Заказать реферат

Курсовая: Нерівномірність розміщення й використання лісових ресурсів Європейських країн (ID:50427)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нерівномірність розміщення й використання лісових ресурсів Європейських країн (Код работы:50427)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 39 стр.
Цена: 115 грн.
Код работы (ID): 50427
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 878
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
1. Сутність значення і місце лісових ресурсів у формуванні економічного потенціалу Європейських країн 5
2. Сучасна компонентна структура лісових ресурсів країн Європи і регіональні відмінності в розміщенні та рівнях забезпеченості ресурсами 8
3. Вплив забезпеченності лісовими ресурсами на формування галузевої спеціалізації країн Європи……………………………………………………..14
4. Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики довкілля 18
5. Регіональні проблеми ресорсо-збереження та відтволрення лісових ресурсів країн Європи 27
Висновки 34
Список використаної літератури 37
Додатки 39
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Безуглий В. В., Козинець С. В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. — К., 2003 – 455 с.
2. Берлянт А. М. Картографический метод исследования природных явлений. — М.: Изд-во МГУ, 1971 – 203 с.
3. Бондарчук В. Г. Геологія для всіх. — К.: Рад. шк., 1970. — 295 с.
4. Бобко А.М. Лесная экология – мифы и реальность// Мебельный бизнес. – 2003, № 2. – С. 26-27.
5. Географія: світи, регіони, концепти: Пер. з англ. — К., 2004 – 366 с.
6. Кирилюк С., Попков М., Полякова Л. Перспектива сертифікації лісів України// Лісовий і мисливський журнал. – 2001, № 3. – С. 10-11.
7. Кравець П. Сертифікація на Поліссі// Лісовий і мисливський журнал. – 2003, № 5-6. – С. 15.
8. Кравець П., Лакида П. Сертифікація лісів України в контексті розвитку сучасної лісової політики// Лісовий і мисливський журнал. – 2002, № 5-6. – С. 6-7.
9. Лавров В., Букша І., Бондарчук Г. Національна схема лісової сертифікації// Лісовий і мисливський журнал. – 2002, № 5-6. – С. 8-9.
10. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. — М.: Прогресс, 2002 – 423 с.
11. 26. Липец Б. Г., Пуляркин В. А. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студ. — М., 1999. — 400 с.
12. Міжнародна лісова політика/ Полякова Л., Сторожук В., Кирилюк С., Попков М// лісовий і мисливський журнал. – 2002, № 2. – С. 10-11.
13. Синякевич І.М. Економічні інструменти екополітики: теорія і практика// Економіка України. – 1999, № 10. – С. 78-83.
14. Синякевич І.М. Система інструментів лісової політики. Яким чином її реформувати і ефективно використовувати?// Деревообробник. – 2000, № 16.
15. Синякевич І.М. Екологізація розвитку: об'єктивна необхідність, методи, пріоритети// Економіка України. – 2004, № 1. – С. 57-63.
16. Полякова Л., Кирилюк С., Савущак М., Самоплавський С. Українсько-шведський проект триває// Лісовий і мисливський журнал. – 2003, № 5. – С. 12-14.
17. Пуговиця М. У серці Європи// Лісовий і мисливський журнал. – 2003, № 2.. – С. 14-16.
18. Холявка В.З. Еколого-економічні засади формування кореневих цін на деревину, автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. канд. ек. наук. – Львів. – 2003. – 20 с.
19. Романова З. П., Куракова Л. И., Ермаков Ю. Г. Природные ресурсы мира. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 304 с.
20. Ростов Є. Ф. Економіка країн світу: Довідник. — К.: Картографія, 1998. — 384 с.
21. Эндерс А., Квепер И. Экономика природных ресурсов: Пер. с нем. — 2-е изд. — М., 2004.
22. Экономика зарубежных стран. — М.: Высш. шк., 1990. — 478 с.
23. Экономическая и социальная география зарубежных стран: В 2 т./ Под ред. В. П. Максаковского. — М.: Просвещение, 1980–1981 – 332 с.
24. www.derevo.info.
25. hardwoodmarkets.com
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Світовий ринок лісової та деревообробної промисловості

