Заказать реферат

Курсовая: Методика вивчення іноземної мови як науки. Зв'язок з іншими науками (ID:50360)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Методика вивчення іноземної мови як науки. Зв'язок з іншими науками (Код работы:50360)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 30 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 50360
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 2263
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 6
1.1 Історичні аспекти методик вивчення іноземної мови 6
1.2 Методи навчання іноземної мови 10
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 13
2.1 Рольові ігри як вивчення іноземної мови 13
2.1.1 Буквені ігри 14
2.2.1 Музичні та рухливі ігри 17
2.2 Використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови 20
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ДОДАТКИ 30
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Амонашвили Ш.А. Психологические особенности усвоения второго языка школьниками. // Иностранная литература в школе. - М., 1986. - № 2. - С.26-27.
2. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. - 347 с.
3. Дембровська О.Б. Напрями складання програм з іноземної мови для студентів технічних факультетів / О.Б. Дембровська // Наука і методика. – 2006. – № 8. – С. 108–110.
4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Відділ сучасних мов. Страсбург. – Лепвіт. – К., 2003.
5. Задорожній О.Т. // Слово знайко. – 2001. № 5.
6. Засоби навчання в аграрних навчальних закладах : метод. посіб. для наук. педагогіч. працівників та викладачів аграрних навч. закладів / П.Г. Лузан, В.В. Ільїн,Т.Д. Іващенко, М.М. Пастушенко . – К. : Науково-методичний центр аграрної освіти, 2005. – 88 с.
7. Иванова В.П. Совещание по вопросам экспериментального обучения иностранным языкам в детских садах и начальной школе. // Иностранные языки в школе. - М., 1989. - № 1. - С.100-114.
8. Капітанчук Т.В. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов.// Англійська мова та література. – 2003. № 31. – с. 2
9. Квасова О.Г. Музичні та рухливі ігри для вивчення англійської мови на початковому етапі // Іноземні мови – 2000 - № 4. – с. 15-17.
10. Кувшинов В.І. Ігри на уроках англійської мови. // Іноземні мови. – 1995. - № 1. с. 26.
11. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки овладения иностранным языком. // Иностранный язык в школе. - М., 1985. - № 5. - С.25-27.
12. Майстренко С.В. Рольові ситуаційні ігри.// English. – 2000. № 37. – с. 4.
13. Мусейчук С.М. До питання про впровадження дистанційного навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах / С.М. Мусейчук // Наука і методика. – 2005. – № 4. – С. 118–122.
14. Німчук Г.Б. Розважально-пізнавальні ігри на уроках англійської мови.// Англійська мова та література. – 2003. - № 28. – с. 12-15.
15. Редько В. Відчинити вікно в інший світ: інтеркультурний підхід до навчання іноземних мов – нова парадигма в шкільній іншомовній освіті / В. Редько, Л. Мамонова, С. Полякова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С. 22–26.
16. Савченко О.П. Педагогічні видання / О.П. Савченко // “Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку”. – 2008. – Вип. №1.
17. Скалій Л.І. Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції вчителя іноземних мов // Іноземні мови. – 2003. - №4. – с.5-9.
18. Сухомейло Т.Г. Огляд методик вивчення іноземної мови (на прикладі англійської мови) / Т.Г. Сухомейло // Методологія і методика підготовки фахівців в аграрних ВНЗ : зб. наук. праць ; редкол. : П.Г. Копитко та ін. – Умань, 2004. – С. 181–186.
19. Федорова О. Методики преподавания английского / О. Федорова, О. Чебанова// Иностранец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. inostranets.ru
20. Формирование речевой деятельности младших школьников на основе дидактических принципов К.Д. Ушинского // Начальная школа. - М., 2001. - №10. - 25 с.
21. Савченко О.Ю. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови. // Іноземні мови. 2001 - № 1. с. 34-40.
22. Черниш В.В. Пісенні ігри англійською мовою.// Іноземні мови. – 2000 - №3. с. 43-46.
23. Шукевич Б.І. Дистанційна освіта: зарубіжний досвід на матеріалі англійської мови // Іноземні мови. – 2003. №3. – с.64-66.
24. J.Hadfield. Elementary Communication Games// Nelson. – 1984.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Зв’язок геодезії з іншими науками

