Заказать реферат

Диплом: Нестандартний урок в початковій школі (ID:50363)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нестандартний урок в початковій школі (Код работы:50363)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 78 стр.
Цена: 310 грн.
Код работы (ID): 50363
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1651
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Вибір форм організації навчання в початковій школі як психолого-педагогічна проблема 8
1.1. Історичний аспект проблеми 8
1.2. Теоретичні основи нестандартних форм навчання в початковій школі 21
Розділ 2. Умови використання нестандартних уроків в початковій школі 30
2.1. Підвишення інтересу до навчання за допомогою нестандартних уроків 30
2.2. Систематичне проведення нестандартних уроків в початковій школі 42
2.3. Забезпечення результативності навчання при проведенні нестандартних уроків 57
Висновки 69
Список використаної літератури 74
Додатки 78
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Антипова О., Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку // Радянська школа. - 1991. № 1. - С. 65-69.
2. Бадинцян И.В. Развитие мыслительной деятельности младших школьников // Вопросы психологии. - 2004. №3. - С. 7077.
3. Божович Е.Д. Психологопедагогические требования к современному уроку // Советская педагогика. - 1987. №9. - С. 31-36.
4. Бойченко С. Сучасний урок // Дивослово. - 1999. №9. - С. 5859.
5. Бондар В.І. Удосконалювати аналіз уроку // Радянська школа. - 1990. №1. - С. 53-56.
6. Бондар В. Сучасний урок: Навчально-виховна і розвивальна концепція // Освіта. - 2003. №54. - С.56.
7. Буряк В.К. Диференціація навчання на уроці // Радянська школа. - 1990. №3. - С. 58-64.
8. Гордуз Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови // Початкова школа. -- 2003. -- № 4. -- С 14.
9. Гордуз Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної мови. Опис власного досвіду // Початкова школа. - 2007. №12. С. 1920.
10. Горб О. Структура уроку - складова педагогічної технології // Рідна школа. - 2002. №12. - С. 27-29.
11. Губенко Л.Д. Нестандартні уроки в початковій школі // Початкова школа. -- 2006. -- №3. -- С. 15-16.
12. Десятниченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч (Перше вересня). - 2002. №35. - С.511.
13. Доренська Л. Нестандартні заняття з трудового навчання // Початкова школа. --1992. -- № 1. -- С 29--32.
14. Дьоміна С. Майстри будувати гнізда. Урок подорож // Початкова освіта. -- 2003. -- № 9. -- С. 6.
15. Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса обучения. - М., 1984.
16. Зверев И.Д. Современный урок: поиски, проблемы, решения // Советская педагогика. - 1986. №10. - С. 56-61.
17. Івасенко Т. Подорож Математичним океаном // Початкова школа. --2001. -- №1. -- С 56-57.
18. Інтегровані та нестандартні уроки // Бібліотечка вчителя початкової школи. 2000. 910. С. 160.
19. Класс С. Подорож до лісової школи // Початкова школа. -- 2001. --№3.-- С 45-46.
20. Калинович Я. Типи уроків. Схеми аналізу нестандартних уроків різних типів // Директор школи (Перше вересня). - 2001. №2932. - С.17-36.
21. Коваленко А.Б. Психологія розуміння творчих задач. - К.: Освіта, 1994. - 186 с.
22. Колягин Ю., Алексеенко О. Интеграция школьного обучения // Начальная школа. -- 1990. -- № 9. -- С. 28-29.
23. Крупська Г. Це рідне слово -- Батьківщина: Конспект нестандартного уроку // Початкова школа. -- 2000. -- № 9. -- С. 53-54.
24. Лухтай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С.31-32.
25. Мальований Ю.І. Сучасний шкільний урок // Радянська школа. - 1987. №7. - С. 76-79.
26. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. -- 1997. -- №12. -- С 11-23.
27. Мохова И. Урок исследование в начальной школе // Начальная школа. -- 1997. -- № 12. -- С. 95-96.
28. Мушак І. Варіативність організаційних форм навчання молодших школярів // Початкова школа. -- 2001. -- № 2. -- С 13-15.
29. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / Редкол. М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. - Тернопіль: ТНПУ. - 2005. - Вип.1. - 178 с.
30. Нестандартні уроки: Посібник для вчителів початкових класів. - Т., 1993. - 116 с.
31. Нестандартні уроки в початковій школі / Упоряд. О. Кондратюк. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. - 128 с. - (Б-ка "Шкільного світу").
32. Островерхова Н. Нестандартні форми навчання (Нетрадиційні форми навчально-виховного процесу та їх аналіз) // Директор школи (Перше вересня). - 2001. №40. - С.10-11.
33. Островерхова Н. Нестандартні форми навчання (Нетрадиційні форми навчально-виховного процесу та їх аналіз) // Директор школи (Перше вересня). - 2001. №41. - С.12-13.
34. Островерхова Н. Нестандартні форми навчання (Нетрадиційні форми навчально-виховного процесу та їх аналіз) // Директор школи (Перше вересня). - 2001. №43. - С.10-11.
35. Охрімчук Р. Зворотний зв'язок // Початкова школа. 1998. №12. - С. 56.
36. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. - 1995. - № 4. - С.62-65.
37. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К., 2003. - 192 с.
38. Приступа Г.Н. Некоторые пути повышения эффективности урока // Начальная школа. - 1990. №5. - С. 6369.
39. Савченко О. Сучасний урок у початкових класах. - К.: МагістрS, 1997. - С. 89-90.
40. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. - 1992. - №1. - С.2-8.
41. Свята Т.В. Фрагменти нестандартних уроків з української мови, читання та образотворчого мистецтва в початкових класах // Відкритий урок. - 2008. №3. С. 910.
42. Сухомлинський В. Вибрані твори: В 5 т. К.: Радянська школа, 1976. - 428 с.
43. Тараненко В.Ю. Ефективність і якість уроку - формула нашого життя // Радянська школа. - 1985. №8. - С. 410.
44. Фіцула М.М. Педагогіка. - К.: Вид. центр. “Академія”, 2002. - 528 с.
45. Щукина Г.И. О проблемах современного урока // Советская педагогика. - 1987. №1. - С. 48-51.
46. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. К.: Либідь, 2003. 560 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Урок - основна форма навчання

