Заказать реферат





Курсовая: Аудит витрат на оплату праці на підприємствах харчової промисловості (ID:50400)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Аудит витрат на оплату праці на підприємствах харчової промисловості (Код работы:50400)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 48 стр.
Цена: 145 грн.
Код работы (ID): 50400
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 698
СодержаниеЗМІСТ
ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 5
1.1. Аудит витрат на оплату праці 5
1.2. Огляд літературних досліджень за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту 7
1.3. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах ринкової економіки 9
2. АУДИТ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ ТОВ «КАРМЕН» 16
2.1 Об’єкти та завдання аудиту розрахунків з персоналом по оплаті праці ТОВ «Кармен» 16
2.2 Організація і методика розрахунків з персоналом по оплаті праці ТОВ «Кармен» 23
2.3 Аудит системи внутрішнього контролю 36
2.4 Аудит зобов’язань за рахунками з оплати праці ТОВ «Кармен» 38
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 48
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України Про відпустки: від 15.11.96. №504/96-ВР
2. Закон України Про оплату праці: від 24.03.1995, N 108/95-ВР.
3. Закон України Про охорону праці: від 14.10.1992, N 2694 – ХІІ.
4. Закон України Про пенсійне забезпечення: від 05.11.1991, N 1788 – ХІІ.
5. Лист Міністерства праці та соціальної політики Про норму тривалості робочого часу на 2007 рік: від 09.10.2006 N 6540/0/14-06/13
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 // Все про бухгалтерський облік. – 2005.-№13
7. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994, N 170.
8. Про додаткові заходи у зв'язку з підвищенням заробітної плати: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.1992, N 140
9. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995, N 100.
10. Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 244
11. Білуха М Т. Курс аудиту: Підручник. -К.: Вища школа. - Знання, 1998.
12. Бутинець Ф. Ф. Аудит. Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів. - 2-е видання, перероблене та доповнене. Житомир: ПП „Рута", 2002.
13. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку – Житомир: ПП. «Рута», 2002 – 544с.
14. Го¬лов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. - Дніпропетровськ, «Баланс – Клуб», 2001.- 832 с.
15. Давидов Г. М. Аудит: Підручник. - К.: Знання, 2004.
16. Економіка праці : Навчальний посібник /Укл.: В. А. Никифорак, Л. С. Білик. – Чернівці : Рута, 2001. – 75 с.
17. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004. – 473с.
18. Коблянська О.І., Фінансовий облік: Навч.посіб. – 2-ге вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2007.- 471 с.- (Вища освіта XXI століття).
19. Кроленко А. В. Оплата праці в умовах ринкової трансформації економіки: сутність, функції, напрямки реформування: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук: 08.01.01 // Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2004.-17 с.
20. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти - Львів: Піча Ю. В.; К.: „Каравела"; Львів: „Новий світ - 2000", 2002.
21. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В., Організація і методика аудиту: Навчальний посібник - 2-е вид. - К.: Каравела, 2005.
22. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 12. - С. 29.
23. Мельник Т. Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук: 08.06.04 // Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2006.-16 с.
24. Пилипенко В.М., Аудит: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2002.
25. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.
26. Цуканова О. В. Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата екон. наук: 08.06.04 // Харківська державна академія технології та організації харчування. – Харків, 2000.-19 с.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці

  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми оплати праці 7 1.1. Економічний зміст поняття „заробітна плата” 7 1.2. Системи, форми та види оплати праці 11 Розділ2. Облік прямих витрат на оплату праці 29 2.1. Особливості обліку прямих витрат на оплату праці. 29 2.2. Облік суми основної і додаткової оплати, які нараховані згідно із прийнятою підприємством системою оплати праці. 39 Розділ3. Аналіз прямих витрат на оплату праці 43 3.1. Питома вага витрат на оплату праці в собівартості послуг 43 3.2. Зменшення прямих витрат на оплату праці 47 Розділ 4. Аудит прямих витрат на оплату праці 53 4.1. Нормативне забезпечення аудиту прямих витрат на оплату праці 53 4.2. Загальна характеристика аудиту прямих витрат на оплати праці 60 Розділ 5. Основи організації обліку і аудиту з оплати праці на основі АРМ 64 Висновок 72 Список використаних джерел: 76 Додаток 1. 80
 • Аудит витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ТОВ «Зорепад»)

