Заказать реферат

Курсовая: ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ НА ТРАНСПОРТІ (ID:50204)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ НА ТРАНСПОРТІ (Код работы:50204)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 33 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 50204
Добавлена: 23.01.2011
Просмотров: 1057
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти попередження тероризму на
транспорті
1.1. Стан тероризму на транспорті
1.2. Система засобів попередження тероризму на транспорті
РОЗДІЛ 2. Міжнародний досвід попередження тероризму на
транспорті
2.1. Попередження тероризму на транспорті в окремих країнах
2.2. Удосконалення міжнародного законодавства по
попередженню тероризму на транспорті
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ЛитератураБаранов С.О. Охорона громадського порядку та громадської
безпеки на авіаційному транспорті. — Одеса…
Бичков С.А. Боротьба з тероризмом: світовий та
національний досвід // Науковий вісник Юридичної академії
Міністерства внутрішніх справ...
Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и
частное). — Ростов н/Д…
Дершовиц А. Почему терроризм действует / Пер. с англ. —
М…
Емельянов В.П. Терроризм и преступления
террористической направленности. — Харків…
Зарубежный опыт антитеррористической деятельности /
под ред. А.И.Гурова. — М...
Кулагин В.М. Международная безопасность. — М…
Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные
и российские тенденции. — М…
Международный терроризм: борьба за геополитическое
господство. — М…
Настюк В.Я., Трофімов С.А. Міжнародно-правовий режим
протидії тероризму. — Х…
Основы противодействия терроризму / Под ред.
Я.Д.Вишнякова. — М...
Семенов Н.В. Место административно-правовых средств в
деятельности та органов внутренних дел на транспорте по
противодействию терроризму // …
Терроризм и безопасность на транспорте в России (1991-
2002 гг.): Белая книга (аналитический доклад) / Под ред.
В.Н. Лопатина. — СПб…
Технології на службі боротьби з тероризмом // НАТО
Ревю…
Шалыгин Б.И. Предупреждение терроризма на транспорте
мерами административно-правового воздействия //
Административное право...
Шелухін М.І. Кримінологічна безпека на транспорті:
організаційно-управлінське та оперативно-розшукове
забезпечення. — Донецьк...
Энциклопедия безопасности авиации / Под ред. Н.С.Кулика.
— К...
Юхно О.О. Актуальні питання організації запобігання і
виявлення злочинів терористичної спрямованості на
транспорті // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ…
Дополн. информация2011
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Боротьба з тероризмом на транспорті як один із складових

  Зміст Вступ 2 Розділ І.Проблеми боротьби з тероризмом на транспорті 4 1.1. Боротьба з тероризмом на транспорті 4 1.2. Засоби боротьби з тероризмом на транспорті 10 Розділ ІІ. Механізми протидії тероризму на транспорті України 17 2.1.Оптимізація напрямків застосування механізмів протидії тероризму на транспорті України 17 2.2.Система управління безпекою та аналіз заходів із попередження та запобігання тероризму на транспорті України 20 Висновки 23 Список використаних джерел 25
 • СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ НА ТРАНСПОРТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ» 1.1. Поняття тероризму на транспорті 1.2. Причини й умови виникнення сучасного тероризму РОЗДІЛ 2. ВИДИ СУЧАСНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НА ОБ’ЄКТАХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ 2.1. Сучасні підходи до класифікації тероризму на транспорті 2.2. Підходи до визначення загроз безпеці на транспорті ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика тероризму на повітряному транспорті Поняття повітряного тероризму Поява тероризму на повітряному транспорті Розділ 2. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного законодавства про забезпечення безпеки на повітряному транспорті 2.1. Проблеми застосування законодавства про безпеку повітряного транспорту 2.2. Удосконалення міжнародного законодавства з питань забезпечення безпеки на повітряному транспорті Висновки Список використаних джерел
 • ДОГОВІРНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИСТИЧНИМИ АКТАМИ, ВЧИНЕНИМИ НА МОРІ

  Вступ Розділ І. Загальна характеристика тероризму на морі 1.1. Поняття тероризму та його різновиду — тероризму на морі 1.2. Причини ескалації тероризму на морі Розділ ІІ. Міжнародно-правова боротьба з терористичними актами, вчиненими на морі 2.1. Співробітництво держав у боротьбі з тероризмом на морі 2.2. Антитерористична безпека суден і портових засобів 2.3. Вдосконалення норм міжнародного права із запобігання тероризму на транспорті Висновки Список літератури
 • СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ

  Вступ Розділ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ 1.1. Міжнародне законодавство про безпеку на транспорті 1.2. Міжнародне законодавство про протидію тероризму на транспорті Розділ 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ 2.1. Діяльність міжнародних антитерористичних органів 2.2. Діяльність органів по боротьбі з тероризмом в окремих країнах Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Протидія міжнародному тероризму.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 5 1.1 Поняття та сутність міжнародного тероризму 5 1.2. Причини розповсюдження та прояву тероризму 8 1.3 Рівень загрози тероризму для міжнародного співтовариства та України 11 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БОРОТЬБА З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ 15 2.1. Застосування антитерористичних заходів у протистоянні тероризму 15 2.2. Світовий масштаб боротьби із тероризмом 18 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 22
 • Об'єкт і об'єктивна сторона тероризму

  Вступ 3 Розділ 1. Актуальність проблем тероризму 5 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика терористичного акту 10 Розділ 3. Проблеми застосування антитерористичного законодавства України і шляхи його вдосконалення 15 Розділ 4. Шляхи попередження актів тероризму 23 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 29
 • Диверсія та терроризм

  Вступ Розділ 1. Актуальність проблем тероризму та диверсії Розділ 2. Кримінально-правова характеристика диверсії та терористичного акту Розділ 3. Шляхи попередження актів тероризму та диверсії Висновки Список використаної літератури
 • Тероризм

  План Вступ 3 1. Розкриття поняття і сутності тероризму 5 2. Характеристика видів тероризму 8 2.1. Соціальний тероризм 8 2.2. Націоналістичний тероризм 15 2.3. Релігійний тероризм 19 3. Світовий досвід боротьби з тероризмом 24 4. Передумови появу тероризму в Україні 27 Висновки і пропозиції 34 Список використаної літератури 37 Метою даної роботи є вивчення й аналіз природи тероризму, його негативних наслідків у розвитку світового співтовариства, вивчення явища тероризму в міжнародних і національних конфліктах; а також сучасний стан боротьби з тероризмом на міжнародній арені. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - розглянути поняття і сутність тероризму; - охарактеризувати сучасні різновиди тероризму: соціальний, націоналістичний і релігійний тероризм; - висвітлити світовий досвід боротьби з тероризмом; - розкрити передумови появи тероризму в Україні.
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 1. Поняття тероризму 4 2. Особливості тероризму в Україні 8 Висновок 12 Використана література 14

©: 2011-2022 infoworks.ru