  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ І.УРОК У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА………………………………………………………………………….6 1.1.Історія розвитку організаційних форм навчання………………………………6 1.2.Особливості проведення уроків у сучасній початковій школі………………11 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ТИПІВ УРОКІВ У СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ……………………………………………………………19 2.1.Особливості проведення комбінованого уроку у роботі з молодшими школярами…………………………………………………………………………..19 2.2.Нестандартні уроки та специфіка їх проведення…………………………….35 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...43 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………...46 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..48
 • Сучасний урок в початковій школ

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ, ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 6 1.1.Видатні педагоги про організацію і проведення уроку 6 1.2.Науково – теоретичний аналіз проблеми уроку в сучасній школі 12 1.3.Головні тенденції розвитку теорії уроку та шляхи його вдосконалення 16 РОЗДІЛ ІІ.УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ СУЧАСНОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 23 2.1.Реалізація вимог до проведення уроку в початковій школі 23 2.2.Реалізація функцій на уроках 26 2.3.Актуальність проблеми вибору типу уроку в сучасній початковій школі 28 2.4.Стратегія вибору вчителем форми уроку 32 2.5.Альтернатива ефективного проведення сучасного уроку 35 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40
 • Позаурочна робота з природознавства в початковій школі

  Вступ 3 І. Зміст позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 4 1.1. Формування ставлення до природи у учнів молодшого шкільного віку 4 1.2. Урахування вікових особливостей дітей в позаурочній роботі з природознавства 6 1.3. Можливості дитячої книги у позаурочній роботі з природознавства 9 ІІ. Форми і методи позаурочної роботи з природознавства в початковій школі 14 Заключна частина 23 Література 24
 • Використання позаурочних форм навчання в сучасній початковій школі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти використання позаурочних форм навчання в сучасній школі…………………………………………………………………….5 1.1. Історія розвитку позаурочних форм навчання……………………………..5 1.2. Сутність та особливість проведення позаурочних форм навчання у навчанні з молодшими школярами………………………………………………8 Розділ 2. Специфіка використання позаурочних форм навчання в сучасній початковій школі………………………………………………………………...18 2.1. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з природознавства в сучасній початковій школі……………………………………………………..18 2.2. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з математики в сучасній початковій школі ………………………………………………………………..25 2.3. Шляхи реалізації позакласних форм навчання з читання в сучасній початковій школі ………………………………………………………………..33 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 46
 • Використання позаурочних форм навчання