  Вступ.............................................................................................................3 1. Економічна оцінка лісових ресурсів світу.............................................5 2. Використання і відтворення лісових ресурсів світу...........................11 3. Лісове господарство в світі в континентальному зрізі.......................16 Висновки.....................................................................................................26 Список використаної літератури...............................................................28 Додатки........................................................................................................29
 • 1. Предмет, об'єкт та завдання вивчення дисципліни "Рекреаційна географія" 2 2. Поняття і склад рекреаційних ресурсів 2 3. Класифікація рекреаційних ресурсів 3 4. Типи рекреаційних ресурсів 3 5. Рекреаційні ресурси світу. Основні показники оцінки світових рекреаційних ресурсів 3 6. Поняття рекреаційного навантаження 4 7. Види ландшафтів та їх використання в рекреації 4 8. Ландшафт як рекреаційний ресурс 4 9. Спелеологічні ресурси. Географія розміщення 5 10. Використання біокліматичних рекреаційних ресурсів 5 11. Характеристика унікальних природних об'єктів світу 5 12. Види та використання фіторесурсів 5 13. Узбережжя морів і моря як рекреаційні ресурси 6 14. Використання національних парків у рекреації 6 15. Гідромінеральні ресурси. Структура і розміщення 6 16. Оцінка рекреаційних ресурсів, критерії та показники 7 17. Оцінка морських ресурсів та їх використання 7 18. Оцінка гірських ресурсів та їх використання 7 19. Оцінка лісових, степових ресурсів та їх використання 8 20. Оцінка акваторій річок і озер та їх використання 8 21. Антропогенні рекреаційні ресурси, їх типологія 8 22. Поняття і види таксономічних одиниць в рекреалогії 9 23. Бальнеологічні курорти світу 9 24. Рекреаційне використання парків і заповідників 9 25. Поняття і склад територіально-рекреаційної системи 10 26. Поняття "біоклімат", його складові, характеристика 10 27. Бальнеологічні ресурси Європи 10 28. Охорона природних рекреаційних комплексів. Поняття дигресії, рекреаційного навантаження 10 29. Курорти світового значення і їх розміщення 11 30. Рекреаційний потенціал Білорусі 11 31. Рекреаційний потенціал країн Балтії 12 32. Рекреаційний потенціал Молдови 12 33. Рекреаційний потенціал країн Середньої Азії 12 34. Рекреаційний потенціал країн Закавказзя 12 35. Рекреаційний потенціал країн Чорноморського басейну 13 36. Рекреаційний потенціал Росії 13 37. Рекреаційний потенціал Сибіру 13 38. Рекреаційний потенціал Далекого Сходу 14 39. Рекреаційний потенціал Південно-Західної Європи 17 40. Рекреаційний потенціал Південної Азії 17 41. Рекреаційний потенціал Південно-Східної Азії 17 42. Загальна характеристика рекреаційного потенціалу Африки 18 43. Рекреаційні ресурси острівних країн Індійського океану 18 44. Рекреаційні ресурси Північної Африки 18 45. Рекреаційні ресурси Південної Африки 19 46. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів Америки 19 47. Рекреаційні ресурси Північної Америки 19 48. Рекреаційні ресурси Південної Америки 19 49. Рекреаційні ресурси острівних країн Латинської Америки 19 50. Рекреаційне природокористування і охорона навколишнього середовища 201. Предмет, об'єкт та завдання вивчення дисципліни "Рекреаційна географія" 2 2. Поняття і склад рекреаційних ресурсів 2 3. Класифікація рекреаційних ресурсів 3 4. Типи рекреаційних ресурсів 3 5. Рекреаційні ресурси світу. Основні показники оцінки світових рекреаційних ресурсів 3 6. Поняття рекреаційного навантаження 4 7. Види ландшафтів та їх використання в рекреації 4 8. Ландшафт як рекреаційний ресурс 4 9. Спелеологічні ресурси. Географія розміщення 5 10. Використання біокліматичних рекреаційних ресурсів 5 11. Характеристика унікальних природних об'єктів світу 5 12. Види та використання фіторесурсів 5 13. Узбережжя морів і моря як рекреаційні ресурси 6 14. Використання національних парків у рекреації 6 15. Гідромінеральні ресурси. Структура і розміщення 6 16. Оцінка рекреаційних ресурсів, критерії та показники 7 17. Оцінка морських ресурсів та їх використання 7 18. Оцінка гірських ресурсів та їх використання 7 19. Оцінка лісових, степових ресурсів та їх використання 8 20. Оцінка акваторій річок і озер та їх використання 8 21. Антропогенні рекреаційні ресурси, їх типологія 8 22. Поняття і види таксономічних одиниць в рекреалогії 9 23. Бальнеологічні курорти світу 9 24. Рекреаційне використання парків і заповідників 9 25. Поняття і склад територіально-рекреаційної системи 10 26. Поняття "біоклімат", його складові, характеристика 10 27. Бальнеологічні ресурси Європи 10 28. Охорона природних рекреаційних комплексів. Поняття дигресії, рекреаційного навантаження 10 29. Курорти світового значення і їх розміщення 11 30. Рекреаційний потенціал Білорусі 11 31. Рекреаційний потенціал країн Балтії 12 32. Рекреаційний потенціал Молдови 12 33. Рекреаційний потенціал країн Середньої Азії 12 34. Рекреаційний потенціал країн Закавказзя 12 35. Рекреаційний потенціал країн Чорноморського басейну 13 36. Рекреаційний потенціал Росії 13 37. Рекреаційний потенціал Сибіру 13 38. Рекреаційний потенціал Далекого Сходу 14 39. Рекреаційний потенціал Південно-Західної Європи 17 40. Рекреаційний потенціал Південної Азії 17 41. Рекреаційний потенціал Південно-Східної Азії 17 42. Загальна характеристика рекреаційного потенціалу Африки 18 43. Рекреаційні ресурси острівних країн Індійського океану 18 44. Рекреаційні ресурси Північної Африки 18 45. Рекреаційні ресурси Південної Африки 19 46. Загальна характеристика рекреаційних ресурсів Америки 19 47. Рекреаційні ресурси Північної Америки 19 48. Рекреаційні ресурси Південної Америки 19 49. Рекреаційні ресурси острівних країн Латинської Америки 19 50. Рекреаційне природокористування і охорона навколишнього середовища 20
 • Демографічна політика країн СНД