  ВСТУП. 3 РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ. 5 Планування та визначення аудиторського підходу. 5 Тестування засобів контролю. 7 РОЗДІЛ 2. АУДИТ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО 12 Склад та облік виробничих витрат. 12 Аудит прямих витрат на виробництво. 15 Аудит загальновиробничих витрат. 17 РОЗДІЛ 3. АУДИТ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 22 Аудит планової (нормативної) калькуляції собівартості продукції. 22 Аудит фактичної калькуляції собівартості продукції. 26 ВИСНОВОК. 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 32 Додаток А 34 Додаток Б 35
 • Облік, аналіз та аудит витрат на оплату праці

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 6 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 6 1.2. Сутність витрат на оплату праці та нормативне -правова база регулювання їх обліку та аудиту 15 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту 21 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР “ОХОРОННІ СИСТЕМИ” 30 2.1. Організація обліку витрат на оплату праці 30 2.2. Аналітичний та синтетичний облік витрат на оплату праці 33 2.3. Удосконалення організації та методології обліку витрат на оплату праці 41 РОЗДІЛ 3. Аналіз витрат на оплату праці. на прикладі ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” 44 3.1 Загальна оцінка виконання планових завдань та їх тенденцій. 44 3.2. Факторний аналіз динаміки витрат на оплату праці 46 3.3 Можливості підприємства по організації системи управління витратами на оплату праці. 49 РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту витрат на оплату праці на прикладі ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” 54 4.1. Організація проведення аудиту. 54 4.2. Методика проведення аудиту витрат на оплату праці 62 4.3. Рекомендації в результаті проведення аудиту витрат на оплату праці ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” 74 76 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82 ДОДАТКИ
 • Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці

  Вступ……………………………………………………………………….……..…..3 Розділ I Економічна сутність витрат на оплату праці 1.1.Економічний зміст оплати праці та нормативно-правове забезпечення розрахунків з оплати праці…………………………………………….……..8 1.2.Cистеми оплати праці в Україні………………………………….……..21 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту оплати праці…………………………………………………….……28 Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці 2.1. Первинний облік розрахунків з оплати праці………………..…..…38 2.2. Нарахування заробітної плати та утримання із заробітної плати….45 2.3. Облік витрат на оплату праці та розрахунків з персоналом….....…56 Розділ III. Аналіз фонду оплати праці та ефективності витрат на оплату праці 3.1. Динаміка і структура фонду оплати праці…………………………….65 3.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства………………..71 3.3. Факторний аналіз витрат на оплату праці……………………….....…77 Розділ IV. Аудит розрахунків з оплати праці 4.1. Теоретико - методологічні аспекти розрахунків з оплати праці…..…89 4.2. Результати аудиту розрахунків з оплати праці…………….…….……94 Висновки…………………………………………………………………………...97 Список використаних джерел……………………………….………………….102 Додатки
 • Харчова промисловість

  Вступ 1. Значення харчової промисловості у соціально-економічному розвитку України 2. Особливості і фактори розміщення харчової промисловості України 3. Основні етапи розвитку харчової промисловості України. Сучасний стан галузі 4. Продукція харчової промисловості у внутрішній та зовнішній торгівлі України 5. Зелена модернізація харчової промисловості України 6. Проблеми і перспективи розвитку і розміщення харчової промисловості України Висновки Список використаної літератури Додатки
 • Територіальна організація харчової промисловості

  Вступ 3 Розділ 1. Визначення місця і значення харчової промисловості в господарському комплексі України 5 Розділ 2. Сучасний стан харчової промисловості в Україні 8 Розділ 3 Територіальна організація харчової промисловості 11 Розділ 4. Перспективи розвитку і розміщення харчової промисловості в умовах ринкової економіки 23 Висновки 29 Список використаної літератури 31
 • Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці

  ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна характеристика витрат на оплату праці, їх місце в сучасних умовах господарювання 8 1.1. Сутність заробітної плати 8 1.2. Форми та системи оплати праці 17 1.3. Значення та завдання обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах ринкової економіки 39 Розділ 2. Організація обліку розрахунків з оплати праці 46 2.1. Організація оплати праці на підприємствах України 46 2.2. Документальне оформлення обліку праці, нарахування заробітної плати та утримань 49 2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за заробітною платою 60 2.4. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці 66 Розділ 3. Аналіз фонду оплати праці, середньої заробітної плати на ТОВ "Автоклас" 73 3.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 73 3.2. Аналіз фонду оплати праці на підприємстві 79 Розділ 4. Аудит та контроль витрат на оплату праці та резерви їх зниження 82 4.1. Завдання та методика проведення аудиту розрахунків з оплати праці 84 4.2. Джерела, порядок та послідовність проведення контролю на ТОВ "Автоклас" 92 4.3. Контроль витрат на оплату праці та резерви їх зниження 97 ВИСНОВКИ 108 Список використаної ЛІТЕРАТУРИ 114 ДОДАТКИ 122
 • Удосконалення обліку контролю та аналізу витрат на оплату праці з метою їх оптимізації (+ анотація)

