Заказать реферат

Реферат: Роль бюджетного кодексу України у регулюванні міжбюджетних відносин (ID:50359)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Роль бюджетного кодексу України у регулюванні міжбюджетних відносин (Код работы:50359)

Информация о работе Раздел: Контроль и ревизия
Вид работы: Реферат
Объем: 15 стр.
Цена: 30 грн.
Код работы (ID): 50359
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1432
СодержаниеЗМІСТ

Висновок 3
1. Механізм міжбюджетних відносин 4
2. Удосконалення розподілу видатків 9
3. Реформування міжбюджетних відносин в Україні 11
Висновок 14
Список використаної літератури 15
ЛитератураСписок використаної літератури


1. Ганущак Ю. Міжбюджетні відносини: Все це ми бачили до 2001 року ... // Дзеркало тижня. - 2009.- № 48.- 10-16 груд.- С. 12.
2. Ганущак Ю. Реформа зробить місцеві бюджети самодостатніми // www.dialogs.org.ua.
3. Віктор Ющенко наполягає на зміні існуючих міжбюджетних відносин // www.president.gov.ua.
4. Юлія Тимошенко виступає за зміну відносин між центральною владою та місцевим самоврядуванням // www.kmu.gov.ua.
5. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія.- К.: Наук. думка, 2006.- 432 с.
6. Зайчикова В. В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України.- 2007.- № 6.- С. 69-81.
7. Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України.- 2005.- № 3.- С. 23-31.
8. Лилик О. Я. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України.- К., 2007.- 18 с.
9. Майнзюк К. Причини і ризики невизначеності міжбюджетних відносин в Україні // www.parlament. org.ua.
10. Нечай А. Проблеми управління публічними видатками: розмежування видаткових повноважень // Зб. наук. пр. Української академії держ. управління при Президентові України / За заг. ред. В. І. Лу-гового, В. М. Князєва.- К.: Вид-во УАДУ, 2009.- Вип. 1.- С. 204-213.
11. Shah A. The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies. The World Bank, 2006.
12. Бюджетний кодекс України.- Х.: ТОВ "Одіссей", 2006.- 104 с.
13. Юрій С. І., Крисоватий А. І. Державні фінанси як основа соціально-економічного оновлення суспіль¬ства //Фінанси України.- 2007.- № 11.- С. 11.
14. Бобро А., Жовтяк Є. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках.- К.: Просвіта, 2007.- С. 9-10.
15. Огонь Ц. Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструктуризації // Фінанси України.- 2006.- № 1.- С. 11-12; Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика).- Ірпінь: Академія ДПС України, 2008.- С. 225-229.
16. Мельник С, Криниця С. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України.- 2008.- № 1.- С. 19.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Моделі міжбюджетних відносин які використовуються в світовій практиці

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Модель міжбюджетних відносин США 4 2. Модель міжбюджетних відносин Канади 7 3. Модель міжбюджетних відносин Німеччини 11 Висновок 15
 • Бюджетні методи регулювання економічної держави

  Зміст Вступ 2 1. Теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави 4 1.1. Бюджетні методи регулювання фінансової діяльності держави 4 1.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання 10 2. Виконання бюджетів України як складової міжбюджетного регулювання економічної держави 13 2.1. Структура та динаміка доходів та видатків бюджетів різних рівнів 13 2.2. Міжбюджетні трансферти як основний інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні 20 3. Проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні 23 Висновок 33 Список використаної літератури 35 Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування процесу регулювання міжбюджетних відносин економічної держави. Досягненню поставленої мети сприяє постановка і вирішення таких конкретних завдань: - узагальнити теоретичні засади бюджетного регулювання економічної держави; - показати механізм бюджетного регулювання; - розкрити структуру та динаміку доходів та видатків бюджетів різних рівнів; - з‘ясувати проблеми та напрямки реформування міжбюджетних відносин в Україні; - дослідити практику міжбюджетних трансфертів. Об'єктом дослідження є бюджети різних рівнів бюджетної системи України. Предметом дослідження теорія і практика міжбюджетного регулювання. Хронологічними рамками дослідження є 2004-2005 роки. Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації політики у сфері державних фінансів в Україні, фінансово-економічні бюлетені та звіти Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України, статистичні матеріали Держкомстату України.
 • Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення

  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84-86 Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів.
 • Контрольна з бюджетної системи

  1. Бюджетний устрій та бюджетна система держави 3 2. Організація міжбюджетних відносин України 8 3. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні 16 Використана література 20
 • Контрольна робота Предмет: місцеві фінанси