  Вступ 3 1. Наукові та науково-технічні дисципліни геодезії 5 2. Загальний та практичний зв’язок геодезії з іншими науками 9 Висновки 12 Література 14
 • Зв’язок судової психіатрії з іншими науками

  Вступ 3 1. Загальна характеристика судової психіатрії як науки 5 2. Співвідношення судової психіатрії з юридичними науками 7 3.Зв’язок судової психіатрії з кримінально-процесуальним правом. 9 Висновки 16
 • Особливості вивчення іноземної (англійської) мови у початкових класах

  Вступ ................................................................ 3 1. Психологічні основи навчання іноземної мови у початковій школі .......................................... 6 2. Особливості організації учбового процесу вивчення іноземної мови на початковому етапі ................... 13 2.1. Традиційна і нетрадиційна стратегія навчання іншомовній лексиці ........................................... 13 2.2. Урок як основна одиниця учбового процесу. Специфіка уроку іноземної мови ........................... 16 2.3.Роль гри на уроках англійської мови в молодших класах . 19 3. Практична частина ............................................... 23 3.1. Конспект уроку по англійській мові на тему: "Подорож в чарівну країну" ......................................... 23 3.2. Відкритий урок по англійській мові на тему: "Іграшки"............. 27 3.3. Тема: "Знайомство" ......................................... 31 Висновки ................................................................ 34 Література ......................................................... 36
 • Зв’язок психофізіології з іншими науками

  Вступ 3 1. Предмет та завдання психофізіології 4 2. Зв’язок психофізіології з іншими науками 6 Висновок 12 Список використаної літератури 13
 • Статус культурології та взаємозв’язок з іншими науками

  Вступ 3 Взаємозв’язок культурології з іншими науками 8 Висновки 11 Список використаної літератури 13
 • Предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками

  Вступ 3 1. Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології 4 3. Зв'язок з іншими науками 8 Висновки 11 Список використаної літератури 12
 • Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням у середній загальноосвітній школі

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи навчання іноземній мові на початковому ступені оволодіння іншомовним мовленням 5 1.1. Програмні особливості вивчення іноземної мови в початковій школі. 5 1.2. Основи навчання вимови на початкувому ступені оволодіння іноземної мовою. 9 Розділ ІІ. Особливості навчання вимови учнів на початковому етапі оволодіння усним іншомовним мовленням у середній загальноосвітній школі 13 2.1. Навчання звуків іноземної мови. 13 2.2. Засоби та вправи на засвоєння матеріалу. 16 Розділ ІІІ. Ігрові методи формування мовленнєвих навичок дітей на початковому ступені вивчення іноземної мови в школі 22 3.1. Формування мовленнєвих навичок і стійкого інтересу до іноземної мови в молодших школярів через використання ігор й ігрових моментів на уроці англійської мови. 22 3.2. Конспект уроку з англійської мови на тему: "Подорож в чарівну країну". 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33
 • Методика вивчення іменника в молодших класах

  Вступ 1. Методика вивчення частин мови в початкових класах 1.1. Принципи, методи й прийоми при вивченні частин мови 1.2. Система вивчення іменника 2. Формування загального поняття про іменники 3. Методика вивчення числа іменників 4. Методика вивчення роду іменників 5. Методика вивчення відмінювання іменників Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Структура уроку іноземної мови (англійської)

  Вступ. 2 1. Урок, як основна форма організації навчання. 3 1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання. 3 1.2. Вимоги до уроку іноземної мови. 6 1.2.1. Мовленнєва спрямованість уроку іноземної мови. 6 1.2.2. Комплексність уроку іноземної мови. 7 1.2.3. Іноземна мова - мета і засіб навчання. 8 1.2.4. Висока активність розумово-мовленевої діяльності учнів. 8 1.2.5. Різноманітність форм роботи учнів. 9 1.2.6. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності. 10 2. Типи та структура уроків англійської мови. 12 2.1. Критерії класифікації уроків англійської мови. 12 2.2. Дидактико-методичні моделі уроків англійської мови. 15 2.3. Аналіз уроку англійської мови. 18 3. Практична частина. 24 Висновок. 31 Література. 32
 • Предмет конфліктології. Зв'язок конфліктології з іншими науками

  Вступ 3 1. Предмет конфліктології. 4 2. Зв'язок конфліктології з іншими науками 9 Висновки 13 Література 14

©: 2011-2022 infoworks.ru