Заказать реферат

Реферат: Класифікація економічних стратегій країн за рівнем розвитку (ID:50428)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Класифікація економічних стратегій країн за рівнем розвитку (Код работы:50428)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Реферат
Объем: 11 стр.
Цена: 20 грн.
Код работы (ID): 50428
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 611
СодержаниеЗміст

Вступ 3
Класифікація економічних стратегій країн за рівнем розвитку 4
Висновки 10
Список використаної літератури 11
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: Моногр.– К.: НІСД, 2006.– 132 с.
2. Болотин Б. Разрыв в доходах населения: данные мировой статистики / Б. Болотин // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 7.
3. Купринюк С. М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах // Актуальні проблеми економіки.– 2005.– № 1(43).– С. 102–110.
4. Малащук Д. В. Пріоритетні заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Актуальні проблеми економіки.– 2005.– № 1(43).– С. 22–31.
5. Риндіна А. В. Маркетингові фактори конкурентоспроможності підприємства // Міжнар. відносини. Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.– К., 2003.– Вип. 25–28.– С. 91–93.
6. Світова економіка : підручник / [А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін.]. – К. : Либідь, 2007.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Типи країн Європи за рівнем соціально-економічного розвитку Західна Європа і Східна Європа

  Вступ 3 1. Типологія країн світу за характером економічної системи. 4 2. Рангування і класифікація країн за рівнем економічного розвитку. 5 3. Класифікація країн Європи за станом соціально-економічного розвитку, прийнята ООН 7 4. Особливості економічного розвитку Західної Європи 10 5. Загальна характеристика та сучасні особливості розвитку країн Східної Європи 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18
 • Типологія країн світу за рівнем соціально-економічного розвитку

  Вступ Розділ 1. Типи країн за рівнем доходу на душу населення Розділ 2. Типи країн за індексом розвитку людського потенціалу Розділ 3. Типи країн за ступенем індустріалізації Висновки Список використаної літератури
 • Детермінанти формування міжнародних економічних стратегій розвитку

  Вступ 3 1. Характеристика моделей формування міжнародних економічних стратегій розвитку 4 2. Механізм реалізації стратегічної мети 8 3. Середовище формування стратегій 13 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Глобальні економічні проблеми в умовах зростаючої взаємозалежності країн світу та їх вплив на країни з різним рівнем розвитку

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні та концептуальні основи дослідження глобальних економічних проблем сучасної світової економіки 7 1.1 Тенденції глобалізму в сучасній світовій економіці та глобальні економічні проблеми 7 1.2 Теоретичні та методологічні засади дослідження проблем глобалізації 16 1.3 Геоекономічний статус України та пріоритети її зовнішньоекономічної стратегії 23 Висновки до розділу 1 38 РОЗДІЛ 2 Аналіз впливу глобальних економічних проблем на країни з різним рівнем розвитку 39 2.1 Аналіз існуючих проблем впливу взаємозалежності країн світу як відзеркалення глобального економічного розвитку 39 2.2 Аналіз впливу глобальних економічних проблем на Україну і країни з різним рівнем розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи 48 2.3 Глобальна фінансова криза сучасності як фактор принципових змін світового руху фінансових ресурсів та проблеми виходу з неї країн з різним рівнем розвитку 56 Висновки до розділу 2 66 РОЗДІЛ 3 Глобальний характер і стратегічні проблеми міжнародної економічної інтеграції України 68 3.1 Проблеми інтеграції України в систему міжнародних економічних зв‘язків і значення їх вирішення для національної безпеки 68 3.2 Шляхи та механізми активізації участі України у вирішенні глобальних проблем світової економіки 81 3.3 Шляхи подолання сучасної економічної кризи в Україні 85 Висновки до розділу 3 98 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ 103 ДОДАТОК 109
 • Розвиток економічної науки в перехідних умовах

  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи перехідної економіки 5 1.1. Перехідні процеси в суспільстві 5 1.2. Суть перехідної економіки та її моделі 6 Розділ 2. Характеристики стану економічного розвитку країн світу 9 2.1. Класифікація країн за рівнем економічного розвитку 10 2.2. Моделі економічного розвитку груп країн, та їх трансформації 11 Розділ 3. Економічні реформи в Україні 16 Висновок 20 Список літератури 21
 • Міжнародні стратегіїекономічного розвитку

  Вступ 3 1. Особливості економічних стратегій розбудови ринкової економіки 5 2. Місце країн, що розвиваються у світовій економіці та їх вплив на світову економічну систему 9 3. Особливості та головні тенденції стратегії розбудови ринкової економіки країнами Латинської економіки 11 Висновки 17 Список використаної літератури 18Вступ 3 1. Особливості економічних стратегій розбудови ринкової економіки 5 2. Місце країн, що розвиваються у світовій економіці та їх вплив на світову економічну систему 9 3. Особливості та головні тенденції стратегії розбудови ринкової економіки країнами Латинської економіки 11 Висновки 17 Список використаної літератури 18
 • Економічна політика країн, що розвиваються

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Ознаки та основні проблеми країн, що розвиваються.....................6 1.1. Основні ознаки країн, що розвиваються............................................6 1.2. Основні проблеми країн, що розвиваються.......................................9 Розділ 2. Країни, що розвиваються в системі міжнародних економічних відносин........................................................................17 2.1. Місце та роль країн, що розвиваються у міжнародному товарообміні...............................................................17 2.2. Іноземний капітал в економіці країн, що розвиваються..................20 Розділ 3. Перспективи розвитку країн що розвиваються................................24 3.1. Деякі особливості взаємодії країн, що розвиваються з транснаціональними корпораціями..........................24 3.2. Позиція країн, що розвиваються, після провалу переговорів у Канкуне в рамках ВТО.................................................26 Висновки...............................................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................32
 • Як змінювалися позиції розвинених країн у світовій економіці протягом ХХ-ХХІ століття

  ВСТУП 3 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ КРАЇН У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 4 2. УМОВИ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 8 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14 ДОДАТКИ 15 Формування системи міжнародних економічних відносин Суспільний поділ праці Сучасна міжнародна спеціалізація промислово розвинутих країн Темп зростання реального ВВП, %
 • Світовий досвід трансформаційної економіки

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи до трансформації економіки 7 1.1. Сучасні концепції трансформації економіки 7 1.2. Інституційні аспекти проведення реформ 20 Розділ 2. Світовий досвід трансформації 41 2.1. Трансформація економік розвинутих країн в процесі формування інформаційного суспільства 41 2.2. Досвід трансформації економічних систем країн, що розвиваються 52 2.3. Особливості трансформації транзитивних економік країн ЦСЄ 60 Розділ 3. Трансформація економіки України в контексті інтеграційних стратегій 70 3.1. Трансформація економіки України в процесі переходу до ринку 70 3.2. Особливості трансформації економіки України в контексті інтеграційних стратегій 79 3.3. Підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації 93 Висновки і пропозиції 110 Список використаної літератури 113 Додаток А 117 Додаток Б 118
 • Економічні закони: сутність класифікація і роль в розвитку суспільства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади економічних законів 5 1.1. Сутність економічних законів 5 1.2. Систематизація економічних законів 10 1.3. Пізнання економічних законів 14 Розділ 2. Поняття системи економічних законів 17 2.1. Класифікація економічних законів 17 2.2. Об єктивні економічні закони їх пізнання та використання 20 Розділ 3. Механізм використання економічних законів 23 3.1. Взаємодія економічних законів та економічної діяльності людей 23 3.2. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей 25 3.3. Визначення механізму використання економічних законів 28 Висновки 32 Список використаної літератури 34

©: 2011-2022 infoworks.ru