Заказать реферат

Курсовая: Сучасні проблеми виховання молодших школярів (ID:50356)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Сучасні проблеми виховання молодших школярів (Код работы:50356)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 95 грн.
Код работы (ID): 50356
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1165
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5
1.1.Індивідуальний підхід до роботи зі школярами 5
1.2. Причини порушень поведінки молодших школярів 7
1.3.Основні умови ефективності роботи 10
1.4.Проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі 11
РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ОБРЯДОВОСТІ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 14
2.1.Аналіз наявного досвіду використання народних традицій та обрядів морального виховання у початковій школі 14
2.2.Шляхи підвищення ефективності використання українських народних традицій та обрядів у моральному вихованні молодших школярів 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31
ЛитератураСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Азбука нравственного воспитания / Под ред. И.А.Каирова, О.С.Богдановой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1979. - 318 с.
2. Гнатюк В. Зміст і форми національного виховання учнів // Рідна школа. - 1999. - № 9. - С. 17-20.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
4. Дейч О. Народна творчість у вихованні школярів // Початкова школа. - 1998. - № 7. - С. 54-55.
5. Докутіна О.М. Підготовка батьків до морального виховання дітей // Початкова школа. - 1990. - № 3. - С. 53-55.
6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища шк., 1997. - 304 с.
7. Критерії моральної вихованості молодших школярів: Книга для вчителя / За ред. І.Д. Беха, С.Д. Максименка. - К.: Рад. шк., 1989. - 96 с.
8. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. - 448 с.
9. Лозова В.І., Троцько Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. - Харків, 1997. - 338 с.
10. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки. - К., 1998. - 357 с.
11. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. - М.: Пед. общество России, 2002. - 480 с.
12. Матвієнко О.В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. - К.: Стилос, 1999. - 154 с.
13. Педагогика / Под ред. Г. Нойнера, Ю.К. Бабанского. - М.: Педагогика, 1984. - 368 с.
14. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. -- М.: Просвещение, 1983. - 608 с.
15. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 400 с.
16. Програми середньої загальноосвітньої початкової школи 1-4 (1-3) класи. - К.: Блиц, 1997. - 205 с.
17. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К., 1985. - 256 с.
18. Читанка: підручник 4(3) класу початкової школи / За ред. Н.Ф. Скрипченко, О.Я. Савченко, П.Й. Волошина. - 4-те вид. - К.: Освіта, 1995. - 336 с.
19. Читання в 4 кл. чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя / За ред. Л.К. Балацька, М.М. Миронов, Т.Ю. Горбунцова. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Рад. шк., 1979. - 143 с.
20. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. - М., 1998. - 250 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів 8 1.1. Історичні засади формування естетичного виховання молодших школярів 8 1.2. Теоретичний аспект естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва 12 РОЗДІЛ 2. ЗАНЯТТЯ ЯК ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 19 2.1 Використання уроку образотворчого мистецтва як естетичне виховання молодших школярів 19 2.2 Використання уроку музики як естетичне виховання молодших школярів 22 2.3. Використання уроку праці як естетичне виховання молодших школярів 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТКИ 33
 • Громадське виховання молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ 7 1.1. Класики педагоги про громадянське виховання підростаючого покоління 7 1.2. Сучасний стан розробки теорії громадянського виховання підростаючого покоління 13 РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 32 2.1. Реалізація системи громадянського виховання в процесі навчання 32 2.2. Громадянське виховання молодших школярів в позаурочний час 39 2.3. Громадянське виховання молодших школярів в сім`ї 50 ВИСНОВКИ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61 ДОДАТКИ 63
 • Моральне виховання молодших школярів в позашкільній діяльності

  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади морального виховання молодших школярів 8 1.1 Історичнй огляд проблеми морального виховання у психолого-педагогічній літературі 8 1.2 Поняття мораль , моральність , моральне виховання , їх сутність 13 1.3 Завдання і зміст морального виховання учнів молодшого шкільного віку 21 1.4 Особливості морального виховання дітей молодшого шкільного віку 24 Висновок до 1 розділу 37 Розділ 2. Моральне виховання молодших школярів у позашкільній діяльності 38 2.1 Завдання і зміст позашкільної діяльності молодших школярів у моральному вихованні 38 2.2 Модель роботи з визначення особливостей формування моральної свідомості і моральної поведінки молодших школярів у позашкільній діяльності 41 2.3 Експериментальна перевірка моделі 43 2.4 Аналіз отриманих результатів дослідження 44 Висновки до 2 розділу 49 Висновки 51 Список використаних джерел 53 Додатки 57
 • Виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ І ДЕРЖАВИ 5 1.1. Теоретичні засади виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я 5 1.2. Психолого-педагогічні підходи до виховання відповідального ставлення молодших школярів до формування і збереження власного здоров’я 9 1.3. Аналіз сучасного стану проблеми виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я 14 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 18 2.1. Формування в учнів початкової школи правильних уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя 18 2.2. Формування та закріплення у молодших школярів умінь і навичок особистої гігієни 22 2.3. Формування відповідального ставлення до здоров’я в процесі організації ігрової діяльності молодших школярів 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТОК. ПЛАН УРОКУ ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ. РІЗНІ ХВОРОБИ 41
 • Управління процесом естетичного виховання молодших школярів

