Заказать реферат

Диплом: Громадське виховання молодших школярів (ID:50362)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Громадське виховання молодших школярів (Код работы:50362)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 63 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 50362
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1175
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПРОБЛЕМА ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ 7
1.1. Класики педагоги про громадянське виховання підростаючого покоління 7
1.2. Сучасний стан розробки теорії громадянського виховання підростаючого покоління 13
РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 32
2.1. Реалізація системи громадянського виховання в процесі навчання 32
2.2. Громадянське виховання молодших школярів в позаурочний час 39
2.3. Громадянське виховання молодших школярів в сім`ї 50
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 61
ДОДАТКИ 63
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Вишневський О. Сучасне українське виховання (система цінностей). —Львів, — 199. — 15 с.
2. Громадянин — Держава — Громадянське виховання. Антологія / Упорядники М. П. Рогозін і О. В.Сухомлинська. — Донецьк, 2001, —262 с.
3. Державна національна програма”Освіта. Україна XXI ст.” Київ, 1994.
4. Калічак Ю. Л. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька ді-яльність Аркадія Животка: автореф. дис … канд. пед. наук / 13.00.01. –Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.
5. Качмар О. В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Омеляна Партицького: автореф. дис … канд. пед. наук / 13.00.01. – Івано-Франківськ, 2006. – 20 с.
6. Калмиков Г. Про діяльність сім’ї та школи. Початкова школа №9. 1998.
7. Концепція громадянської освіти в Україні //Директор школи. — 2001. — № 20 (164). — С 7-Ю.
8. Макаренко А.С. Книга для батьків. Про батьківський авторитет. Київ. Рад. школа. 1972.
9. Миронюк О.Г. Культура дозвілля молоді. — К.: Мистецтво, 1987.
10. Науково-методичний журнал „Початкова школа” №12, 2000.
11. Огнєв В. О. Проблеми навчання і виховання військовослужбовців у пе- дагогічній спадщині М.І. Драгомирова: автореф. дис … канд. пед. наук / 13.00.01. – К., 2001. – 20 с.
12. Орбан-Лембрик Л. Е,. Соціальна психологія: Посібник. — К.: Академвидав, 2003. — 448 с.
13. Організація роботи з батьками в сучасному закладі освіти. Методичні рекомендації.”Шкільний світ №33, 2002.
14. Оржехівський В. Громадянська освіта формує громадянина // Відродження. — 1998. — № 2. — С.2-4.
15. Пастушенко Н. М. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Юліана Дзеровича: автореф. дис… канд. пед. наук / 13.00.01. – К., 2001. – 20 с.
16. Педагогічна газета № 5 (47), травень 1998 р.
17. Про становлення молоді в Україні (Щорічна доповідь президенту). — Український інститут соціальних досліджень. Центр «Соціальний моніторинг». — К., 1998.
18. Романюк С. З. Педагогічна діяльність Івана Боднарчука в контексті розвитку українського шкільництва в Канаді: автореф. Дис. канд. пед.наук / 13.00.01. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.
19. Снегирёва Т.В. Старший школьный возраст. — В кн.: Рабочая книга школьного психолога /Под ред. И. Дубровина. — М., 1995.
20. Степаненко В. До проблеми пост-класичної концептуалізації соціальних змін. — Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -№4-5, 1998.
21. Стрельцов Ю.А. Социокультурная деятельность на современном этапе: тенденции и перспективы развития. - Культурология: новые подходы., Альманах-ежегодник, М.: МГУК. — №3–4, 1998.
22. Ушинський К. Про сімейне виховання. Київ. Рад. школа, 1974р.с. 149.
23. Чмихало Є.І. Деякі аспекти розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності в зарубіжних країнах та її кадрового забезпечення. - Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах: Тези наук. конф. — К.: КДІК, 1994.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів 8 1.1. Історичні засади формування естетичного виховання молодших школярів 8 1.2. Теоретичний аспект естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва 12 РОЗДІЛ 2. ЗАНЯТТЯ ЯК ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 19 2.1 Використання уроку образотворчого мистецтва як естетичне виховання молодших школярів 19 2.2 Використання уроку музики як естетичне виховання молодших школярів 22 2.3. Використання уроку праці як естетичне виховання молодших школярів 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31 ДОДАТКИ 33
 • Моральне виховання молодших школярів в позашкільній діяльності

  Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади морального виховання молодших школярів 8 1.1 Історичнй огляд проблеми морального виховання у психолого-педагогічній літературі 8 1.2 Поняття мораль , моральність , моральне виховання , їх сутність 13 1.3 Завдання і зміст морального виховання учнів молодшого шкільного віку 21 1.4 Особливості морального виховання дітей молодшого шкільного віку 24 Висновок до 1 розділу 37 Розділ 2. Моральне виховання молодших школярів у позашкільній діяльності 38 2.1 Завдання і зміст позашкільної діяльності молодших школярів у моральному вихованні 38 2.2 Модель роботи з визначення особливостей формування моральної свідомості і моральної поведінки молодших школярів у позашкільній діяльності 41 2.3 Експериментальна перевірка моделі 43 2.4 Аналіз отриманих результатів дослідження 44 Висновки до 2 розділу 49 Висновки 51 Список використаних джерел 53 Додатки 57
 • Управління процесом естетичного виховання молодших школярів

