Заказать реферат

Доклад: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН (ID:51172)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН (Код работы:51172)

Информация о работе Раздел: Гражданское право
Вид работы: Доклад
Объем: 10 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 51172
Добавлена: 04.03.2011
Просмотров: 950
СодержаниеКлючові слова: форма права, судовий прецедент, рішення Конституційного Суду.
Проаналізовано роль та значення судової практики в правовому регулюванні
цивільних відносин. Обстоюється позиція про віднесення до форм права рішень
Конституційного Суду України та вищих судових інстанцій України, а також необхідність
уніфікації форм їх зовнішнього виразу та правил про дію в часі, просторі та по колу осіб.
Дополн. информацияГод написания: 2010Код работы: доп.178
ПродавецАлена Алена
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Роль судової практики у регулюванні трудових відносин

  ВСТУП 3 Розділ 1. Система трудових відносин в Україні у сучасних умовах 5 1.1. Загальні положення трудових відносин 5 1.2. Індивідуальні трудові відносини 12 1.3. Колективні трудові відносини 15 Розділ 2. Аналіз судової практики у сфері трудових відносин 20 2.1. Основні законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини 20 2.2. Роль та значення судової практики 24 2.3. Аналіз рішень Конституційного суду України 27 2.4. Аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України 31 Розділ 3. Шляхи вдосконалення судової практики у регулюванні трудових відносин в Україні 38 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • Право як ефективний регулятор суспільного життя

  Вступ 2 І. Право як регулятор суспільних відносин в державі 4 1.1 Право і правові відносини у суспільстві 4 1.2 Правова поведінка особи як частини суспільства 9 1.3 Норми права та їх роль в правовому регулюванні суспільних відносин 13 ІІ. Суспільство і правова держава 17 2.1 Суспільний фактор в теорії правового державотворення 17 2.2 Роль суспільного фактору у побудові української правової держави 22 Висновок 27 Список використаної літератури 28
 • Цивільно-процесуальні відносини і їх субєкти

  ПЛАН ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ МЕТА ТА ХАРАКТЕР…………………………..с. 5 РОЗДІЛ ІІ. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН………………………..с. 10 2.1. Норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин…………………………………………………………………с. 10 2.2. Цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення процесуальних правовідносин………………………………………………..с. 15 2.3. Процесуальні юридичні факти як передумова цивільних процесуальних правовідносин (дії та події)…………………………………………………..с. 18 РОЛЬ ІII. ЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЇХ ВИДИ………………………………………………………с. 21 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...с. 31 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….с. 34
 • Теорія держави і права

  1. Охарактеризувати значення юридичних фактів в правовому регулюванні суспільних відносин 3 2. Правовий нігілізм: форми прояву та шляхи усунення 4 3. Визначити індивідуальні особливості правових систем 8 скандинавських країн, країн Латинської Америки, та Японії 8 4. Що означає Відродження у розвитку державно-правової думки 13 5. Громадянин М. Максимовича - захисник справедливості 15 Література 18
 • ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  ВСТУП 3 Розділ 1. Значення судової практики для удосконалення трудового законодавства України 5 Розділ 2. Практика розгляду судами трудових спорів 8 Розділ 3. Поняття та необхідність створення трудової юстиції 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36
 • Питання до іспиту Цивільне право білети шпора