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Використання позаурочних форми навчання молодших школярів – важлива проблема педагогіки 6 1.1. Історія розвитку позаурочних форм організації навчання 6 1.2. Теоретичний аспект використання позаурочних форм 9 навчання в початковій школі 9 Розділ 2. Організація позаурочних форм навчання в початковій школі 17 2.1. Особливості підготовки і проведення навчальних екскурсій в початковій школі 17 2.2. Особливості і методика організації домашньої навчальної роботи в початкових класах 22 2.3. Особливості і методика організації роботи навчальних гуртків в початковій школі 35 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 47
 • Шляхи вдосконалення якості педагогічного процесу у початковій школі

  Вступ ....................................................................... 3 1.Поняття, форми та функції педагогічного процесу ....... 5 1.1. Методи та форми навчання.................................. 7 1.2. Функції педагогічного процесу............................. 8 2. Шляхи вдосконалення якості процесу навчання ..... 15 2.1. Основні шляхи...................…....................…..... 15 2.2. Основні вимоги підвищення якості педагогічного процесу............... 21 2.3. Урок - основна форма організації педагогічного процесу ………..... 24 2.3. Застосування нових інформаційних технологій для вдосконалення якості педагогічного процесу в початковій школі.. 27 Висновки ............................................................ 31 Література .............................................................. 34
 • Дослідницька діяльність дітей в початковій школі та готовність до неї вчителя

  ВСТУП 3 1. РОЛЬ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 5 2. ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДІТЕЙ 8 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 15 ВИСНОВКИ 23 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25 ДОДАТКИ 27
 • Сучасні засоби навчання молодших школярів

  Зміст Вступ 2 Розділ 1 Характеристика сучасних засобів навчання в початковій школі 4 1.1 Засоби навчання молодших школярів: різниводи, класифікація, визначення 4 1.2. Підручник як засіб навчання молодших школярів 11 1.3. Комп’ютер як засіб навчання молодших школярів 13 1.4. Роздаткові матеріали: різновиди, мета використання, вимоги до оформлення 15 1.5. Аналіз засобів сучасного навчання в початковій школі………………..20 Розділ ІІ. Використання сучасних засобів навчання на уроках в початковій школі 25 2.1. Методика застосування комп’ютерних програм у початковій школі 25 2.2. Використання роздаткових матеріалів (мультимедіа) 27 Висновки 38 Список використаних джерел: 40
 • Формування наукового світогляду на уроках математики у початкових класах

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Вплив уроків математики у початкових класах на формування наукового світогляду дітей 6 1.1.Збудження наукового світогляду дітей на уроках математики 6 1.2. Урок математики як одна з основ становлення світогляду школяра 11 Розділ 2. Формування наукового світогляду школярів на уроках математики при вирішенні задач Богдановича. 15 2.1 Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб 15 2.2 Психолого-педагогічні передумови використання задач у початковій школі 21 2.3. Стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці навчання математики 25 Висновки 67 Список використаних джерел 70
 • Ліплення на уроках в початковій школі

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.Теоретичний аспект розвитку української скульптури 7 1.1. Поняття про скульптуру 7 1.2. Значення уроків ліплення в початковій школі 9 1.3. Матеріали та інструменти на уроках ліплення 11 1.4. Види уроків та загальні вимоги до уроків 13 РОЗДІЛ 2. Аналіз проведення уроків ліплення у початковій школі 16 2.1. Методика проведення уроків ліплення 16 2.2.Вступні бесіди на уроках ліплення 23 2.3. Організація практичної роботи дітей 31 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 40

©: 2011-2022 infoworks.ru