  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-прикладні засади управління естетичним вихованням молодших школярів 5 1.1. Управління навчально-виховним процесом початкової школи в педагогічній науці і практиці 5 1.2. Естетичне виховання школи як психолого-педагогічні знання 22 1.3. Мета, завдання і зміст естетичного виховання молодших школярів 27 1.4. Стан естетичного виховання учнів в сучасній початковій школі 39 Розділ 2. Система роботи директора школи з естетичним вихованням молодших школярів 56 2.1. З досвіду організації естетичного виховання в початковій школі 56 2.2. Інформаційно-методичне забезпечення процесу естетичного виховання учнів початкової школи 58 2.3. Планування процесу естетичного виховання молодших школярів 64 2.4. Аналіз стану естетичного виховання молодших школярів та контроль за процесом 68 2.5. Методичні поради 80 Висновки 84 Список використаної літератури 86 Додатки
 • Сучасні проблеми виховання молодших школярів

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5 1.1.Індивідуальний підхід до роботи зі школярами 5 1.2. Причини порушень поведінки молодших школярів 7 1.3.Основні умови ефективності роботи 10 1.4.Проблеми удосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі 11 РОЗДІЛ ІІ. ВИКОРИСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ТА ОБРЯДОВОСТІ У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 14 2.1.Аналіз наявного досвіду використання народних традицій та обрядів морального виховання у початковій школі 14 2.2.Шляхи підвищення ефективності використання українських народних традицій та обрядів у моральному вихованні молодших школярів 25 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 31
 • Виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я.

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ І ДЕРЖАВИ 5 1.1. Теоретичні засади виховання відповідального ставлення учнів початкової школи до власного здоров’я 5 1.2. Психолого-педагогічні підходи до виховання відповідального ставлення молодших школярів до формування і збереження власного здоров’я 9 1.3. Аналіз сучасного стану проблеми виховання відповідального ставлення молодших школярів до власного здоров’я 14 РОЗДІЛ 2 ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я 18 2.1. Формування в учнів початкової школи правильних уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя 18 2.2. Формування та закріплення у молодших школярів умінь і навичок особистої гігієни 22 2.3. Формування відповідального ставлення до здоров’я в процесі організації ігрової діяльності молодших школярів 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТОК. ПЛАН УРОКУ ЗДОРОВ’Я І ХВОРОБИ. РІЗНІ ХВОРОБИ 41
 • Патріотичне виховання молодших школярів засобами громадянської освіти

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Патріотичне виховання молодших школярів як педагогічна проблема…………………………………………………………………………...8 1.1. Проблема патріотичного виховання у сучасній педагогічній літературі...8 1.2. Теоретична основа патріотичного виховання школярів…………………16 Розділ 2. Шляхи реалізації патріотичного виховання засобами громадянської освіти. 23 2.1. Патріотичне виховання на уроках громадянської освіти………………...23 2.2. Патріотичне виховання в позаурочній діяльності ………………………..28 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 47
 • Патріотичне виховання школярів

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади патріотичного виховання школярів у сучасній школі 6 1.1. Патріотичне виховання школярів у історичному аспекті 6 1.2 Сутність, завдання і зміст патріотичного виховання школярів 10 2. Засоби патріотичного виховання молодших школярів при вивченні програми громадянської освіти 21 2.1. Формування патріотичних почуттів у процесі вивчення історичного матеріалу 21 2.2 Правознавча пропедевтика як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи 27 Висновки 33 Список літератури 35 Додатки
 • Фізичне виховання молодших школярів у діяльності Василя Олександровича Сухомлинського

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Реалізація завдань фізичного виховання у В. О. Сухомлинського 6 1.1. Фізичне виховання. Завдання фізичного виховання 6 1.2. Режим харчування і відпочинку молодших школярів у «Школі радості» В.О.Сухомлинського 9 1.3. Поради В.О. Сухомлинського батькам щодо фізичного розвитку 13 РОЗДІЛ 2. Дослідження проблем фізичного виховання в ЗОШ 16 2.1. Опис та аналіз проведеного анкетування 16 2.2. Анкетування серед учнів 16 2.3. Опис та проведення анкетування з батьками в ЗОШ №1 19 ВИСНОВКИ 23 ЛІТЕРАТУРА 25 ДОДАТКИ 27
 • Основні методи формування колективу молодших школярів і управління ним

  Вступ 3 Розділ І. Колектив молодших школярів 5 1.1. Поняття шкільного колективу: суть, ознаки, функції, структура. 5 1.2. Особливості взаємовідносин першокласників в шкільному колективі. 11 Розділ ІІ. Методи й особливості формування колективу молодших школярів 16 2.1 Фактори що впливають на утворення колективу. 16 2.2. Способи виникнення міжособистісних відносин в групах молодших школярів. 18 2.3. Ігрова діяльність як головний чинник формування колективу молодших школярів. 21 2.4. Вплив дорослих з метою формування дитячого колективу. 23 Розділ ІІІ. Управління колективом молодших школярів 26 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 33
 • Емпіричні дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів

  ВСТУП 2 І. ВИБІРКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6 І.1. Опис вибірки 6 І.2. Методи і методики дослідження тривожності і самооцінки молодших школярів 7 ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 14 ІІ.1. Результати дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів 14 ІІ.2. Програма з корекції тривожності молодших школярів та розвитку емоційно-вольової сфери у дітей 21 ІІ.3. Результативність програми з корекції тривожності молодших школярів 27 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32 ДОДАТОК 1 34

©: 2011-2022 infoworks.ru