Заказать реферат

Курсовая: Сучасний урок в початковій школ (ID:50351)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасний урок в початковій школ (Код работы:50351)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 50351
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 2232
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ, ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6
1.1.Видатні педагоги про організацію і проведення уроку 6
1.2.Науково – теоретичний аналіз проблеми уроку в сучасній школі 12
1.3.Головні тенденції розвитку теорії уроку та шляхи його вдосконалення 16
РОЗДІЛ ІІ.УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 23
2.1.Реалізація вимог до проведення уроку в початковій школі 23
2.2.Реалізація функцій на уроках 26
2.3.Актуальність проблеми вибору типу уроку в сучасній початковій школі 28
2.4.Стратегія вибору вчителем форми уроку 32
2.5.Альтернатива ефективного проведення сучасного уроку 35
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Аристова А.А.; "Активність навчання школяра"; М., 1968 р.;
2. Бабанський Ю.К.; "Оптимізація процесу навчання"; М., 1977 р.;
3. Вашуленко М.С. Формування мовної особистості молодшого шко-ляра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання // Початкова шко-ла. - 2001. - №1.
4. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.
5. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. - 200). - № 1.
6. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів, 2003. – С. 207-209.
7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – С. 3-15.
8. Кукушкін В.С.; "Дидактика (теорія навчання)"; М., 2003 р.;
9. Лихачов Б.Т.; "Педагогіка. Курс лекцій. "; М., 2001 р.;
10. Методика вивчення української мови в школі Посібник для вчителів / Біляєв О.М., Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І. та ін. - К.: Рад. школа, 1987.
11. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Педагогічна газета. –2001. - № 7 (85), липень.
12. Оніщук В.А.; "Урок в сучасній школі"; М., Освіта. 1981 р.
13. Підкасистий П.І.; "Педагогіка. Навчальний посібник"; М., 1996 р.
14. Питюков В.Ю.; "Що таке педагогічна технологія. (Виховання школярів)"; М., 1995 р.
15. Подласий І.П.; "Педагогіка. Новий курс"; М., 1999 р.
16. Речь. Речь. Речь. Книга для учителя. / Под ред. Т. А. Ладьіженской. - М.: Педагогика, 1991. - 336 с.
17. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: “Магістр-S”, 1997. – 256 с.
18. Савченко О. Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших шко¬лярів. - К.: Рад. шк., 1982.-175с. - 256 с. 21.
19. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Генеза, 1999.
20. Тоцька Н. І. Фонетика української мови та її вивчення в початкових клисах. - К.: Рал. пік.. 1976. 176с
21. . Щуркова Н.Е.; "Педагогічна технологія. Педагогічна дія в процесі виховання школярів"; М., 1992 р.
22. Фіцула М.М.; "Педагогіка: Наукова допомога для студентів вищих педагогічних учбових закладів"; К., "Академія", 2002 р.;
23. Харламов М.Ф.; "Педагогіка: Навчання"; Мн., 2000 р.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Нестандартний урок в початковій школі

  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Вибір форм організації навчання в початковій школі як психолого-педагогічна проблема 8 1.1. Історичний аспект проблеми 8 1.2. Теоретичні основи нестандартних форм навчання в початковій школі 21 Розділ 2. Умови використання нестандартних уроків в початковій школі 30 2.1. Підвишення інтересу до навчання за допомогою нестандартних уроків 30 2.2. Систематичне проведення нестандартних уроків в початковій школі 42 2.3. Забезпечення результативності навчання при проведенні нестандартних уроків 57 Висновки 69 Список використаної літератури 74 Додатки 78
 • Урок - основна форма навчання

  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І.УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА………………………………………………………………………….6 1.1.Історія розвитку організаційних форм навчання………………………………6 1.2.Особливості проведення уроків у сучасній початковій школі………………11 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ТИПІВ УРОКІВ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ……………………………………………………………19 2.1.Особливості проведення комбінованого уроку у роботі з молодшими школярами…………………………………………………………………………..19 2.2.Нестандартні уроки та специфіка їх проведення…………………………….35 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...43 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………...46 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..48
 • Українська мова Об'єкт економічного дослідження

