Заказать реферат

Доклад: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ (ID:51140)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ В МИТНІЙ СЛУЖБІ (Код работы:51140)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51140
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 755
СодержаниеКлючові слова. Функції правоохоронної діяльності, дізнання, розшукові функції, посадові особи, уповноважені на провадження слідчих дій, правова основа діяльності органів дізнання.
розглянуто правові аспекти вдосконалення діяльності органів дізнання в митній службі, наголошено на особливостях сучасного законодавства у сфері митної справи, проаналізовано стан наукових досліджень з цієї проблеми, запропоновано шляхи її вирішення в контексті внесення відповідних змін та доповнень до законів.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.146
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ПРОВАДЖЕННЯ ДІЗНАННЯ

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика дізнання 1.1. Класифікація та завдання органів дізнання 1.2. Повноваження органів дізнання 1.3. Строки провадження та закінчення дізнання Розділ 2. Особливості провадження дізнання щодо підозрюваного в кримінальних справах 2.1. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах 2.2. Умови та порядок затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину 2.3. Особливості проведення допиту підозрюваного Розділ 3. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення процесуальної форми дізнання 3.1. Сучасні проблеми розвитку процесуальної форми дізнання 3.2. Шляхи вдосконалення дізнання та відповідність європейським правовим нормам Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Правовий порядок відшкодування шкоди завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду

  Вступ 3 1. Правові аспекти відшкодуванню шкоди, завданої органами державної влади 4 2. Порядок відшкодування шкоди, завданої наказовими діями державних контролюючих органів дізнання, слідства, прокуратури і суду 10 3. Порядок виконання Державним казначейством рішень суду щодо відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, а також судів 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21
 • Дізнання

  Вступ...................................................................... 3 1. Дізнання, його загальні принципи ..............5 2. Попереднє слідство ............................. 9 3. Хід дізнання ......................................... 15 4. Заключна частина дізнання ..........................19 Висновок ............................................................ 23 Література ........................................................... 25
 • Провадження дізнання

  З М І С Т Вступ 2 Розділ І. Дізнання як форма досудового розслідування. 1.1 Поняття дізнання та його види. 4 1.2. Значення та завдання дізнання. 9 2.3. Органи дізнання та їх компетенція. 14 Розділ 2. Провадження дізнання. 2.1. Реєстрація і вирішення органом дізнання заяв і повідомлень про злочин. 19 2.2. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи і відмови в порушенні кримінальної справи. 21 2.3. Провадження дізнання у кримінальних справах про злочини, що не є тяжкими. 24 2.4. Провадження дізнання у справах про тяжкі злочини. 28 Висновки: 30 Список використаних джерел: 32
 • ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

  В С Т У П Розділ 1. Поняття та зміст дізнання Розділ 2. Органи дізнання та їх компетенція Розділ 3. Провадження дізнання Розділ 4. Проблеми інституту дізнання як форми досудового слідства Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Функції та організаційно-правові засади діяльності Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в Україні

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………….…………………………..4 Розділ 1 Організаційно-правові аспекти функціонування центральних органів виконавчої влади в України 1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади……………………………………….…………………………...6 1.1.1 Міністерства - центральний орган виконавчої влади…………..…………..6 1.1.2 Державний комітет та ЦОВВ зі статусом державних комітетів…......….…9 1.1.3 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом………….11 1.1.4 Організація діяльності центральних органів виконавчої влади…………..13 2.2 Структура центральних органів виконавчої влади………………………......14 Розділ 2 Специфіка діяльності міністерств ті інших центральних органів виконавчої влади 2.1 Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади………..21 2.2 Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади …...……...24 Розділ 3 Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні………………………………………………………………………………30 Висновки …………………………………………………………………………...36 Перелік використаних джерел ………………………………………….…………38
 • Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями чи бездіяльністю органами дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна харакетристика відшкодування шкоди як виду деліктного зобов’язання 5 1.1.Поняття та правове регулювання відшкодування шкоди, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 5 1.2. Підстави та умови відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 13 Розділ 2. Види та обсяги відповідальності за шкоду, заподіяну незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду 18 2.1. Поняття та особливості відшкодування матеріальної шкоди 18 2.2. Поняття та особливості відшкодування моральної шкоди 27 Висновки 30 Список використаних джерел 33
 • Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства

  Вступ 1. Сутність та значення прокурорського нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства. 2. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства. 3. Перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком та прийняття по ній рішення. 4. Порядок направлення прокурором справи з обвинувальним висновком до суду. 5. Строк розгляду прокурором справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого. 6. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. Висновок Список використаної літератури
 • Правове становище антимонопольних органів в Україні

  Вступ 2 І. Правові основи антимонопольного регулювання в Україні. 5 1.1 Монополізм економіки, зміст та економічні наслідки. 5 1.2 Система антимонопольного регулювання економіки України. 19 ІІ. Система та компетенція антимонопольних органів. 28 2.1 Система антимонопольних органів. 28 2.2 Компетенція антимонопольного кабінету. 32 2.3 Компетенція територіальних відділень. 40 ІІІ. Правові форми діяльності антимонопольних органів. 49 3.1 Організаціонно-правові форми діяльності антимонопольних органів. 49 3.2 Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства. 57 3.3 Порядок та правові засади реалізації рішень антимонопольного кабінету. 68 Висновки і пропоциції 76 Список використаної літератури 79
 • Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади специфіка функціонування

  ЗМІСТ Вступ…………………………………………………….…………………………..4 Розділ 1 Організаційно-правові аспекти функціонування центральних органів виконавчої влади в України 1. Система, порядок формування і основи діяльності центральних органів виконавчої влади……………………………………….…………………………...6 1.1.1 Міністерства - центральний орган виконавчої влади…………..…………..6 1.1.2 Державний комітет та ЦОВВ зі статусом державних комітетів…......….…9 1.1.3 Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом………….11 1.1.4 Організація діяльності центральних органів виконавчої влади…………..13 2.2 Структура центральних органів виконавчої влади………………………......14 Розділ 2 Специфіка діяльності міністерств ті інших центральних органів виконавчої влади 2.1 Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади………..21 2.2 Функції та компетенція центральних органів виконавчої влади …...……...24 Розділ 3 Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні………………………………………………………………………………30 Висновки …………………………………………………………………………...36 Перелік використаних джерел ………………………………………….…………38

©: 2011-2022 infoworks.ru