Заказать реферат

Курсовая: Боротьба з тероризмом на транспорті як один із складових (ID:51853)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Боротьба з тероризмом на транспорті як один із складових (Код работы:51853)

Информация о работе Раздел: Разное
Вид работы: Курсовая
Объем: 26 стр.
Цена: 80 грн.
Код работы (ID): 51853
Добавлена: 09.03.2012
Просмотров: 516
СодержаниеЗміст
Вступ 2
Розділ І.Проблеми боротьби з тероризмом на транспорті 4
1.1. Боротьба з тероризмом на транспорті 4
1.2. Засоби боротьби з тероризмом на транспорті 10
Розділ ІІ. Механізми протидії тероризму на транспорті України 17
2.1.Оптимізація напрямків застосування механізмів протидії тероризму на транспорті України 17
2.2.Система управління безпекою та аналіз заходів із попередження та запобігання тероризму на транспорті України 20
Висновки 23
Список використаних джерел 25
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Василенко В.А. Основы теории международного права. – К.: КНТ, 2008. – 245 с.
2. Курс кримінології: Загальна частина: підручник / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик [та ін.]; за заг. ред. О.М. Джужи; [у 2 кн.]. – К., 2001. – 352 с.
3. Ліпкан В.А. Боротьба з міжнародним тероризмом: нормативна база / В.А. Ліпкан. – К.: КНТ, 2007. – 248 с.
4. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М.: БЕК, 2006. – 250 с.
5. Науково-практичний коментар до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» / В.А. Ліпкан, О.А. Івахненко, І.М. Рижов, В.В. Майоров. – К.: КНТ, 2009. – 208 с.
6. Синченко С.Г. Вопросы противодействия терроризму на объектах транспортного комплекса Украины: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции [«Терроризм и безопасность на транспорте»], (м. Москва, 7 февраля 2007 г.). – М.: ИД «Юриспруденция», 2008. – 312 с.
7. Сукмановська Л.М. Тероризм на транспорті як складне і багатофакторне соціальне явище // Митна справа. -2009. -№5 (65). –С.113-117.
8. Тускоз Ж. Міжнародне право. – К.: КНТ, 2008. – 475с.
9. Фердман Г. П. Механізми протидії проявам тероризму на залізничному транспорті в Україні Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Одеса – 2006. -432с.
10. Фердман Г.П. Шляхи підвищення ефективності системи попередження та запобігання можливим проявам тероризму на залізничному транспорті // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.: – Харків: Вид-во ХарРІДУ, 2006. – № 1. – Ч.1 – С. 298 – 307.
11. Фердман Г.П. Правовий аспект попередження та запобігання внутрішньодержавного тероризму при забезпеченні національної безпеки України // Державне управління: теорія та практика: електр. наук. фах. вид. (www. nbuv. gov. ua) ознайомитись (www. academy. kiev. ua), 2005.
12. Фердман Г.П. Про загрозу транспортного тероризму // Юридичний вісник. – 2005. – № 4. – С. 137 – 140.
13. Фердман Г.П. Про проблеми попередження та запобігання терористичних актів на залізничному транспорті // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління: Матеріали ІІ науково-практичної конференції. – К.: Міністерство транспорту України КУЕТТ, 2004. – Ч. І. – С. 240 – 241.
14. Шелухін М. Про складові теорії кримінілогічної безпеки на транспорті: деякі аспекти / М. Шелухін // Право України. – 2007. – № 2. – С. 35–39.
15. http://www.transafety.ru/issue/2005-2/articals/20.html
Дополн. информацияВы можете купить готовые рефераты, курсовые и дипломные по экономике, праву и других науках на сайте http://vlreferats.org.ua в разделе купить готовые рефераты, также заказать оригинальную работу по своей теме.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ

  ВСТУП Розділ I. Теоретичні засади боротьби з тероризмом на транспорті 1.1. Поняття боротьби з тероризмом на транспорті 1.2. Принципи правового регулювання міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом на транспорті Розділ ІІ. Механізм боротьби з тероризмом на об’єктах транспортного комплексу 2.1. Конвенційний механізм боротьби з тероризмом 2.2. Діяльність міжнародних організацій по боротьбі з тероризмом Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • СИСТЕМА БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ

  Вступ Розділ 1. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ 1.1. Міжнародне законодавство про безпеку на транспорті 1.2. Міжнародне законодавство про протидію тероризму на транспорті Розділ 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ 2.1. Діяльність міжнародних антитерористичних органів 2.2. Діяльність органів по боротьбі з тероризмом в окремих країнах Висновки Список використаних джерел і літератури
 • ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ОБ’ЄКТАХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

  ВСТУП Розділ I. Теоретичні проблеми боротьби з тероризмом на транспорті 1.1. Транспортна система як об’єкт тероризму 1.2. Проблеми визначення методів і напрямів боротьби з тероризмом Розділ ІІ. Проблеми боротьби з тероризмом на окремих видах транспорту 2.1. Проблеми боротьби з тероризмом на об’єктах громадського транспорту 2.2. Боротьба з тероризмом на об’єктах авіаційного транспорту Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Міжнародний тероризм і боротьба з ним на сучасному етапі