  Урок 1. 1 Комунікативна тема. Об'єкт економічного дослідження. 1 Урок 5 8 Комунікативна тема. Обмеженість економічних ресурсів. 8 Урок 6 15 Комунікативна тема. Власність і її роль в економічному розвитку. 15 Урок 3 24 Урок 4 28 Комунікативна тема. Фактори виробництва (частина 1). 28 Урок 1. 1 Комунікативна тема. Об'єкт економічного дослідження. 1 Урок 5 8 Комунікативна тема. Обмеженість економічних ресурсів. 8 Урок 6 15 Комунікативна тема. Власність і її роль в економічному розвитку. 15 Урок 3 24 Урок 4 28 Комунікативна тема. Фактори виробництва (частина 1). 28
 • Особливості вивчення іноземної (англійської) мови у початкових класах

  Вступ ................................................................ 3 1. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі .......................................... 6 2. Особливості організації учбового процесу вивчення іноземної мови на початковому етапі ................... 13 2.1. Традиційна і нетрадиційна стратегія навчання іншомовній лексиці ........................................... 13 2.2. Урок як основна одиниця учбового процесу. Специфіка уроку іноземної мови ........................... 16 2.3.Роль гри на уроках англійської мови в молодших класах . 19 3. Практична частина ............................................... 23 3.1. Конспект уроку по англійській мові на тему: "Подорож в чарівну країну" ......................................... 23 3.2. Відкритий урок по англійській мові на тему: "Іграшки"............. 27 3.3. Тема: "Знайомство" ......................................... 31 Висновки ................................................................ 34 Література ......................................................... 36
 • Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу у початковій школі

  Вступ ....................................................................... 3 1.Поняття, форми та функції педагогічного процесу ....... 5 1.1. Методи та форми навчання.................................. 7 1.2. Функції педагогічного процесу............................. 8 2. Шляхи вдосконалення якості процесу навчання ..... 15 2.1. Основні шляхи...................…....................…..... 15 2.2. Основні вимоги підвищення якості педагогічного процесу............... 21 2.3. Урок - основна форма організації педагогічного процесу ………..... 24 2.3. Застосування нових інформаційних технологій для вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі.. 27 Висновки ............................................................ 31 Література .............................................................. 34
 • Урок – основна форма організації навчання (типи уроків комбінований урок)

  Вступ 2 1. Вибір організаційної форми уроку 3 2. Завдання уроку 5 Висновки 9 Список використаних джерел 11
 • Цінність переказу для розвитку мовлення

  Зміст 2 Вступ 3 1. Цінність переказу для розвитку мовлення учнів 2-4 класів 5 2. Класифікація переказів 7 3. Методика роботи над виробленням умінь учнів детально переказувати текст 15 Урок № 1 15 Урок № 2 17 Урок № 3 21 Висновки і рекомендації 23 Список використаної літератури 26Зміст 2 Вступ 3 1. Цінність переказу для розвитку мовлення учнів 2-4 класів 5 2. Класифікація переказів 7 3. Методика роботи над виробленням умінь учнів детально переказувати текст 15 Урок № 1 15 Урок № 2 17 Урок № 3 21 Висновки і рекомендації 23 Список використаної літератури 26
 • Формування наукового світогляду на уроках математики у початкових класах

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Вплив уроків математики у початкових класах на формування наукового світогляду дітей 6 1.1.Збудження наукового світогляду дітей на уроках математики 6 1.2. Урок математики як одна з основ становлення світогляду школяра 11 Розділ 2. Формування наукового світогляду школярів на уроках математики при вирішенні задач Богдановича. 15 2.1 Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб 15 2.2 Психолого-педагогічні передумови використання задач у початковій школі 21 2.3. Стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці навчання математики 25 Висновки 67 Список використаних джерел 70
 • Позаурочна робота з природознавства в початковій школі

  Вступ 3 І. Зміст позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 4 1.1. Формування ставлення до природи у учнів молодшого шкільного віку 4 1.2. Урахування вікових особливостей дітей в позаурочній роботі з природознавства 6 1.3. Можливості дитячої книги у позаурочній роботі з природознавства 9 ІІ. Форми і методи позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 14 Заключна частина 23 Література 24
 • Використання позаурочних форм навчання

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Використання позаурочних форми навчання молодших школярів – важлива проблема педагогіки 6 1.1. Історія розвитку позаурочних форм організації навчання 6 1.2. Теоретичний аспект використання позаурочних форм 9 навчання в початковій школі 9 Розділ 2. Організація позаурочних форм навчання в початковій школі 17 2.1. Особливості підготовки і проведення навчальних екскурсій в початковій школі 17 2.2. Особливості і методика організації домашньої навчальної роботи в початкових класах 22 2.3. Особливості і методика організації роботи навчальних гуртків в початковій школі 35 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 47

©: 2011-2022 infoworks.ru