  1. Поняття ЦП. 2. Предмет та метод цивільного права. 3. Функції та принципи цивільного права. 4. Джерела цивільного права 5. Поняття та структура цивільного законодавства. 6. Дія цивільного законодавства. 7. Цивільне право як наука. 8. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 9. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичних фактів 10. СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 11. Співідношення понять. 12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. Правоздатність громадян. 13. Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. 14. Дієздатність громадян. 15. Обмеження дієздатності громадянина 16. Визнання громадянина недієздатним. 17. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. 18. Оголошення громадянина померлим. 19. Опіка та піклування 20. Поняття та ознаки юридичної особи. 21. Правоздатність юридичної особи. 22,23,24. Порядок виникнення і припинення юридичних осіб. Порядок виникнення юридичних осіб. 25. Види юридичних осіб. 26. Держава як суб'єкт цивільного права. Держава Україна — суб'єкт цивільного права. 27.28 Правосуб’єктність АРК і територіальних громад. 29. Захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав 30. Об'єкти цивільних прав. Поняття та види об'єктів цивільних прав. 31. Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно. 32. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. 33. Інформація як об'єкт цивільних прав 34. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав 35. Поняття та ознаки правочину. 36. Правочини: поняття, види 37. Умови дійсності правочину. 38. Правочини: форма і наслідки її недотримання 39. Правові наслідки недійсності правочину 40. Недійсні правочини 41. Поняття та підстави представництва 42. Правочини, які може вчиняти представник. Правові наслідки вчинення правочину представником 43. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень 44. Види представництва. 45. Представництво за довіреністю. фКомерційне представництво 46. Строки (терміни). Позовна давність. Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві. 47-53. Позовна давність. 54. Поняття власності та права власності. 55. Форми і види права власності 58. Що включає поняття речового права 59.60.61.Об’єкт та суб’єкт права державної та комунальної власності 63. Приватизація державних та комунальних підприємств 64. Реприватизація. 65. Право приватної власності. Загальні положення 66,67. Право державної та комунальної власності. Загальні положення. 68,69. Способи набуття і припинення права власності. 70. Право спільної власності. Поняття права спільної власності. 71,72. Право спільної часткової власності 74. Захист права власності. Поняття цивільно-правового захисту. 75. Віндикаційний позов. 76. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача 77. Негаторний позов. 78. Поняття, ознаки та види речових прав на чуже майно 79,80. Сервітут 81, 82 Суперфіцій та емфітевзис. 83. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. 84. Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 85. Відмінності у цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю. 86. Поняття, суб’єкти та об’єкти авторського права. 88. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
 • Види цивільних правовідносин

  Вступ 4 1. Загальна характеристика цивільних правовідносин 6 1.1. Поняття та ознаки цивільних правовідносин 6 1.2. Елементи цивільних правовідносин 8 2. Класифікація цивільно-правових відносин 13 2.1. Загальний огляд видів цивільно-правових відносин 13 2.2. Детальний аналіз майнових та немайнових цивільно-правових відносин 15 2.3. Регулятивні і охоронні відносини 25 2.4. Абсолютні, загальнорегулятивні й відносні правовідносини 28 2.5. Характеристика активних і пасивних правовідносини 30 Висновки 33 Список використаної літератури: 35
 • ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ - ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ І. Поняття та сутність об'єктів цивільних прав 5 1.1. Поняття об'єктів цивільних прав 5 1.2. Відмежування понять "об'єкт цивільних прав" та "об'єкт цивільних правовідносин" 6 1.3. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав 7 Розділ ІІ. Види об'єктів цивільних прав 11 2.1. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Майно 11 2.2. Гроші та цінні папери як об'єкти цивільних прав 19 2.3. Дії, послуги та нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав 27 ВИСНОВКИ 36 Список використанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
 • Цивільно-правове регулювання комунальної власності

  Вступ 2 Розділ І. Комунальна власніть як об єкт конституційно-правових відносин на Укрїні 3 1.1 Конституційно-правове регулювання комунальної власності в Україні 3 1.2 Проблеми управління комунальною власністю 11 Розділ ІІ. Основи цивільно-правового регулювання комунальної власності в Україні 14 2.1 Право комунальної власності у цивільно-правовому регулюванні: поняття, зміст, суб’єкти та об’єкти 14 2.2 Право комунальної власності у цивільно-правовому полі українського законодавства 20 Висновки 28 Список використаних джерел 31
 • СУДОВА ВЛАДА

  Вступ Розділ 1. Місце та роль судової влади в суспільстві Розділ 2. Поняття судової влади та принципи її організації Розділ 3. Органи судової влади України Розділ 4. Функції та повноваження судової влади Розділ 5. Сучасні проблеми інтеграції судової влади Висновки Список використаних джерел і літератури

©: 2011-2022 infoworks.ru