  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 10 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 10 1.1 Економічна сутність витрат на оплату праці їх оцінка та визнання 10 1.2 Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 20 Висновки до першого розділу 22 РОЗДІЛ 2 24 СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 24 2.1 Організаційні та технологічні особливості базового підприємства та їх вплив на організацію і методологію обліку витрат на оплату праці 24 2.2 Фінансовий облік витрат на оплату праці 34 2.3 Облік витрат на оплату праці у системі прийняття управлінських рішень 68 Висновки до другого розділу 81 РОЗДІЛ 3 83 КОНТРОЛЬ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 83 3.1 Система показників інформаційна база та основні методологічні прийоми контролю та економічного аналізу 83 3.2 Методика контролю витрат на оплату праці 86 3.3. Організація і методика економічного аналізу витрат на оплату праці 89 3.4 Методика факторного аналізу 100 Висновки третього розділу 112 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 117 АНОТАЦІЯ 121 АННОТАЦИЯ 122 ANNOTACIYA 123 ДОДАТКИ 124
 • Економіка турпідприємства

  1. Структура собівартості транспортного обслуговування туристів 3 2. Ефективність та продуктивність праці на підприємствах харчування 7 3. Задача №7 Визначити розмір рівня витрат на оплату праці в звітному періоді на основі даних: рівень витрат на оплату праці в минулому році – 33%; темпи приросту у звітному періоді: продуктивність праці – 12,6%, середньої заробітної плати – 9,2%. Список літератури 16
 • Облік, аналіз, аудит прямих витрат на оплату праці

  Розділ 1. 6 Економічна суть прямих витрат на оплату праці 6 1.1. Економічний зміст поняття „заробітна плата” 6 1.2. Види та форми заробітної плати 11 1.3. Законодавче регулювання праці та її оплати 20 Розділ 2. 24 Концептуальні основи організації обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці 24 2.1 Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві 24 2.2. Облік відрахувань на соціальні заходи 36 2.3. Аудит прямих витрат на оплату праці 41 Розділ 3. 53 Економічний аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві 53 3.1. Загальна характеристика підприємства ЗАТ «Агроленд» 53 3.2. Аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві 58 Розділ 4. 72 Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці 72 4.1. Значення аналізу прямих витрат на оплату праці 72 4.2. Шляхи та перспективи покращення обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці 81 В И С Н О В К И 90 Список використаної літератури 94 Додатки 97 (непотрібні додатки видалити) Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Завдання дослідження включає: розкриття теоретичниї і практичних аспекти обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці; проведення економічного аналізу прямих витрат на оплату праці на підприємстві ТОВ „Агроленд”; обгрунтування напрямків вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Предметом дослідження є методичні, організаційні та практичні питання обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці. Об’єктом дослідження є теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці на прикладі ЗАТ „Агроленд”, що здійснює діяльність по виробництву мінеральних добрив та ін. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, використано традиційні методи і прийоми бухгалтерського обліку, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці в промислових підприємствах, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку і аналізу заробітної плати. У дипломній роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко-статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних рядів, факторний аналіз. У процесі дослідження використовувались дані бухгалтерської та статистичної звітності ЗАТ „Агроленд” – первинні документи, регістри, річні звіти. Відповідно до логіки дослідження робота містить чотири розділи. В першому розділі розкрито економічну суть прямих витрат на оплату праці та законодавче регулювання праці та її оплати. В другому розділі приділено увагу концептуальним основам організації обліку та аудиту прямих витрат на оплату праці. В третьому розділі проведено економічний аналіз прямих витрат на оплату праці на підприємстві ТОВ „Агроленд”. В четвертому розділі наведені напрямки вдосконалення обліку, аналізу та аудиту прямих витрат на оплату праці.





©: 2011-2021 infoworks.ru