  ВСТУП Розділ І Основні аспекти і проблеми дефініції поняття “міжнародний тероризм” 1.1. Характерні риси міжнародного тероризму 1.2. Причини і мотиви терористичної діяльності 1.3. Види, форми і засоби міжнародного тероризму Розділ ІІ Найвідоміші терористичні організації та їх діяльність Розділ ІІІ Організація боротьби з міжнародним тероризмом 3.1. Міжнародне співробітництво як основа подолання міжнародного тероризму 3.2. Боротьба з міжнародним тероризмом на національному рівні в США, Алжирі, Єгипті, Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
 • ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ НА ТРАНСПОРТІ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти попередження тероризму на транспорті 1.1. Стан тероризму на транспорті 1.2. Система засобів попередження тероризму на транспорті РОЗДІЛ 2. Міжнародний досвід попередження тероризму на транспорті 2.1. Попередження тероризму на транспорті в окремих країнах 2.2. Удосконалення міжнародного законодавства по попередженню тероризму на транспорті ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
 • ДОГОВІРНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У ГАЛУЗІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИСТИЧНИМИ АКТАМИ, ВЧИНЕНИМИ НА МОРІ

  Вступ Розділ І. Загальна характеристика тероризму на морі 1.1. Поняття тероризму та його різновиду — тероризму на морі 1.2. Причини ескалації тероризму на морі Розділ ІІ. Міжнародно-правова боротьба з терористичними актами, вчиненими на морі 2.1. Співробітництво держав у боротьбі з тероризмом на морі 2.2. Антитерористична безпека суден і портових засобів 2.3. Вдосконалення норм міжнародного права із запобігання тероризму на транспорті Висновки Список літератури
 • Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті

  Вступ 2 Розділ І. Поняття та причини і умови правопорушень на транспорті 5 1.1 Поняття, сутність та види правопорушень на транспорті 5 1.2 Основні умови та причини правопорушень на трнанспорті 16 1.3 Особистість транспортного правопорушника 20 Розділ ІІ. Особливості деяких видів транспортних правопорушень. 24 2.1 Класифікація правопорушень на автомобільному, залізничному, водному та повітряному транспорті. 24 2.2 Керування транспортними засобами у стані сп’яніння 34 Розділ III. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення на транспорті. 44 3.1. Поняття юридичної відповідальності 44 3.2 Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті 52 3.3. Дисциплінарна відповідальність за правопорушення на транспорті 56 3.3. Матеріальна відповідальність за правопорушення на транспорті. 65 3.5. Шляхи удосконалення законодавства на сучасному етапі відносно правопорушень на транспорті 73 Висновок 80 Список використаної літератури 82
 • Протидія міжнародному тероризму.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ТЕРОРИЗМУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 5 1.1 Поняття та сутність міжнародного тероризму 5 1.2. Причини розповсюдження та прояву тероризму 8 1.3 Рівень загрози тероризму для міжнародного співтовариства та України 11 РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА БОРОТЬБА З МІЖНАРОДНИМ ТЕРОРИЗМОМ 15 2.1. Застосування антитерористичних заходів у протистоянні тероризму 15 2.2. Світовий масштаб боротьби із тероризмом 18 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 22
 • ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ПОВІТРЯНОМУ ТРАНСПОРТІ

  Вступ Розділ 1. Загальна характеристика тероризму на повітряному транспорті Поняття повітряного тероризму Поява тероризму на повітряному транспорті Розділ 2. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного законодавства про забезпечення безпеки на повітряному транспорті 2.1. Проблеми застосування законодавства про безпеку повітряного транспорту 2.2. Удосконалення міжнародного законодавства з питань забезпечення безпеки на повітряному транспорті Висновки Список використаних джерел
 • Роль ООН у ХХІ столітті: проблеми та перспективи

  Вступ .................................................................. 3 Розділ І. Сучасний стан справ ООН: боротьба з проблемами глобальності спільними зусиллями .... 6 1.1. Виклик сьогодення. Структура, повноваження та функції ООН ..... 6 1.2. Нагальні завдання і проблеми ХХІ століття та шляхи їх вирішення ............................................ 12 1.3. Вирішення головних проблем людства: ВІЛ/СНІД та екологічна стійкість ...................................... 19 Розділ ІІ. Роль ООН у забезпечені миру та безпеки ........ 24 2.1. Попередження конфліктів, встановлення і підтримка миру ......... 24 2.2. Боротьба з тероризмом ................................ 28 2.3. Роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення ......... 31 Розділ ІІІ. Роль ООН у справах прав людини, верховенства права і гуманітарних питаннях . 34 3.1. Верховенство права ............................................. 34 3.2. Права людини ................................................ 36 3.3. Гуманітарні питання: роль та досягнення ООН ........ 38 Висновки ................................................................ 44 Перелік використаної літератури ........................... 48

©: 2011-2021 infoworks.ru