  План: Вступ……………………………………………………………………………..3 1.Трудові ресурси як складова регіональної економіки та політики………..5 2.Структура та динаміка зайнятості трудових ресурсів країн СНД…………10 3.Особливості розміщення трудових ресурсів країн СНД……………………18 4.Сучасні соціальні,економічні та екологічні проблеми,які впливають на зайнятість населення країн СНД……………………………………………..…19 5.Особливості демографічної політики країн СНД……………………………22 6.Державна політика і перспективи зайнятості трудових ресурсів країн СНД…………………………………………………………………………….....28 Висновок…………………………………………………………………………31 Список використаної літератури…………………………………………….…34
 • Правове регулювання лісокористування

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………….………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ…………………………………….………………………….5 1.1. Поняття лісу як об’єкту використання……………………………………..……….5 1.2. Історичні етапи розвитку законодавства про ліси ……………………….……….15 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ЛІСУ…………………………………………………..………………………………….24 2.1. Особливості управління в сфері лісових відносин……………………….……….24 2.1.1. Система та повноваження органів управління в лісовій сфері. ……….………24 2.1.2. Управлінські функції в сфері лісових відносин. ……………………….………30 2.2. Правове регулювання права власності та користування лісами. ………..………34 2.2.1. Поняття та види лісокористування………………………………………….…...34 2.2.2. Особливості реалізації права власності на ліс…………………………………..40 2.3. Особливості правового регулювання окремих видів лісокористування………...43 2.3.1. Поняття та порядок здійснення заготівлі деревини…………………….………43 2.3.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів………………………………………45 2.3.3. Побічне лісове користування та використання корисних властивостей лісу………………………………………….…………………………………………….48 2.4. Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства щодо використання лісових ресурсів………………………………….52 ВИСНОВКИ………………………………………….………………………………….63 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………70 ДОДАТОК………………………………………….……………………………………77
 • Регіональні аспекти розвитку розміщення та використання трудових ресурсів Азії

  Вступ 2 1. Трудові ресурси як складова частина продуктивних сил Азії 4 2. Передумови формування трудоресурсного потенціалу Азії 8 3. Особливості розміщення трудових ресурсів Азії 13 4. Сучасні соціально-економічні та екологічні проблеми із зайнятістю населення та перспективи розвитку 16 5. Шляхи вирішення проблем ефективного використання трудових ресурсів Азії 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додатки 26
 • АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. В.І.ЛЕНІНА»