  ВСТУП 4 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 5 2. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА 2006 РІК 14 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 19 ВИСНОВКИ 23 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25
 • ТРАНСФЕРТИ В СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

  Ключові слова: трансферти, міжбюджетні відносини, дотації, субвенції, міжбюджетні гранти, місцеві бюджети.розкрито сутність і значення трансфертів у системі регулювання між- бюджетних відносин. Розглянуто види трансфертів, традиційні моделі класифікації між- бюджетних грантів та їхню роль у реформуванні міжбюджетних відносин, запропоновано встановити дієвий механізм міжбюджетних відносин шляхом удосконалення бази оподат- кування, податкових надходжень і збільшення частки власних доходів у бюджетах всіх рівнів.
 • Роль судової практики у регулюванні трудових відносин

  ВСТУП 3 Розділ 1. Система трудових відносин в Україні у сучасних умовах 5 1.1. Загальні положення трудових відносин 5 1.2. Індивідуальні трудові відносини 12 1.3. Колективні трудові відносини 15 Розділ 2. Аналіз судової практики у сфері трудових відносин 20 2.1. Основні законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини 20 2.2. Роль та значення судової практики 24 2.3. Аналіз рішень Конституційного суду України 27 2.4. Аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України 31 Розділ 3. Шляхи вдосконалення судової практики у регулюванні трудових відносин в Україні 38 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

  Ключові слова: форма права, судовий прецедент, рішення Конституційного Суду.Проаналізовано роль та значення судової практики в правовому регулюванні цивільних відносин. Обстоюється позиція про віднесення до форм права рішень Конституційного Суду України та вищих судових інстанцій України, а також необхідність уніфікації форм їх зовнішнього виразу та правил про дію в часі, просторі та по колу осіб.
 • Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення

  ПЛАН ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 6 1.1. Поняття та механізм міжбюджетних відносин 6 1.2. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах 16 1.3. Регулювання міжбюджетних відносин шляхом використання міжбюджетних трансфертів 23 2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ У ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 32 2.1. Аналіз специфіки розмежування доходів і видатків між державним і місцевими бюджетами 32 2.2. Наявні проблеми у сфері міжбюджетних відносин на рівні центральних і місцевих органів виконавчої влади 41 2.3. Головні проблеми подальшого становлення міжбюджетних відносин в Україні 46 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 52 3.1. Напрямки подальшого реформування механізму бюджетних відносин 52 3.2. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин 54 3.3. Концепція формування міжбюджетних відносин в умовах реформування економічних інститутів 64 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 80 ДОДАТКИ 84 Мета і задачі дослідження. Головною метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування, розробка методичних підходів і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесів розвитку міжбюджетних відносин. Відповідно до поставленої мети вирішено такі задачі: дослідження основних етапів становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні; проведення теоретичного аналізу сутності міжбюджетних відносин та механізму їх реалізації; визначення особливостей формування міжбюджетних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду; аналіз сучасних тенденцій і факторних умов змін щодо формування нових бюджетних відносин; встановлення основних напрямків розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Об’єкт дослідження – система розмежування доходів і видатків бюджетів різних рівнів. Предмет дослідження – реально сформована система міжбюджетних відносин в Україні. Методи дослідження. У процесі дипломного дослідження застосовувалися різні методи, а саме:  методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття змісту і сутності основ понятійного апарату при розгляді взаємовідносин між бюджетами різних рівнів, уточнення поняття «міжбюджетні відносини»;  статистичний і графічний аналіз – для аналізу, групування, порівняння і наочного відображення емпіричних даних з метою дослідження стану розвитку міжбюджетних відносин в Україні, засад формування, надання та розвитку міжбюджетних трансфертів;  системний та комплексний підходи – для визначення шляхів розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові документи, які регулюють фінансові механізми формування і використання бюджетних коштів в Україні, звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Верховної Ради України, дані науково-дослідних центрів та установ. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців з питань державних фінансів, міжбюджетних відносин, трансформаційних процесів
 • Концепція Цивільного кодексу України

  Вступ Розділ 1 ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 1.1. Громадянський характер кодексу 1.2. Природно-правова ідеологія ЦКУ Розділ 2 СТРУКТУРА ТА ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2.1. Структура ЦКУ 2.2. Вплив ЦКУ на правове поле України Розділ 3 РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ Висновки Список використаних джерел і літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru