідства 3. Дізнання яки форма розслідування кримінальних справ.Органи дізнання, види, завдання та повноваження. Висновок Список використаних нормативних актів та літературних джерел
 • Органи дізнання і досудового слідства

  Вступ 1. Основні засади виявлення злочинів 2. Органи слідства 3. Органи дізнання Висновок Використана література
 • Органи дізнання і досудового слідства

  ВСТУП 3 1. Органи слідства 4 2. Органи дізнання 9 ВИСНОВОК 14 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 15

©: 2011-2022 infoworks.ru