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність матеріальних ресурсів та їх класифікація. 5 1.2. Задачі аналізу та джерела інформації 8 1.3.Система показників, що характеризують ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві. 10 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. В.І.ЛЕНІНА» 19 2.1. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів 19 2.2. Вплив зміни матеріаломісткості на показники роботи підприємства 23 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 26 3.1. Обґрунтування конкретних управлінських рішень 26 3.2. Використання досвіду зарубіжних країн при аналізі матеріальних ресурсів 34 ВИСНОВОК 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
 • Проблеми розміщення і використання трудових ресурсів України

  Вступ.....................................................................................................................3 1. Науково-теоретичні основи формування трудового потенціалу................5 1.1. Соціальна структура населення...........................................................5 1.2. Поняття трудових ресурсів..................................................................6 2. Трудові ресурси, їх структура та розподіл....................................................9 2.1. Стан економічної активності населення.............................................9 2.2. Показники зайнятості..........................................................................11 2.3. Динаміка використання робочої сили................................................13 3. Проблеми територіального розміщення трудових ресурсів України.............................................................................................................15 3.1. Сучасний рівень безробітності в Україні...........................................15 3.2. Регіональні особливості рівня безробіття..........................................17 3.3. Попит та пропозиція робочої сили......................................................18 4. Шляхи поліпшення використання трудових ресурсів регіону....................23 4.1. Принципи функціонування ринку робочої сили................................23 4.2. Сучасні проблеми ринку праці в Україні та перспективи їх вирішення...........................................................................................24 Висновки...............................................................................................................26 Перелік використаних джерел.............................................................................29 Додатки...................................................................................................................31
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

  Вступ Розділ 1 Загальні засади правового регулювання у сфері лісового господарства 1.1. Особливості нормативно-правового регулювання використання лісових ресурсів 1.2. Новели правового регулювання лісових відносин в Україні 9 1.3. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин Розділ 2 Особливості правового статусу Державного комітету лісового господарства України 2.1. Склад і структура Державного комітету лісового господарства України 2.2. Основні функції та завдання Державного комітету лісового господарства України 2.3. Основні види діяльності Державного комітету лісового господарства України Розділ 3 Шляхи вдосконалення правового регулювання діяльності у сфері лісового господарства 3.1. Проблеми реформування та розвитку лісового господарства України 3.2. Перспективи вирішення проблем правового регулювання діяльності у сфері лісового господарства Висновки Список використаних джерел
 • Охорона довкілля

  1. Трофічні ланцюги організмів, що населяють Землю. Якими величинами оцінюється їх ефективність? 3 2. Способи очищення стічних вод. Поняття БПК, розмірність 7 3. Економічні заходи забезпечення охорони довкілля 8 4. Характеристика лісових ресурсів та оцінка їх використання людиною. Негативні наслідки антропогенної діяльності в лісовому господарстві 11 Література 161. Трофічні ланцюги організмів, що населяють Землю. Якими величинами оцінюється їх ефективність? 3 2. Способи очищення стічних вод. Поняття БПК, розмірність 7 3. Економічні заходи забезпечення охорони довкілля 8 4. Характеристика лісових ресурсів та оцінка їх використання людиною. Негативні наслідки антропогенної діяльності в лісовому господарстві 11 Література 16
 • Формування фінансових ресурсів підприємства та забезепечення ефективносчті їх використання

  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства 6 1.1. Економічна сутність фінансових ресурсів, їх склад та структура 6 1.2. Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств України 20 1.3. Державне регулювання процесу формування фінансових ресурсів в Україні 27 2. Аналіз механізму формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «...» 40 2.2. Аналіз джерел формування та розміщення фінансових ресурсів на прикладі ТОВ «Туристична фірма «...» 48 2.3. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 50 3. Напрями оптимізації системи формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.1. Резерви збільшення власних фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 68 3.2. Удосконалення системи регулювання джерел формування фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «...» 75 3.3. Світовий досвід формування фінансових ресурсів підприємства та можливість його використання в Україні 80 Висновки 95 Список літератури 100 Додаток 1. Баланс ТОВ «Туристична фірма «...» на 01.01.07 р. 105 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ТОВ «Туристична фірма «...» за 2006 р. 107

©: 2011-2022 infoworks.ru