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-прикладні засади управління естетичним вихованням молодших школярів 5 1.1. Управління навчально-виховним процесом початкової школи в педагогічній науці і практиці 5 1.2. Естетичне виховання школи як психолого-педагогічні знання 22 1.3. Мета, завдання і зміст естетичного виховання молодших школярів 27 1.4. Стан естетичного виховання учнів в сучасній початковій школі 39 Розділ 2. Система роботи директора школи з естетичним вихованням молодших школярів 56 2.1. З досвіду організації естетичного виховання в початковій школі 56 2.2. Інформаційно-методичне забезпечення процесу естетичного виховання учнів початкової школи 58 2.3. Планування процесу естетичного виховання молодших школярів 64 2.4. Аналіз стану естетичного виховання молодших школярів та контроль за процесом 68 2.5. Методичні поради 80 Висновки 84 Список використаної літератури 86 Додатки
 • Патріотичне виховання молодших школярів засобами громадянської освіти

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Патріотичне виховання молодших школярів як педагогічна проблема…………………………………………………………………………...8 1.1. Проблема патріотичного виховання у сучасній педагогічній літературі...8 1.2. Теоретична основа патріотичного виховання школярів…………………16 Розділ 2. Шляхи реалізації патріотичного виховання засобами громадянської освіти. 23 2.1. Патріотичне виховання на уроках громадянської освіти………………...23 2.2. Патріотичне виховання в позаурочній діяльності ………………………..28 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 47
 • Виховання духовності у молодших школярів в школі

  ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретичне обґрунтування проблеми формування духовності учнів у навчальному процесі 1.1. Зміст поняття "духовність", його критерії та рівні сформованості у молодших школярів 1.2. Читання як важливий засіб формування духовності у молодших школярів 1.3. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі молодшого школяра Висновки до першого розділу. РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів до учіння 2.2. Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі 2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи по формуванню духовності в молодших школярів ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки
 • Патріотичне виховання школярів

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади патріотичного виховання школярів у сучасній школі 6 1.1. Патріотичне виховання школярів у історичному аспекті 6 1.2 Сутність, завдання і зміст патріотичного виховання школярів 10 2. Засоби патріотичного виховання молодших школярів при вивченні програми громадянської освіти 21 2.1. Формування патріотичних почуттів у процесі вивчення історичного матеріалу 21 2.2 Правознавча пропедевтика як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи 27 Висновки 33 Список літератури 35 Додатки
 • Фізичне виховання молодших школярів у діяльності Василя Олександровича Сухомлинського

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Реалізація завдань фізичного виховання у В. О. Сухомлинського 6 1.1. Фізичне виховання. Завдання фізичного виховання 6 1.2. Режим харчування і відпочинку молодших школярів у «Школі радості» В.О.Сухомлинського 9 1.3. Поради В.О. Сухомлинського батькам щодо фізичного розвитку 13 РОЗДІЛ 2. Дослідження проблем фізичного виховання в ЗОШ 16 2.1. Опис та аналіз проведеного анкетування 16 2.2. Анкетування серед учнів 16 2.3. Опис та проведення анкетування з батьками в ЗОШ №1 19 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 25 ДОДАТКИ 27
 • Основні методи формування колективу молодших школярів і управління ним

  Вступ 3 Розділ І. Колектив молодших школярів 5 1.1. Поняття шкільного колективу: суть, ознаки, функції, структура. 5 1.2. Особливості взаємовідносин першокласників в шкільному колективі. 11 Розділ ІІ. Методи й особливості формування колективу молодших школярів 16 2.1 Фактори що впливають на утворення колективу. 16 2.2. Способи виникнення міжособистісних відносин в групах молодших школярів. 18 2.3. Ігрова діяльність як головний чинник формування колективу молодших школярів. 21 2.4. Вплив дорослих з метою формування дитячого колективу. 23 Розділ ІІІ. Управління колективом молодших школярів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33

©: 2011-2022 infoworks.ru